SA Hunters Newsletters

SA Jagters Nuusbriewe

By die voorbereiding vir hierdie nuusbrief is ons laataand by dag 34 van ons eensame inperking oftewel die lockdown soos dit algemeen bekend geraak het. Dit is inderdaad `n ongekende ervaring vir die RSA maar ook vir die grootste deel van die wêreld waar soortgelyke inperkings geld.

Geagte kollega

Hoe vinnig verander die wêreld waarin ons leef en die lewe soos ons dit dag tot dag ervaar. Twee weke terug, op 16 Maart het ek die eerste Spesiale Nuusbrief oor Koronavirus en die moontlike impak daarvan na lede uitgestuur. Die eerste drie gevalle was toe positief getoets en vanoggend staan die getal positiewe toetse reeds op 1 326. Vandag, slegs 14 dae later is die RSA in afsluiting met net noodsaaklike dienste en ondernemings wat in bedryf is. Die land is stil. Niemand van ons weet wat die toekoms regtig inhou nie en die moeilikste aspek om mee saam te leef is juis die onsekerheid. Dit is die werklikheid waarin ons vandag leef.

How quickly does everything change in the world we live in and in our day to day experiences.  Two weeks ago on 16 March, I sent out the first special newsletter on the Corona Virus and the possible impact thereof. At that stage, the first three cases tested positively. This morning we are on 1 326 cases. Today, only 14 days later, South Africa is in lockdown with only essential services and businesses operating. The country is quiet. Nobody knows what the future holds and it is difficult to live with the uncertainty. That is our new reality.