Licences, Permits and Proclamations (3)

Jaglisensies, Permitte en Proklamasies

29 April 2015

Hunting regulations from each province differs somewhat the next. Ensure that you are up to date on the regulations for the province in which you are hunting.

Elke provinsie se jag proklamasie en ver skil so bietjie van die res van die land sin. Maak seker dat jy vertroud is met die regulasies van die provinsie waar jy gaan jag.

Read more...
05 March 2018

Proklamasies, regulasies en wetgewing wat jag in Suid-Afrika reguleer, verskil van provinsie tot provinsie. Dus is dit baie belangrik dat jagters hierdie wetlike verpligtinge verstaan en nakom sodat hulle nie onwetend die wet oortree nie. Onkunde vrywaar ‘n mens nie van oortredings nie.

Read more...
06 March 2018

Hunting proclamations, regulations and legislation in South Africa differ from province to province. Therefore, it is very important that hunters understand and observe these legal obligations and not inadvertently break the law. The old saying applies – “Ignorance of the law is no excuse!”

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za