Hunting association decries call for civil disobedience

Pretoria: - The South African Hunters and Game Conservation Association (SA Hunters) does not support any acts of civil disobedience or calls to take up arms in response to the increase in farm attacks and murders across South Africa.

Fred Camphor, SA Hunters’ CEO, distanced the Association from several videos distributed on social media calling on South Africans to consider taking up arms in response to farm attacks and murders. Some of these videos are might have been distributed by members of SA Hunters. One example is the video made by Mr Marius Barnard, a member of SA Hunter, that can be seen wearing a shirt displaying the SA Hunters logo in his Facebook video that hints at civil disobedience.

“We are very concerned with the increase in violent attacks on the agricultural community and farmers, as the recent crime statistics have clearly shown. We sympathise with the farming community, farmers and all people living on farms. Many farmers are also members of SA Hunters. We support them and are concerned about their well-being.”

Camphor says the Association does not support any vigilante activities, but emphasised that SAPS should act urgently to curb and prevent any form of armed and violent crime against the agricultural community.

SA Hunters respects the law and always encourages its members to do so too. Its code of conduct specifically refers to adherence to the laws of the country and specifically to legislation applicable to owning and using firearms.

The End

Jagtersvereniging betreur oproep vir burgerlike opstand

Pretoria: - Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters) ondersteun geensins enige voorstelle tot burgerlike opstand of ‘n beroep om wapens op te neem in reaksie op die skerp toename in plaasaanvalle en -moorde in Suid-Afrika nie.

Fred Camphor, uitvoerende hoof van SA Jagters, het die Vereniging gedistansieer van talle video’s op sosiale media wat Suid-Afrikaners versoek om die reg in eie hande te neem om plaasaanvalle en plaas moorde te bekamp. Sommige van hierdie video’s is dalk deur lede van SA Jagters versprei, soos die een van mnr. Marius Barnard, ‘n SA Jagters-lid, wat geklee in ‘n hemp met ‘n SA Jagterskenteken, daarop sinspeel dat burgerlike verset oorweeg moet word.

“Ons is baie bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad teenoor die landbougemeenskap en boere, soos wat die jongste misdaadsyfers bewys. Ons simpatiseer met die boeregemeenskap, boere en almal wat op plase woon. Baie boere is ook lede van SA Jagters. Ons ondersteun hulle en is baie besorgd oor hulle veiligheid.”

Camphor sê die Vereniging is nie ten gunste van eiemagtige aksies nie, maar beklemtoon dat die SAPD dringend moet optree om geweldsmisdaad in die landbougemeenskap te bekamp en te voorkom.
SA Jagters respekteer die wet en moedig deurgaans sy lede aan om dieselfde te doen. Die Vereniging se gedragskode verwys na wetsgehoorsaamheid en spesifiek na wette ten opsigte van die eienaarskap en gebruik van vuurwapens.

Die einde


Issued by the SA Hunters and Game Conservation Association (SA Hunters)
Uitgereik deur die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters)

  • Last modified on Thursday, 26 October 2017 12:23
  • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za