Die SA Jagters se jaarlikse Kongres is gedurende die naweek van 1 en 2 November 2019 gehou. Die verrigtinge het Vrydagoggend afgeskop met ‘n vergadering van die Nasionale Takvoorsittersforum. Die Kongresdinee is Vrydagaand gehou en is die hoogtepunt van die jaar en word bygewoon deur ‘n groep genooide gaste van SA Jagters sowel as ‘n groot aantal van die afgevaardigdes na die Kongres en ook hulle gaste. By die geleentheid is ‘n reeks toekennings gedoen aan lede van SA Jagters wat presteer het en bydraes gelewer het. Op Saterdag 2 November om 7h00 het die afgevaardigdes byeengekom vir die amptelike Kongres of dan die Algemene Jaarvergadering (AJV) van SA Jagters. Uit die 81 takke van SA Jagters is 77 verteenwoordig deur 223 afgevaardigdes terwyl drie van die takke wel verskoning aangebied het vir hulle afwesigheid by die Kongres en slegs een tak bloot afwesig was.


Kyk rerus hier na fotos van die toekennings en hier na foto's na die sporg geleentheid and gaste.