Proklamasies, regulasies en wetgewing wat jag in Suid-Afrika reguleer, verskil van provinsie tot provinsie. Dus is dit baie belangrik dat jagters hierdie wetlike verpligtinge verstaan en nakom sodat hulle nie onwetend die wet oortree nie. Onkunde vrywaar ‘n mens nie van oortredings nie.

Elke provinsie publiseer sy eie jagregulasies in die Staatskoerant. SA Jagters raai jagters aan om die detail van hierdie regulasies wat op elke provinsie van toepassing is, deeglik te bestudeer. Die jongste proklamasies is hier op ons webwerf beskikbaar

Jagters moet kennis neem dat die gebruik van die woord permit ook mag verwys na die brief wat ‘n grondeienaar aan jagters gee om toestemming te verleen dat hulle op sy plaas mag jag en die vleis mag vervoer. Grondeienaars of 'n ander gemagtigde persoon is verplig om só 'n toestemmingsbrief uit te reik voordat daar gejag mag word. Hierdie brief, wat beide die jagter en die plaaseienaar moet teken, moet nie verwar word met die jagpermitte wat bewaringsowerhede uitreik nie. Jagters moet hierdie briewe by hulle dra terwyl hulle jag en die vleis vervoer. 'n Voorbeeld van só 'n brief is hier beskikbaar.

Grondeienaars van vrygestelde plase, wat in sommige provinsies bekend staan as plase met voldoende omheinings, moet die nommer van die plaas se vrystellingspermit op die toestemmingsbrief aanbring wat hulle aan jagters verskaf. SA Jagters beveel aan dat 'n afskrif van die plaas se vrystellingspermit ook aan die jagter gegee word.

'n Jaglisensie is 'n dokument wat jagters by die provinsie koop en wat toestemming verleen om gewone wild op spesifieke eiendomme gedurende die oop jagseisoen te mag jag. Dit kan veer- en haarwildspesies insluit.

'n Permit is gewoonlik nodig om buite seisoen te jag of om beskermde wild en ander spesies te jag. Sommige provinsies verwys na hierdie dokumente as lisensies, terwyl ander weer daarna verwys as permitte.

Vrygestelde plase of plase met voldoende omheinings
In Gauteng, Noord-Kaap, Noordwes, Mpumalanga en Limpopo mag jagters sonder 'n lisensie op vrygestelde plase jag, mits hulle ‘n toestemmingsbrief van die grondeienaar het, en slegs vrygestelde spesies jag volgens die voorwaardes soos op die permit aangedui.

In die Oos-Kaap, Wes-Kaap, Vrystaat en KwaZulu-Natal, moet jagters altyd in besit wees van 'n jaglisensie, ongeag of hulle op 'n vrygestelde plaas jag of nie. In sommige gevalle is grondeienaars en hulle familielede vrygestel van provinsiale jaglisensies.

Jaglisensies/jagpermitte is altyd 'n vereiste by die jag van beskermde wild en veerwild. Die koste, voorwaardes en beskikbaarheid van jaglisensies en permitte wissel gedurende en buite jagseisoene en tussen die verskillende provinsies.

Vrygestelde plase/plase met voldoende omheinings
Grondeienaars kan by die toepaslike gesagsowerheid vir vrystelling aansoek doen indien die plaas sekere bepalings nakom, soos voldoende heinings, grootte van die eiendom, ens. Die grondeienaar ontvang 'n permit wat jag en ander wildbestuurpraktyke ingevolge spesifieke voorwaardes toelaat.

NB: sekere spesies soos veerwild word nooit by die lys van vrygestelde spesies gevoeg nie. Dus moet 'n jagter altyd in besit wees van 'n jaglisensie/jagpermit wanneer hulle gewone veerwild jag.

Oop plase
Op oop plase is jag slegs toelaatbaar tydens die jagseisoen en met die regte jaglisensie. 'n Daaglikse jagkwota is van toepassing.

