SA Hunters Newsletters

SA Jagters Nuusbriewe

SA Jagters se jaarlikse hoogtepunt, die NTVF en Kongres, het op 1 en 2 November plaasgevind. Met die opening van die NTVF het ds. Zet Roberts bykans hartstogtelik gebid vir reën. Ds. Fanie Willers het met die opening van die Kongresdinee op Vrydagaand dieselfde gedoen. Wonder bo wonder so teen 21:00 het `n regte hoëveld donderstorm uitgesak met heerlike sagte reën vir die res van die nag. Ons is diep dankbaar vir die reën wat ook op ander plekke in die land geval het  

Ek is `n paar dae laat met die nuusbrief sodat ek kan berig oor die verrigtinge van die Kongres en al die daaropvolgende gebeure. Ons sal die November nuusbrief ook uitstuur net voordat die kantoor in Desember sluit.

SA Hunters’ NBCF and annual Congress were held on 1 and 2 November. At the opening of the NBCG, Rev. Zet Roberts passionately prayed for rain. Rev. Fanie Willers did the same during the Congress dinner on Friday evening. To everyone’s relief, a proper Highveld thunderstorm hit Pretoria at 21:00 with soft rain falling throughout the night. We are deeply grateful for this rain and for rain that fell in other parts of the country.

This newsletter is a few days late because I needed time to report back on the Congress and other subsequent events. The next newsletter will go out shortly before we close the offices in December.

Pretoria experience its first few drops of rain and thunder last week. We trust that it is the start of season that we will be blessed with good rain.

This newsletter is a few days late because of preparation of documents for the Congress that starts on 2 November.


Congress 2019

SA Hunters’ Congress takes place on 2 November 2019 in Pretoria. By now, most delegates have registered, and we are busy with the final arrangements. If your Branch has not yet finalised our delegation, time is critical. Please attend to it.

The NBCF will be held on 1 November, followed by the Congress dinner in the evening. It will be a prestigious event. There are still a few seats left at R350 each for guests to attend. Contact Dorothy Ras at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to book your seat.

Pretoria het verlede week die eerste paar druppels reën gehad en donderweer ervaar. Ons vertrou dat dit die begin sal wees van `n seisoen met veel meer seën as waarvoor ons kan vra.

Ek is `n paar dae laat met die nuusbrief maar moes net die dokumentasie vir die Kongres van 2 November gereed kry en uitgestuur kry.

 

Kongres 2019

Die Kongres van SA Jagters vind plaas op 2 November 2019 in Pretoria. Teen hierdie tyd is die meeste afgevaardigdes reeds geregistreer en word alle ander reëlings getref. Indien u Tak nog nie die afvaardiging gefinaliseer het nie raak dit nou krisistyd. Gee asseblief die nodige aandag hieraan.

Die Kongres word voorafgegaan deur die NTVF op 1 November en dan die Kongresdinee die aand van 1 November. Dit gaan verseker `n spoggeleentheid wees. Indien u die dinee wil bywoon dan is daar plek vir `n beperkte getal gaste teen die koste van R350 per persoon. Skakel asseblief met Dorothy Ras by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om u plek te bespreek.