• Geweerloting / Rifle Raffle

  Geweerloting / Rifle Raffle

  Marico Bosveld-tak en Orpen Wapens van Oom Ossie Penzhorn het vir ons ’n pasmaakgeweer beskikbaar gestel om uit te loot sodat ons Read More
 • Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2017

  Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2017

  Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 12 Augustus 2017 op die nuwe Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld Read More
 • Nasionale President skietkompetisie 2017

  Nasionale President skietkompetisie 2017

  Die Nasionale President skietkompetisie wat op Saterdag, 23 September 2017 op die Elandsrand skietbaan te Kroonstad plaasgevind het. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SAHGCA Newsletters (54)

SAJWV Nuusbriewe

30 May 2014

HuntEx

HuntEx 2014 was weer eens 'n reuse sukses. Sowat 40 000 jagters, vuurwapengeesdriftiges en buitelugliefhebbers het die uitstalling besoek. Vanjaar het 327 uitstallers (ongeveer 40% meer as in 2013) hulle produkte en dienste ten toon gestel.

SAJWV, wat 'n 50% aandeel in HuntEx het, is baie trots om deel te wees van die ontwikkeling en voortgesette uitbreiding van HuntEx. Ek wil graag ons vennoot, Adriaan Woudstra, en sy kollegas bedank vir die deurslaggewende rol wat hulle gespeel het in die organisering van HuntEx 2014, en ook vir hulle toewyding en harde werk in die beplanning en aanbieding van die skou. Nuwe lede (en die heraansluiting van voormalige lede) is kenmerkend van HuntEx. Inyathipark se personeel het tydens HuntEx 719 lede tot SAJWV se aktiewe lidmaatskap gevoeg.

Read more...
30 April 2014

Predation Website

The Predation Management Forum will be launching a predation website on Wednesday, 21 May 2014.  This website has been designed to provide a wide spectrum of information relating to those predators that cause so much damage to livestock farmers as well as to give the producer the necessary information to apply the correct predation management practices.  The website stresses Legislative issues and producers will also have the opportunity to ask our expert, Dr. Gerhard Verdoorn any questions relating to the issue of predation. The website address will be released at the launch.

Read more...
30 March 2014

NTVF

Die Nasionale Takvoorsittersforum wat op 8 Maart by Inyathipark gehou is, is deur 62 takvoorsitters en12 streekskoördineerders bygewoon. Die vergadering het glad verloop. Die nuwe elektroniese stelsel vir die bywoning van tak-aktiwiteite wat in Julie landwyd in werking sal tree, is aan afgevaardigdes gedemonstreer. Die kwessie oor tak-subsidies is ook te ruste gelê nadat afgevaardigdes ten gunste van die handhawing van die status quo gestem het. Ander belangrike aspekte wat bespreek is, was onder andere die aanstelling van NTVF-verteenwoordigers in 'n taakgroep om SAJWV se grondwet van nader te bekyk; groter betrokkenheid van tak-besture in die verspreiding van lidmaatskapkaartjies om probleme met posaflewering te bekamp; en terugvoering oor bewaring en jeugontwikkeling.

Read more...
30 January 2014

The shooting season starts

The first major competition of the year took place last Saturday 25 January at the Ellerbeck range near Clocolan, Free State. Nearly 240 competitors took part in what is, at least in terms of numbers of participants, the largest shooting competition of SAHGCA. The event ran very smoothly, with 12 details of 20 shottists competing on 8 different ranges. The team results were as follows: 5th: Tembo A; 4th Lammergeier C; 3rd Pretoria East A; 2nd Lammergeier C and 1st: Lammergeier A. In the President’s shoot individual class, the results were: 5th Werner Terblanche (Tembo); 4th: CF v.d. Merwe (Lammergeier); 3rd: PD Jacobs (Pretoria East); 2nd: AL Bekker (Lammergeier) and 1st: D Bekker (Junior- Lammergeier).

Thanks to all the organisers and Range Officers who contributed to the smooth running of the event.

Read more...
30 November 2013

Kongres

Kongres 2013 is nou iets van die verlede.

Peter Flack, bekende jagter en bewaringskundige, was die gasspreker by SAJWV se jaarlikse dinee wat op Vrydagaand, 8 November gehou is. Hy het afgevaardigdes en gaste vir sowat 'n halfuur vermaak met sy interessante jagstories, staaltjies en kundigheid oor bewaring.

Peter se toegewydheid tot jag en sy opregte belangstelling in bewaring het deurgaans sterk na vore gekom tydens sy aanbieding. Dit was vir almal 'n voorreg om 'n blik te kry op Peter se interessante en kleurryke jagervarings.

Die kongres wat op die volgende dag gehou is, het goed afgeloop. Daar was opbouende besprekings en terugvoering. Afgevaardigdes het 'n oorsig gekry oor die SAJWV se finansiële prestasie van die afgelope boekjaar, huidige projekte en voorgestelde strategie van die SAJWV bestuur. Die kongres het drie nuwe lede tot die Uitvoerende Komitee verkies om die vakante poste te vul waaroor ons in die vorige nuusbrief berig het. Dr Wilhelm Greeff is die nuwe VP: Kommunikasie; Carl Arnold is VP: Opleiding; en Bossie Boshoff is VP: Jag.

Read more...
30 October 2013

Liability Insurance

There appears to be some confusion pertaining to the terms and conditions of the proposed liability insurance for SAHGCA and its members. The facts of the matter are as follows:

 • The cover is for both members and the Association, i.e., assuming there is a shooting accident during a SAHGCA shooting competition, where for example a visitor is shot and killed by a SAHGCA member and there is also some culpability by the SAHGCA Range Officer. The dependents of the deceased could proceed against the SAHGCA member who pulled the trigger; or the SAHGCA member who was negligent in his duties as Range Officer; or SAHGCA itself if there was some fault, let’s say, with the Range Officer rules or the way the Range Officer had obtained his/her qualification; or for that matter any or all of the 3 parties above. In this case all 3 would be protected to the tune of R 20 million.  If, to carry this example further, the Range Officer had pre-existing personal liability cover to the tune of R5 million, and the claim was for R20 million (for loss of earnings, for example), the members personal cover would be used first and then the proposed SAHGCA cover would kick in for the remaining R15 million. Read more...
30 September 2013

Skietaktiwiteite
Die jaarlikse President Skietkompetisie het verlede naweek by Genl. Piet Joubert-skietbaan, noord van Pretoria, plaasgevind.  104 deelnemers van regoor die land (85 Ope afdeling, 10 Seniors, 9 Dames en 29 Juniors) het byeengekom om in SAJWV se mees prestige individuele skietbyeenkoms van die jaar mee te ding.  Die Ope-afdeling is gewen deur SJ Vorster (Lammergeyer) met 540 uit 540 – 15 V-kolle; met AJ Strauss (Makwepa)- 530 (13) in die tweede plek en T Cilliers (Makwepa)  - 520 (13) in die derde plek. L Uys (Suikerbosrand) het die Senior-afdeling gewen, T Taylor (Lammergeyer) het in die Dames-afdeling geseëvier en die O/18 randslag is gewen deur  RD Smit (Impala), met E Coleman (Springbok) as die wenner in die O/13 luggeweer-afdeling.

Read more...
Page 5 of 5

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za