• Geweerloting / Rifle Raffle

  Geweerloting / Rifle Raffle

  Marico Bosveld-tak en Orpen Wapens van Oom Ossie Penzhorn het vir ons ’n pasmaakgeweer beskikbaar gestel om uit te loot sodat ons Read More
 • Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2017

  Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2017

  Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 12 Augustus 2017 op die nuwe Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld Read More
 • Nasionale President skietkompetisie 2017

  Nasionale President skietkompetisie 2017

  Die Nasionale President skietkompetisie wat op Saterdag, 23 September 2017 op die Elandsrand skietbaan te Kroonstad plaasgevind het. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Inyathi Park News January 2017

At the start of 2017, there were reports of good rain in certain parts of the country while serious drought is still ravaging other areas such as the Eastern Cape and Karoo. Our hearts go out to farmers and members in these areas. We trust that good rain will come your way.

1. Hofaansoek teen Minister van Polisie
Die Hofaansoek van SA Jagters teen die Minister van Polisie staan vir die oomblik oor vir die aanhoor van die saak op 25 en 26 April 2017 in Noord Gauteng se Hooggeregshof. Die betoogshoofde moet teen 17 Februarie 2017 geliasseer word.

2. Regshulpfonds/Legal Aid Fund
Ons gaan steeds voort met die insameling van geld vir die Regshulpfonds. Lede wat bydraes van R100 of meer maak sal steeds in aanmerking kom vir die trekking van ? hele aantal pryse wat aan ons geskenk is.

Vir elke donasie van R100 wat u aan die Regshulpfonds maak, sal u een elektroniese kaartjie kry vir die trekking om vir een van 16 pryse in aanmerking te kom. Vir inligting oor die pryse is hier beskikbaar.

Al wat u moet doen, is die volgende:

Maak ‘n elektroniese donasie van R100 of enige veelvoud van R100 by wyse van ‘n EFT na die bankrekening van die Regshulpfonds.

Die bankrekening van die Regshulpfonds word gehou by Absa, the Rekeningnommer is 9134305406. Die Takkode is 632005. Die verwysing wat gebruik moet word is K en u selfoonnommer. Maak asseblief seker u gebruik die korrekte verwysing soos hier aangedui met die oorplasing van die geld na die regte bankrekening.

We still continue with the request for donations for the Legal Aid Fund of SA Hunters. Any contribution of R100 or more you will qualify for the lucky draw to win one of a several prizes we received from donors.

For every donation of R100 to the Legal Aid Fund of SA Hunters you will be allocated one electronic ticket for the lucky draw to win one of 16 prizes. More information about the prizes, is available here.

All you need to do is the following:

Make an electronic donation of R100 or any multiple of R100 by means of an EFT to the Legal Aid Fund of SA Hunters.

The account of the Legal Aid Fund is held at Absa, the Account Number is 9134305406. The Branch Code is 632005. The reference to be used is K and your cell phone number. Please use the correct reference as shown above when you transfer the money to the correct bank account.

3. Retention of Dedicated Status
Activity reports to maintain dedicated status were due on 31 October 2016. We still have 1 314 Dedicate Hunter members and 1 213 Dedicated Sport Shooter members that did not report the required activities. This is a final call to submit activity reports towards maintaining dedicated status. Your dedicated status is now suspended and it will not be restored unless you report the activities as required.

Members that do not make use of this last opportunity towards retaining their dedicated status, will be reported as not being dedicated members and may risk losing some of their firearm licences.
We want to reduce the number of activity reports that we receive via e-mail and/or fax and request members to update their activity logs online.

4. SA Hunters Golf Day
At Inyathi Park we decided to make our own collective contribution to generate money for the SA Hunters Legal Aid Fund. On 9 June 2017, SA Hunters will have its first SA Hunters Golf Day at the Wingate Park Country Club. The format will be a 4-ball alliance. We can accommodate 34 4-ball teams on the day.

It costs R4000 (for the team) to enter a 4-ball team and will include a gift pack for each player, Black Knight golf shirt, golf cap, a snack at halfway and a dinner at the prizegiving event in the evening.

