Inyathipark Nuus - Junie 2018

While we are right in the middle of the hunting season, it seems as if the wheels are coming off completely since the Constitutional Court decision has gone against us early in June 2018. The Commissioner of Police remains completely silent and does not inform the public on what to do and what is expected of them.

Grondwethof Appèlsaak
Ons het op 18 Junie riglyne aan lede beskikbaar gestel. Gaan kyk weer daarna by hierdie skakel. (English version)

Increase in Membership Fees
It is commonly known among members of SA Hunters that the membership fees were not increased last year. At its June 2018 meeting, the Board of SA Hunters decided that it was not sustainable to not regularly increase the membership fees of SA Hunters. Therefore, membership fees for SA Hunters increases on 1 July 2018 as indicated below:

Kategorie Lidmaatskap Jaarlikse Ledegeld
Gewone Lede R 860,00
Gewone Lede (18 tot 25) R 450,00
Senior Lede R 340,00
Gesinslede R 180,00
Junior Lede R 180,00
Studente R 350,00
Buitelandse Lede R 850,00

Bydraes vir die Regshulpfonds
Marico Bosveld-tak en Orpen Wapens van Oom Ossie Penzhorn het vir ons ‘n pasmaakgeweer beskikbaar gestel om uit te loot sodat ons nog geld bymekaar kan maak vir die Regshulpfonds en vir renosterbewaring. Hierdie pragtige geweer is by HuntEx uitgestal en ons het heelwat bydraes daar ontvang.

Die pasmaak 9,3 X 62 kaliber met K98 aksie, Walther-loop, topgraad Turkse okkerneuthout en gravering met 24 kt goud is gebou en beskikbaar gestel deur Orpen Wapens. Hierdie is inderdaad ‘n versamelstuk en die kommersiële waarde van die geweer is minstens R135 000. Indien u na fotos van die geweer wil kyk gebruik hierdie skakel.

Vir ‘n bydrae van R50 of enige veelvoud daarvan staan enigeen die kans om hierdie geweer in ‘n gelukkige trekking te wen.

Betaal per EFT aan die Regshulpfonds van SA Jagters in veelvoude van R50. Die rekening van die Regshulpfonds word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 9134305406. Neem asseblief kennis dat die rekeningnommer verskil van die normale rekening van SA Jagters waarin ledegeld en ander bedrae betaal word. Verskaf die volgende inligting as verwysing, met ‘n spasie tussen elkeen van die entiteite:

 • K
  U Selfoonnommer

Die kompetisie is oop vir lede en nie-lede. Versprei asseblief hierdie inligting so wyd moontlik na alle wapeneienaars. Gebruik gerus gemeenskap- en streekskoerante hiervoor.

I deliberately repeat the message above also in English

The Marico Bushveld Branch of SA Hunters and Orpen Wapens owned by well-known Ossie Penzhorn provides a custom-built rifle in 9,3 X 62 calibre built on a K98 action with Walther barrel, top grade Turkish walnut stock with 24 ct gold engraving as prize in our next fundraising effort to boost our legal aid fund and in aid of rhino conservation. This rifle is a collector’s item with a commercial value of R135 000. The rifle was on display at the Orpen Wapens stand at HuntEx. Should you want to see photographs of the rifle please use this link

For a small contribution of R50, or any multiple thereof, anyone stands a chance to win this beautiful rifle in a lucky draw.

Please make payment by EFT into the Legal Aid Fund of SA Hunters in multiples of R50. The Legal Aid Fund’s account is with ABSA and the account number is 9134305406. Please note that this is a different account number from the regular account used for paying in membership fees and other payments. When transferring the money, please use the following information as reference, with a space between the two entities:

 • K
 • Your mobile phone number

This competition is open to members and non-members. You may distribute this information as widely as you wish and even use community or regional newspapers.

Membership
On 30 June 2018 the membership of SA Hunters stood at 42 780 paid up members after the names of those members who did not pay their membership fees had been removed from the list.
Elke lid van SA Jagters wat tien of meer gewone lede vir die Vereniging werf, kwalifiseer vir gratis lidmaatskap vir die volgende jaar. Takke wat nuwe lede werf, ontvang ook R100 van die nuwe lid se ledegeld, bo en behalwe die taksubsidie ten opsigte van die nuwe lid.
Let daarop dat slegs een aansporing ten opsigte van ’n nuwe lid van toepassing is, m.a.w. óf die Tak óf die lid ontvang die aansporing vir die nuwe lid gewerf.