Oop en toe jagseisoen
Provinsies publiseer proklamasies in die Staatskoerant om die datums, tye en jagtoestande vir die betrokke provinsies bekend te maak. Die oop jagseisoen vir jagters is gewoonlik vanaf Mei tot Augustus (dit verskil soms tussen provinsies) en volgens spesies.

LIMPOPO

Vrygestelde plase
Jagters benodig nie 'n jaglisensie om op 'n vrygestelde plaas te jag nie, maar moet skriftelike toestemming van die grondeienaar verkry. Jagters moet die toestemmingsbrief by hulle dra wanneer hulle jag en die karkas vervoer.

Wildboere kan by Limpopo Provinsie se natuurbewaringsdepartement om vrystelling aansoek doen. Die wildboer of sy bestuurder moet skriftelike toestemming gee dat die vleis van die plaas verwyder mag word. SA Jagters raai jagters aan om 'n afskrif van die vrystellingspermit te bekom, maar dit is nie 'n vereiste nie.

'n Vervoerpermit van 'n veearts is nodig om die vleis van wilde varke te vervoer. Hierdie permitte is beskikbaar by sommige grondeienaars of van die staatsveearts in die distrik waar hulle gaan jag.

Gedurende die oop seisoen word 'n lisensie vereis vir die jag om gewone veerwild op oop en vrygestelde plase. 'n Daaglikse jagkwota is van toepassing. 'n Jagter mag aansoek doen vir 'n permit om buite die geproklameerde jagseisoen te jag. Neem kennis dat die kransduif as gewone wild geklassifiseer is wat 'n jaglisensie vereis.

Oop plase
Jagters moet in besit wees van beide die statutêre jaglisensie/permit en skriftelike toestemming om te mag jag. Jagters mag slegs geproklameerde oop spesies tydens 'n geproklameerde oopseisoen jag. 'n Daaglikse jagkwota is van toepassing.

Jaglisensies is beskikbaar by die dienssentrums van die Directorate for Wildlife Trade and Regulation. Alle jaglisensies (ook vir veerwild) is hier beskikbaar.

GAUTENG

Vrygestelde plase
Dieselfde reëls is van toepassings soos vir Limpopo Provinsie hierbo.

Oop plase
Gauteng proklameer slegs 'n oop jagseisoen vir veerwild. Jaglisensies vir veerwild is beskikbaar by Gauteng se bewaringsowerheid (011 240 3043 of 012 316 1638) en by die kantore van SA Jagters by Inyathipark in Pretoria (012 808 9300). Die jag van haarwild word op 'n ad hoc-grondslag bestuur en individuele permitte word uitgereik. Die Departement stel eersdaags 'n aanlyn aansoekstelsel in werking wat die aansoekproses heelwat sal vergemaklik. SA Jagters sal lede inlig sodra die stelsel geïmplementeer is.

'n Lisensie is verpligtend vir die jag van gewone veerwild op oop en vrygestelde plase gedurende die oop jagseisoen. 'n Daaglikse kwota is van toepassing. 'n Jagter mag aansoek doen vir 'n jagpermit om buite die geproklameerde jagseisoen te jag. Neem kennis dat kransduiwe as gewone wild geklassifiseer is wat 'n jaglisensie benodig.

NOORDWES

Vrygestelde plase
Dieselfde reëls is van toepassings soos vir Limpopo Provinsie hierbo.

Oop plase
Grondeienaars moet elke jaar aansoek doen vir 'n kwota wild wat gejag mag word. Die Departement van Natuurbewaring verskaf jagpermitboeke aan grondeienaars sodat hulle permitte aan jagters kan uitreik. 'n Jagter moet hierdie permit byderhand hou gedurende die jag.

Die oop seisoen met toepaslike daaglikse kwotas word slegs vir veerwild geproklameer. Jagters moet 'n lisensie/permit hê om gewone veerwild op oop en vrygestelde plase tydens die oop seisoen te jag. 'n Daaglikse jagkwota is van toepassing. Let wel, die meeste duiwe is as gewone wild geklassifiseer wat 'n jaglisensie vereis. Jagter kan buite die geproklameerde seisoen aansoek doen vir 'n permit om te jag.