It costs R5000 to sponsor a hole (inclusive of the enrolment of one 4-ball) which will allow sponsors to erect a banner with their own branding or name at the hole sponsored.

Because we can only accommodate 136 players, it is advisable to enter teams well in advance to ensure participation in this tournament. To reserve your place, please contact Dorothy Ras at (012) 808 9300/072 2660 890 or dorothy@sahunt.co.za

Prizes include opportunities to play at some of the great golf courses in South Africa. Spot prizes for the longest drive and closest to the pin on some of the holes can be won.

Should you wish to become involved as a sponsor or know any business that might be interested in a sponsorship opportunity for the golf day, please refer them to me. A dinner and an aution will conclude the evening.

5. Opleiding aangebied deur SA Jagters
SAQA faseer alle eenheidstandaard-gebaseerde opleiding uit en word vervang met kwalifikasies en gedeeltelike kwalifikasies. Alle ou eenheidstandaard-gebaseerde kwalifikasies moet na die nuwe formaat verwerk en heringedien word vir registrasie. Die implikasie hiervan is dat die opleiding wat SA Jagters aanbied uiteindelik vervang sal word met gedeeltelike kwalifikasies oor verloop van tyd. Dit is onseker wanneer hierdie veranderinge in werking sal tree maar soos die proses ontwikkel sal ons lede ingelig hou.

6. Use of Ivory

SA Hunters owns a substantial stock of legally held ivory originating from elephants hunted by the late Nico van Rooyen. The Congress of 2016 approved the application of a legal destruction permit of this ivory, which will allow SA Hunters to use it for knife handles or jewellery that can be sold on behalf of SA Hunters and individuals supporting us in this project.

The permit to destruct the ivory has been obtained and we can start the process to cut the ivory into smaller blocks that could be used for the manufacture of ornamental items. We will keep members posted as this project unfolds during the course of the year.

7. Versekering vir Regsaanspreeklikheid
Soos u reeds bewus is het al ons lede versekering vir regsaanspreeklikheid teenoor derde partye. Die reëls en voorwaardes van die polis is hier op die webwerf beskikbaar.

Dit is belangrik dat lede moet verstaan dat hierdie versekering ook geldig is vir wanneer hulle gaan jag en op informele grondslag aan skietaktiwiteite deelneem (nie die amptelike skietgeleenthede wat Takke aanbied nie). Dit mag gebeur dat drie of vier lede saam teleskope op een van die Takke se skietbaan gaan stel waar daar nie ‘n opgeleide Bbaanoffisier teenwoordig is om die skietbaan te beheer nie, of dat met die begin van ‘n jagtog gewere ingeskiet word op die plaas. In hierdie gevalle sal die versekering ook geldig wees maar onderhewig aan sekere voorwaardes.

‘n Lid wat teenwoordig is moet die verantwoordelikheid van ‘n baanoffisier aanvaar en seker maak dat die optrede op die skietbaan te alle tye veilig is. Die ander mense in die groep, moet sy dissipline en besluite aanvaar.

Die Skietkomitee sal eersdaags leiding gee in hierdie verband en ‘n kort stel reëls verskaf wat in hierdie omstandighede van toepassing is.

8. Huntex 2017
The dates for Huntex 2017 are as follows:

 •  Huntex Gauteng: 27 April to 1 May 2017
 • Cape Game Fair in Western Cape: This exhibition was put on hold due to a lack of interest from exhibitors.
 • Eastern Cape Game Fair: 26 to 28 May 2017 This exhibition will continue as planned.

Huntex developed into an interesting destination for women. From the attendance figures of previous expos, we noted a growing trend of women visiting these exhibitions. We invite women to visit HuntEx in 2017. Remember you may perhaps just bully or convince your husband into spending the same amount on you as he spent on that new rifle, reloading kit etc.

Remember a limited number of tickets for the VIP day on 27 April for Huntex Gauteng is available on the HuntEx Website at a cost of R170 each. Purchase your ticket early if you want to use this opportunity.