Vraelys oor SA Jagter

Ons vennote Media 24 wil navorsing doen oor die mate waartoe SA Jagter ons tydskrif gelees word. Hulle het ‘n aanlyn-vraelys in beide Afrikaans en Engels beskikbaar en versoek lede om hierdie vraelys te voltooi om terugvoer te gee oor die inhoud van die SA Jagter.
Our Media 24 partners wants to research members’ reading habits of SA Hunter. An online questionnaire is available in Afrikaans en English. It requires members to complete and give feedback on the content of SA Hunter.

Vraelys in Afrikaans
Survey in English

Dedicated Status
By the end of June 2018, we already had 16 786 dedicated hunters of whom 8 142 are already compliant for this year by having recorded adequate activities. We also have 9 936 dedicated sport shooters of whom 3 893 recorded sufficient activities to comply for retaining their dedicated status. Members have 4 months left to the end of October to record the required activities on their personal profiles on the E-Hunter system.
As June is also the financial year end of SA Hunters, we are required by the Act to report those members that did not comply with the requirements to retain dedicated status any longer after 2017/8. Please ensure that you report the required activities to ensure you do not lose the dedicated status.

Sportskietnuus

Skietkompetisies
Die streekskietkompetisies vir 2018 het op Saterdag, 30 Junie tot ‘n einde gekom. Die ranglyste vir die verskillende nasionale skietkompetisies wat gedurende die tweede helfte van 2018 plaasvind sal nou gefinaliseer word en die skuts wat gekwalifiseer het sal mettertyd hul uitnodigings ontvang. Die Nasionale Intertak Spanskietkompetisie wat eerste plaasvind se uitnodigings sal teen middel Julie uitgestuur word.

Spesifieke uitnodigings sal uitgaan aan individue en spanne om aan die volgende finale kompetisies deel te neem:

 • Intertak Spanskietkompetisie – 18 Augustus 2018 – aangebied deur die Vrystaat Sandveld-tak te Soutpan;
 • Presidentskietkompetisie – 15 September 2018 – aangebied deur die Valschrivier-tak te Kroonstad;
 • Gallery Sporting Rifle Nasionale Kampioenskap op 13 Oktober 2018, aangebied deur die Riemland-tak te Bethlehem;

Die volgende nasionale skietkompetisies word aangebied op die basis van oop inskrywing deur enige lid of spanne. Die spesifieke reëlings per kompetisie sal gekommunikeer word:

 • Ingeperkte Skuts Skietkompetisie op 29 September 2018, aangebied deur die Sandrivier-58-tak te Welkom
 • Junior Skietkampioenskap op 2 en 3 Oktober 2018; afrigtingskliniek op 4 Oktober 2018; Junior Skietkampioenskap, aangebied deur die Sandrivier-58-tak te Welkom.
 • Intertak Ghong Spanskietkompetisie op 20 Oktober 2018, aangebied deur die Duiker-tak te Balfour.
 • Sportskietkampioenskap op 25 Oktober 2018; Ope dag en 26 en 27 Oktober 2018  Sportskietkampioenskap, aangebied deur die Sandrivier-58-tak te Welkom

Maak seker dat u die nodige uitnodiging ontvang vir die kompetisies waarheen individue en spanne genooi word of dat u wel betyds inskryf vir die kompetisies waar u as individuele lid of span kan en wil deelneem.

SA Jagters Gholfdag
SA Jagters se tweede Gholfdag op 8 Junie 2018 was ‘n reuse sukses. Ons bedank elkeen wat deelgeneem het, sowel as ons gaste en borge vir u lojale ondersteuning. Ons waardeer dit opreg.

Jagsake
Noordwes jaglisensies en permitte
Aansoeke vir jaglisensies en -permitte in die Noordwes kan voortaan aanlyn gedoen word. Registreer op die www.nipas.co.za webtuiste en voltooi die aansoek aanlyn. Al die nodige dokumente kan opgelaai word op die stelsel en kommunikasie met beamptes wat aan die aansoek werk, vind ook binne die stelsel plaas met ‘n naspeurbare oudit spoor. Sodra die permit goedgekeur is, kan die aansoeker die permit aflaai en uitdruk.

Northwest hunting licences and permits

Applications for hunting licences and permits can now be done online, by registering on the www.nipas.co.za website and completing the application online. All the necessary documents can be uploaded to the system and communication with the officials working on your application also takes place in the system, with a visible audit trail. Once it is approved, the applicant can download and print the permit.
Hunting in Namibia
We have just been informed that the Namibian authorities suddenly require you to bring along copies of the following documents for temporary importation of your firearms if you intend to go hunting there.

