Shooting Competitions and Awards

Hiermee die uitnodiging aan die Top 30 spanne op aangehegte streek ranglys na die nasionale Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak op Saterdag, 17 Augustus 2019. Baie geluk aan elkeen van die spanne wat gekwalifiseer het ten spyte van kwaai kompetisie die afgelope 6 maande. ‘n Aanduiding van hoe die skietstandaard in hierdie kompetisie verbeter het: gedurende 2016 was die 30 ste span se totale telling 2900.47, die 2019 telling van die 30 ste span is 3110.49.

Baie dankie aan elkeen wat gedurende 2019 deelgeneem het aan die streekskietkompetisies, ek vertrou u het dit geniet!

Die 2019 Streekskietresultate vir die volgende skietkompetisies is onderaan beskikbaar :

  • Presidentskietkompetisie – die B- en C-klas resultate is slegs ter inligting
  • Intertak Spanskietkompetisie
  • Intertak UITDAAG spanskietkompetisie – slegs ter inligting aangesien daar nie ‘n nasionale skietkompetisie gehou word nie  

The revised shooting exercises for hunting came into effect on 16 January 2014. Among the most important changes is the consolidation of general shooting rules in the document - Universal rules for shooting exercises. These rules must always be read in conjunction with the Universal rules for shooting exercises.

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Die belangrikste veranderinge is die konsolidasie van algemene skietreëls in die nuwe dokument – “Universele reëls by skietoefeninge”. Vir volledige verduideliking moet die reëls vir skietoefeninge altyd saam met die Universele reëls by skietoefeninge gelees word.

Page 1 of 2