Share

.be" target="_blank">this short HuntEx appetizer video clip with your friends, family and colleagues.

9. Fotokompetisie
Ons Fotokompetisie word weer in 2017 aangebied met die doel om ‘n klompie foto’s bymekaar te maak wat die Vereniging (met die toestemming van, en erkenning aan die fotograaf) sal kan gebruik.

Die doel van die kompetisie is om ‘n portefeulje saam te stel van die beste foto’s wat SA Jagters se lede geneem het sodat ons dit by geleenthede soos die jaarlikse kongres se gala-aand kan vertoon. Die naam van die fotograaf en die tak waaraan die lid behoort, sal by die foto verskyn.

Aan die einde van elke kwartaal sal ons foto’s kies om by hierdie portefeulje in te sluit en dit ook op www.sahunters.co.za publiseer. Lede sal ook erkenning in die vorm van goud, silwer of brons sertifikate ontvang.

Die kategorieëvir die kompetisie is:
1. Die moeite werd om te bewaar. Enige plant- of dierelewe wat na jou mening die moeite werd is om te bewaar.  
2. Dis hoekom ek jag. Wat maak jou jagtog soveel méér as net skiet.
3. My tak is die beste. Hoekom jy dit geniet om aan jou SA Jagters-tak te behoort.

Lees gerus hier op ons webwerf meer hieroor en ook hoe om in te skryf. Ons is ook in die proses om borge van ‘n paar baie goeie pryse vir hierdie kompetisie te kry en sal later meer inligting hieroor bekendmaak.

10. Bewaring/Conservation

Pretoria-Oos-tak se bydrae tot jagluiperds in Rietvlei Natuurreservaat
Pretoria-Oos-tak het ‘n besondere bydrae gelewer om weer Jagluiperds in Rietvlei Natuurreservaat suid van Pretoria te vestig. Die projek was ? groot sukses en die tak en  SA Jagters het goeie publisiteit geniet met ? voorbladartikel op die Afrikaanse nasionale koerant, Beeld. Gaan lees gerus die hier.

Public exposure for conservation projects
SA Hunters wants to assist all our branches in obtaining publicity for their conservation projects. Please forward information about your conservation projects to Johann van de Giessen (johann@sahunt.co.za) and Magda Naudé (magda@sahunt.co.za) to enable us to promote your activities in the media.

Comments on legislation

Towards the end of last year, we requested inputs from members on four pieces of draft legislation, namely: Norms and Standards for the Management of Damage-causing animals in SA; Draft Distribution Maps for Certain Indigenous Species; Game Meat Regulations – Meat Safety Act of 2000; and Draft Biodiversity Regulations for the Northwest Biodiversity Management Act.

We received very good contributions from members. SA Hunters submitted comments on draft legislation, which can be found here.

Blue Duiker Research

The South African National Biodiversity Institute (SANBI) is finalising the non-detriment finding for Blue Duiker (Philantomba monticola) that would eventually guide the process to determine a quota for the hunting of Blue Duiker. SANBI requested that we distribute the draft document to our members for comments to ensure that they consider all relevant facts.

Should you have comments or concerns, please download the document here, and send your comments to johann@sahunt.co.za by 15 February 2017.

11. Kommersiële sake
In ‘n poging om die Nuusbrief so effens korter te maak het ons besluit om eerder die spesiale aanbiedinge op ‘n afsonderlike bladsy op die webwerf te plaas en in die nuusbrief skakels te skep na elkeen van die aanbiedinge. Dit sal u in staat stel om direk uit die nuusbrief te gaan na die aanbiedinge waarin u belangstel. Die volgende leweransiers bied steeds spesiale voordele aan lede van SA Jagters. Kliek hier vir meer inligting.

