SAHGCA Hunters' Code (2)

SAJWV Jagterskode

23 April 2015
'n Verantwoordelikheidsverklaring gefundeer op respek vir lewe en vir die natuur

As SAJWV-lede verklaar ons;
Dat alle diere voelende wesens is, en dat ons daarom in die hoogste vorm van menslikheid in die neem van lewe, en uit respek vir die wild wat ons jag,  te alle tye ’n eenskoot-doodskoot nastreef, terwyl ons die verantwoordbare benutting van gejagde wild verseker.

Read more...
23 April 2015
A declaration of responsibility founded on respect for life and for nature

As SAHGCA members we declare;

That all animals are sentient creatures, and that  in the highest form of the humane taking of life as well as  in respect for the game we hunt, we at all times aim to achieve a one-shot-kill, while ensuring the responsible utilisation of all hunted game.

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za