Affiliations and Associate Members (1)

Affiliasies en Assosiaat Verenigings

01 May 2015

 Affiliation - Affiliasies

   

IHEA - International Hunters Education Association

International Association focusing on Hunter training
SAHGCA is a member of this Association since April 1st 2004

 ‘n Internasionale jagtersvereniging wat hom veral toelê op jagtersopleiding
SAJWV is lid van hierdie Vereniging vanaf 1 April 2004

  NRA-USA - National Rifle Association of America

SAHGCA is a member of this Association since 7 December 2007
Die SAJWV is lid van hierdie vereniging vanaf 7 Desember 2007

  IGRF - The International Gallery Rifle Federation

SAHGCA were accepted by this Federation as the controlling body of gallery rifle disciplines in South Africa as from 12 May 2009
Die SAJWV is deur hierdie Federasie aanvaar as die beherende liggaam vir die gallery rifle dissiplines in die RSA vanaf 21 Mei 2009

  NRA-UK - National Rifle Association of the UK

SAHGCA is a member of this Association since 23 October 2009
Die SAJWV is lid van hierdie vereniging vanaf 23 Oktober 2009

  SASSCo - SA Shooting Sport Federation

South African Sport shooting Federation
Suid Afrikaanse Sportskietfederasie

  CIC - International Council for Game and Wildlife Conservation


Assosiate Members - Assosiaat Verenigings

   

SA Bow Hunters Association

SA Boogjagtersvereniging 

SAFTAA - South African Field Target Association

Suid-Afrikaanse Veldteiken Vereniging

 

Reloading Association of South Africa

Herlaaivereniging van Suid-Afrika

 

SANSSU - South African National Schools Shooters Union

Suid-Afrikaanse Nasionale Skoleskutters Unie

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za