 • A copy of your passport (the page with your personal data)
 • A copy of your firearm licence (the front and back sides on the same page)
 • A copy of your invitation to go hunt in Namibia.

The authorities at the border posts do not have facilities to make copies. Please prepare these copies in advance and take them along.

Jag van Gevaarlike Wild – Opleiding met Wildlife College
Lede weet reeds dat SA Jagters in samewerking met die Wildlife College ‘n kursus saamgestel het om lede voor te berei om gevaarlike wild te jag. Hierdie kursusse word steeds aangebied en is baie gewild. U kan hier meer lees oor die opleiding. (English version)

Fotokompetisie
Lede het nog kans tot einde September om nog foto’s vir ons foto kompetisie in te stuur. Daar is weer `n nuwe kamera as prys vir die algehele wenner beskikbaar. Lees gerus hier hoe om in te skryf. Die finaliste vir Junie kan hier op die webwerf gesien word. Die wenners sal hul sertifikate op hulle elektroniese profiel op die stelsel ontvang.

Availability of S 365 Propellant
Many of our members reported unavailability of S 365 propellant at dealers recently. Unfortunately, Rheinmetal Denel experienced problems at the manufacturing plant and could not continue the normal cycle of manufacturing S365. They apparently attempted to use all possible alternatives, without success. It seems as if S365 will only be available again at the end of July 2018.

Verwagte Amnestie
Na die uitspraak in die Grondwethof en die onsekerheid wat heers aangesien die Polisie geensins met wapen eienaars kommunikeer nie, heers daar ook onsekerheid oor enige moontlike amnestie. Ek verkies om op die oomblik liewer geen uitspraak hieroor te maak nie tot tyd en wyl die Polisie sekerheid hierooor gegee het. Enige moontlike amnestie sal slegs eers vanaf Augustus of moontlik selfs September in werking kan tree.

National Congress of SA Hunters

SA Hunters holds our annual Congress during the first weekend in November. This is a first notification to all members of the annual Congress that will be held on 2 and 3 November 2018.
Please note that attendance at the National Congress is based on Branch membership. Branches elect delegates. The agenda and relevant documentation for the annual Congress are sent to branches for discussion and preparation. Please ensure that you become active in your branch should you wish to participate in this process.

Nominasies vir Toekennings
Die Nasionale Kongres is ook die geleentheid wat SA Jagters het om toekennings te doen aan persone wat die Vereniging met onderskeid gedien het of op terreine soos bewaring besonderse bydraes gelewer het. Die Toekenningsbeleid van die Vereniging is hier beskikbaar. Takke word versoek om die riglyne na te gaan en die individue en groepe wat sou kwalifiseer vir toekennings gepas te nomineer.
Dorothy Ras sal Takke herinner hieraan.

History of SA Hunters

SA Hunters will be 70 years old in 2019. In 2016, we started with a process with Oom George Nell to compile the history of SA Hunters over this period with a view to publish a book in 2019, when SA Hunters turns 70. Unfortunately, Oom George fell ill and will not be able to continue with this assignment. We requested Prof Pieter Potgieter, a former President of SA Hunters, to continue with this task.

We will appreciate any information on the Association, its activities, role-players and how the Association grew during the 70 years since its establishment. Please contact Prof. Pottie at pieter.potgieter@safricom.co.za Please be patient while we peruse the documentation for possible inclusion in the book. He will take good care of your possessions.

Kommersiële sake
Soos gebruiklik, sluit ons skakels in na ons webwerf vir meer inligting oor spesiale aanbiedings vir SA Jagters se lede. Kliek op die skakel waarin u belangstel.
Ons sluit kort beskrywings in van spesiale boodskappe of inligting oor nuwe verskaffers wat afslag aan lede bied.
Die volgende leweransiers bied spesiale voordele aan lede van SA Jagters.

 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Action Ford      
 • Hinterland Groep
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Heartech Gehoorbeskerming
 • Herlaaikursusse deur Cassie Nienaber
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Ivoorprojek
Die ivoormes-projek is weer goed op dreef nadat ons effe agter geraak het met bestellings en aflewerings. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien slegs 150 messe in hierdie projek gemaak word. Daar is reeds 62 messe verkoop.

The first set of commemorative knives available on order are known as the Doctari/Nico van Rooyen knives. Each knife is hand-made. Therefore, a waiting period of approximately three months from the receipt of your order and payment, to the date of delivery will apply.

