SA Hunters Newsletters

SA Jagters Nuusbriewe

Die Dokument vanaf Departement Omgewingsake  wat vroeer die week gesirkuleer is, is deur baie jagters verkeerd geinterpreteer. 

Volgens die amptelike regulasies wat betrekking het op jag vir vlak 3 soos die Departement Omgewing, Bosbou en Visserye op Vrydag, 5 Junie 2020  in die Staatskoerant  gepubliseer is , is benuttingsjag toelaatbaar. Kliek hier.

The document from the Department of Environmental Affairs that was circulated earlier this week, has been misinterpreted by many hunters.

 

According to the regulations published by the Department for the Environment, Forestry and Fisheries in the Government Gazette on 5 June 2020,  subsistence hunting is permissible  Click here.

By die voorbereiding vir hierdie nuusbrief is ons laataand by dag 34 van ons eensame inperking oftewel die lockdown soos dit algemeen bekend geraak het. Dit is inderdaad `n ongekende ervaring vir die RSA maar ook vir die grootste deel van die wêreld waar soortgelyke inperkings geld.