 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Action Ford       
 • Hinterland Groep
 • Wildman Hunting and Outdoor        
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • Hinterland Groep  
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Heartech Gehoorbeskerming
 • Herlaaikursusse deur Cassie Nienaber

12. SAJWV-lidmaatskap
Teen einde Januarie 2017 het die Vereniging se ledetal op 40 194 gestaan. SA Jagters se ledetal het gestyg van 25 985 lede in 2010 tot 39 933 lede teen einde Desember 2016 nadat lede wie se ledegeld agterstallig is nie by hierdie getalle ingesluit is nie. Die gemiddelde ouderdom van lede het gedaal van 45,56 jaar na 43,74 jaar. Oor verloop van die laaste drie jaar het die ledetal in al die provinsies toegeneem, behalwe in Gauteng waar dit afgeneem het.

Dit lyk of die ledetal van SA Jagters rondom 40 000 lede stabiliseer. Ons kan sekerlik beter doen as net 40 000 lede aan wie ons dienste lewer?
Onthou asseblief dat elke lid van SA Jagters wat 10 of meer gewone lede vir die Vereniging werf gratis lidmaatskap vir die volgende jaar ontvang. Takke wat nuwe lede werf ontvang ook R100 van die nuwe lid se ledegeld, bo en behalwe die taksubsidie ten opsigte van die nuwe lid.

Let daarop dat slegs een insentief ten opsigte van ’n nuwe lid van toepassing is, m.a.w. óf die Tak óf die lid ontvang die aansporing vir die nuwe lid gewerf.

13. Business opportunities
Because of the kind of information provided in our newsletter we now find that some of our members start turning to SA Hunters to offer business opportunities to other members of the Association. We certainly do not want to become just another advertising agent and forward unsolicited mail to members. There may be very meaningful opportunities included in some of these offers to some members.

We decided to include an example of such an offer in this newsletter on a trial basis. I request members to let us know if they find these opportunities meaningful and if they want us to implement such a service to members of the Association.

In this example one of our members needs somebody to install precast walling at his business premises. If you are interested to pursue this opportunity you will find more information here.    

14. Navrae na SA Jagters se Nasionale Kantoor
Dit gebeur gereeld dat enkele van die bestuurders algemene navrae ontvang en nie noodwendig die betrokke lid kan help met die inligting wat hy/sy benodig nie. Ons versoek dat u sover moontlik u navrae na die regte afdeling verwys.
Die kontaknommers en e-posadresse vir navrae is soos volg:

 • Navrae oor lidmaatskap, administrasie en finansies
  Tel (012) 808 9300 vra vir Finansies: e-posadres: admin@sahunt.co.za
 • Navrae oor opleiding
  Tel (012) 808 9300 vra vir Opleiding;  e-posadres: nic@sahunt.co.za
 • Vuurwapenhulplyn, endossemente, motiverings en navrae oor lisensie-aansoeke
  Tel (012) 808 9300 vra vir Vuurwapenhulplyn; e-posadres: firearmsupport@sahunt.co.za
 • Toegewyde status en registrasie van aktiwiteite
  Tel (012) 808 9300 vra vir Toegewyde Status;     e-posadres: dedicated@sahunt.co.za
 • Bewaringsaangeleenthede
  Tel (012) 808 9300 vra vir Bewaring; e-posadres: vanessa@sahunt.co.za
 • Jagsake
  Tel (012) 808 9300 vra vir Jagsake; e-posadres: johann@sahunt.co.za
 • Navrae oor Takaangeleenthede en verwante sake
  Tel (012) 808 9300 vra vir Takaangeleenthede;     e-posadres: andrevdm@sahunt.co.za
 • Navrae t.o.v. skietsake en verwante aangeleenthede
  Tel (012) 8089300 vra vir Skietsake; e-posadres: andrevdm@sahunt.co.za
 • Navrae oor enige aanlynstelsels, webwerf, tablette
  Tel (012) 8089300 of e-posadres: martmarie@sahunt.co.za
 • Enige algemene of ander navrae
  Tel (012) 8089300 of e-posadres: info@sahunt.co.za

Ons vertrou dat 2017 vir elkeen van u ‘n suksesvolle jaar sal wees.
Fred Camphor
SA Jagters: HUB

 • Last modified on Friday, 10 March 2017 07:49
 • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za