Only 150 of these knives will be made and each knife will be numbered. Should you wish to order one of these knives, please do the following: transfer R5 500 to the account of SA Hunters by means of an EFT. The account of SA Hunters is held at ABSA with the account number 01443990077. The Branch Code is 632005. Please use the following reference: Knife and your Cell Phone Number. Please forward proof of payment to admin@sahunt.co.za.

Update your personal data

In collaboration with Media 24, SA Hunters is considering hand delivery of SA Hunter/SA Jagter magazines in the metropolitan areas. Media 24 already delivers copies of their other titles. Should we switch over to this delivery method, it is very important that we have members’ correct residential addresses.

We request members, especially those living in the bigger metropolitan areas, to check and update their residential address details on their personal profiles on the SA Hunters system.

This is how you should do it:

 • The direct link to update your address information is: https://secure.sahunters.co.za/MemberPersonalInformation.aspx
 • You will be required to log in with your member number and password. If this is the first time you are signing in, enter your member number in both the member number and password fields. The system will walk you through the process to provide you with a password.
 • If your smart phone is running on Android 5.0 or higher you can also use our app to update your address information. Download the app directly from the Android app store ,or search for ‘SA Hunters Members’.
 • After providing your current address information, remember to save the changes by pressing the ‘Update’ button (or the ‘Save changes’ button when using the app).

Navrae aan SA Jagters se Nasionale Kantoor
Dit gebeur gereeld dat enkele van die bestuurders algemene navrae ontvang en nie noodwendig die betrokke lid kan help met die inligting wat hy/sy benodig nie. Vir spoedige diens, maak seker dat u navrae na die regte afdeling verwys. Hou asseblief u lidnommer byderhand omdat dit dikwels baie makliker is om navrae te kan beantwoord.
Die kontaknommers en e-posadresse vir navrae is soos volg:
•    Navrae oor lidmaatskap, administrasie en finansies
Tel (012) 808 9300 vra vir Finansies: e-posadres: admin@sahunt.co.za
•    Navrae oor opleiding
Tel (012) 808 9300 vra vir Opleiding;  e-posadres: nic@sahunt.co.za
•    Vuurwapenhulplyn, endossemente, motiverings en navrae oor lisensie-aansoeke
Tel (012) 808 9300 vra vir Vuurwapenhulplyn; e-posadres: firearmsupport@sahunt.co.za
•    Toegewyde status en registrasie van aktiwiteite
Tel (012) 808 9300 vra vir Toegewyde Status;     e-posadres: dedicated@sahunt.co.za
•    Bewaringsaangeleenthede
Tel (012) 808 9300 vra vir Bewaring; e-posadres: vanessa@sahunt.co.za
•    Jagsake
Tel (012) 808 9300 vra vir Jagsake; e-posadres: johann@sahunt.co.za
•    Navrae oor Takaangeleenthede en verwante sake
Tel (012) 808 9300 vra vir Takaangeleenthede;     e-posadres: andrevdm@sahunt.co.za
•    Navrae t.o.v. skietsake en verwante aangeleenthede
Tel (012) 8089300 vra vir Skietsake; e-posadres: andrevdm@sahunt.co.za
•    Navrae oor enige aanlynstelsels, webwerf, tablette
Tel (012) 8089300 of e-posadres: johanvo@sahunt.co.za
•    Enige algemene of ander navrae
Tel (012) 8089300 of e-posadres: info@sahunt.co.za

Name en Kontakdetail van Raadslede
Op versoek, plaas ons ook die kontakbesonderhede van Raadslede.

Pos Naam E-posadres Selfoonnommer
President Gerhard Verdoorn nesher@tiscali.co.za 082 446 8946
Adjunk-President Carl Arnold carl@avrlaw.co.za 083 230 9823
Vise-President Jagsake Basie Bergh epvbergh@lantic.net 082 923 3547
Vise-President Skietsake Andre van Heerden falcodor116@gmail.com 082 319 3534
Vise-President Opleiding Danie de Villiers excelsiordev@gmail.com 082 877 7705
Vise-President Bewaring Brian Reilly reillybk@tut.ac.za 082 784 1895

 

'n Verkiesing van streekkoördineerders vind tans plaas. Sodra die proses afgehandel is, sal ons ook hierdie persone se kontakbesonderhede in die nuusbrief plaas.
Vriendelike groete

Fred Camphor
SA Jagters: HUB

 

 • Last modified on Tuesday, 31 July 2018 09:25
 • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za