Die Departement beplan 'n aanlyn aansoekstelsel wat die aansoekproses heelwat sal vergemaklik.

KANTOOR TELNR. KANTOOR TELNR.
Mafikeng/ Marico/ Zeerust-gebied 018 388 1169 Potchefstroom/Klerksdorp/ Wolmaransstad/ Bloemhof 018 299 6648
Rustenburg / Brits/ Swartruggens 014 597 0474 Vryburg / Schweizer/ Stella/ Pomfret 053 928 0640 

 

MPUMALANGA

Vrygestelde plase
Dieselfde reëls is van toepassings soos vir die Limpopo Provinsie.
Jagters moet 'n spesiale permit van 'n veearts kry om op plase langs die Nasionale Krugerwildtuin te jag waar bek-en-klouseer voorkom.
Meer inligting hieroor is beskikbaar van die Mpumalanga Parkeraad (013 759 5336) of die staatsveearts naaste aan die plaas waar hulle wil gaan jag.

Oop plase (slegs tydens die jagseisoen)

'n Jaglisensie is verpligtend vir die jag van gewone veerwild op oop en vrygestelde plase gedurende die oop seisoen. 'n Daaglikse jagkwota is van toepassing. Jagters mag buite die geproklameerde seisoen vir 'n jagpermit aansoek doen. Let wel, die kransduif is geklassifiseer as gewone wild wat 'n jaglisensie benodig.

Jaglisensies is beskikbaar gedurende kantoorure by:

KANTOOR TELNR. KANTOOR TELNR.
Ermelo 017 819 2827 083 627 0991 Nelspruit 013 759 5386
Middelburg 013 282 8671 Komatipoort Malelane 836 266 319
Lydenburg 013 235 2395    

 

VRYSTAAT

Jaglisensies is verpligtend vir die jag van alle geklassifiseerde wild, selfs op plase met voldoende omheinings (dieselfde as vrygestelde plase in ander provinsies). Jagters moet permitte hê om beskermde wild te jag en om buite die geproklameerde oop seisoen te jag.

Jaglisensies is verpligtend vir die jag van veerwild. Daaglikse jagkwotas word in die jaarlikse jagproklamasies ingesluit. Die Kransduif is nie geklassifiseer as gewone wild nie en jagters kan skriftelike toestemming van die grondeienaar kry om hulle te mag jag.

Jaglisensies is beskikbaar by SA Jagters se nasionale kantoor in Inyathipark, Pretoria (012 808 9300), in Kroonstad by Kobus Harmse (082 651 2836) of by die volgende plekke in die Vrystaat:

KANTOOR TELNR. KANTOOR TELNR.
Bloemfontein 087 803 0980 Kalkfontein Dam NR 051 722 1441
Sandveld NR 053 433 1703 Gariep-dam NR 051 754 0026
Koppies-dam NR 056 777 2034 Tussen-die-Riviere NR 051 763 1000
Willem Pretorius 057 651 4003 Caledon NR 051 583 1920
Wildtuin
Soetdoring NR 051 433 9002 Sterkfontein-dam NR 058 622 3520
Erfenis-dam NR 057 724 2111 Seekoeivlei NR 058 924 0183
Rustfontein-dam NR 051 528 2924 Bathurst NR 051 442 7080

 

KWAZULU-NATAL

Jaglisensies vir gewone wild (Rooibok, Bosbokram en Grysduiker, Tarentaal, Geelbekeend, Kolgans) is gewoonlik nodig gedurende die geproklameerde oop seisoen vanaf 31 Mei tot 31 Augustus. Die Kransduif is nie geklassifiseer as gewone wild nie en 'n jagter kan skriftelike toestemming van die grondeienaar kry om dit te mag jag.

