SA Hunters Newsletters

SA Jagters Nuusbriewe

So sonder dat ons dit agterkom is die einde van die jaar hier. Die kantoor van SA Jagters sluit Woensdag en dan is 2019 daarmee heen.


Ons het ook oor `n groot deel van die land milde reën gehad die afgelope klompie dae waarvoor ons baie dankbaar is. Sterkte aan die saaiboere wat nou moet werk om die saad in die grond te kry terwyl die res van die mense in die land dink aan vakansie hou.

So het nog ‘n jaar met spoed ten einde gesnel. ‘n Jaar wat vol verwagting begin het oor die land se Nasionale verkiesing waar ons almal hoop gehad het oor die moontlikheid van positiewe verandering. Tog het daar na die verkiesing nie veel verander nie. Inteendeel, dienslewering is op alle vlakke in die land aan die taan; politieke binnegevegte; xenofobiese aanvalle waartydens geboue beskadig word; die ekonomie wil maar net nie op dreef kom nie; die kwessie rondom die hernuwing van vuurwapenlisensies wat verval het is nog steeds nie uitgesorteer nie. (Daar is wel in die verband ‘n “amnestie” afgekondig wat van 1 Desember 2019 tot 31 Mei 2020 strek, iets wat myns insiens nie haalbaar is nie en wat net op verdere “kopsere” afstuur synde ek o.a nie kan sien hoe daar bykans 600 000 vuurwapens in 6 maande se tyd suksesvol deur ballistiese toetse gesit kan word nie).

Yet another year has come to an end. It was a year that started full of expectations about the outcome of a national election that raised our hopes for positive change, but very little change came about. In fact, we experienced disappointing service delivery at all levels countrywide; political infighting, xenophobic attacks that led to vandalism of property; sluggish economy; and the ongoing saga on the renewal of lapsed firearm licence still unresolved (An amnesty was declared from 1 December 2019 to 31 May 2020,which left us with more uncertainty about  how nearly 600 000 firearms can undergo ballistic tests within six months.)

Die SA Jagters se jaarlikse Kongres is gedurende die naweek van 1 en 2 November 2019 gehou. Die verrigtinge het Vrydagoggend afgeskop met ‘n vergadering van die Nasionale Takvoorsittersforum. Die Kongresdinee is Vrydagaand gehou en is die hoogtepunt van die jaar en word bygewoon deur ‘n groep genooide gaste van SA Jagters sowel as ‘n groot aantal van die afgevaardigdes na die Kongres en ook hulle gaste. By die geleentheid is ‘n reeks toekennings gedoen aan lede van SA Jagters wat presteer het en bydraes gelewer het. Op Saterdag 2 November om 7h00 het die afgevaardigdes byeengekom vir die amptelike Kongres of dan die Algemene Jaarvergadering (AJV) van SA Jagters. Uit die 81 takke van SA Jagters is 77 verteenwoordig deur 223 afgevaardigdes terwyl drie van die takke wel verskoning aangebied het vir hulle afwesigheid by die Kongres en slegs een tak bloot afwesig was.