Spesiale jaglisensies is verpligtend vir die jag van alle beskermde wild gedurende die oop seisoen. Hierdie lisensies is beskikbaar van Ezemvelo KZN Wildlife.

Jaglisensies is beskikbaar by die meeste vuurwapenhandelaars in die provinsie of by die Ezemvelo KwaZulu-Natal Wildlife (033 845 1652) of van SA Jagters se nasionale kantoor by Inyathipark, Pretoria (012 808 9300).

NOORD-KAAP

Jaglisensies is verpligtend vir alle jagaktiwiteite op oop plase gedurende die geproklameerde oop jagseisoen en voorheen ook op plase met voldoende omheinings. Die departement het egter hierdie beleid verander sodat 'n lisensie onnodig is vir die jag van spesies wat gelys is op die plaas se sertifikaat vir voldoende omheinings. Jaglisensies is verpligtend vir die jag van veerwild op plase met voldoende omheinings. Daaglikse jagkwotas is van toepassing soos omskryf in die jaarlikse jagproklamasies. Die meeste duiwe is geklassifiseer as gewone wild waarvoor jaglisensies nodig is.

Lisensies is beskikbaar by bewaringskantore in die Noord-Kaap, by enige poskantoor in die Noord-Kaap en by baie poskantore in dorpe in die omgewing en op pad na die Noord-Kaap, bv. Vryburg, Potchefstroom, Bloemfontein, Beaufort-Wes, Vanrhynsdorp, Bellville, Malmesbury, Worcester, Laingsburg, Prince Albert, Middelburg (Oos-Kaap), in Johannesburg (Rivonia), Sandton, Isando, Edenvale, Kemptonpark en Halfway House. In Pretoria is lisensies beskikbaar by poskantore in Centurion, Lynnwoodrif, Montanapark en Brooklyn Square.

'n Spesiale lisensie is egter nodig vir die jag van beskermde wild en is net beskikbaar by bewaringskantore in die Noord-Kaap. Navrae: Colette of Lidia by (053 807 7300).

OOS-KAAP

Jaglisensies word vereis vir alle jagaktiwiteite in die provinsie. Hierdie lisensies is geldig vir een jaar vanaf die datum waarop dit gekoop is. Sekere spesies mag slegs tydens die jagseisoen gejag word. Die jag van sommige spesies is beperk tot spesifieke landdrosdistrikte. Raadpleeg altyd die jongste jagproklamasies vir die korrekte inligting.

Ale jagters moet oor 'n algemene jaglisensie beskik om in die Oos-Kaap te mag jag. 'n Lisensie is ook nodig vir die jag van veerwild, insluitende duiwe. Lisensies is beskikbaar by die meeste vuurwapenhandelaars en by SA Jagters se nasionale kantoor by Inyathipark, Pretoria (012 808 9300), en natuurbewaringskantore in die Oos-Kaap (043 605 7106/7121/7133.).

WES-KAAP

Jagters benodig 'n algemene jaglisensie om op oop plase en op plase met voldoende omheinings te jag. Die proklamasie beperk jag van sekere spesies. Derhalwe is dit belangrik om die jongste proklamasie te raadpleeg vir die korrekte daaglikse jagkwota. Let wel, die meeste duiwe is geklassifiseer as gewone wild en vereis 'n jaglisensie.

Lisensies is beskikbaar by agentskappe, vuurwapenhandelaars en by SA Jagters se nasionale kantoor by Inyathipark, Pretoria (012 808 9300). Die Wes-Kaap se natuurbewaringsowerheid het 'n aanlyn registrasiestelsel in werking gestel wat dienslewering verbeter.

Cape Nature Bewaringskantore

DORP/STAD KONTAK TELNR.
George 044 802 5300
Porterville 022 931 2900
Robertson 023 625 1621
Onrus 028 314 0062
Kaapstad 021 483 0000 / 659 3418
Oudtshoorn 044 203 6300