Jaglisensie Inligting

Wanneer is 'n jaglisensie of permit nodig?

Vir die jag van enige wild waarvoor daar ‘n oop jagseisoen geproklameer is. ‘n Jaglisensie is geldig binne daardie seisoen en is onderhewig aan enige die beperkinge soos vervat in die betrokke provinsie se jag-proklamasie.

‘n Lisensie is nodig op alle oop plase en in sekere provinsies is ook op plase wat wel voldoende omhein is. (bv. Vrystaat, Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en Oos-Kaap)

‘n Spesiale permit is nodig vir die jag van wild spesies wat nie tydens ‘n spesifieke jagseisoen oop verklaar is nie (bv. beskermde of spesiaal beskermde wild) en ook vir alle jag buite die oop seisoen.

Uitsonderings
Op vrygestelde en voldoende omheinde plase van sekere provinsies is slegs die eienaar (of sy gevolmagtigde) se skriftelike toestemming nodig (bv. Limpopo, Mpumalanga, Gauteng, Noord Kaap en Noordwes) Hierdie toestemming is egter slegs geldig vir spesies soos gelys op die betrokke plaas se permit en onderhewig aan die voorwaardes wat die permit stel.

In die Noordwes moet die grondeienaar op ‘n oop plaas aansoek doen vir ‘n kwota van die gewone wild wat hy wil laat jag binne die oop seisoen, hy word dan ‘n spesifieke aantal permitte toegeken. Op sy beurt teken hy dan hierdie permitte oor aan die jagters voor die jag plaasvind.

Gauteng verklaar ook op hierdie stadium slegs ‘n oop seisoen vir voëls, en om enige ander wild te jag op ‘n oop plaas moet die grondeienaar namens die jagter aansoek doen vir ‘n permit om die spesifieke wild te mag jag. Die prosedure geld ook om voëls buite die oop seisoen te jag.

TOPS Spesies
Let ook daarop dat alle spesies op die TOPS Spesie lys slegs gejag mag word wanneer die jagter in besit is van ‘n dienooreenkomstige TOPS permit.

Voeljag
‘n Lisensie is te alle tye nodig wanneer voëls binne die oop seisoen jag word. Voëljag lisensies is onderhewig aan die beperking van die betrokke provinsie se jag-proklamasie. ‘n Permit is nodig vir enige buite-seisoen voëljag en ook wanneer meer voëls gejag word as wat die provinsie se proklamasie toelaat.

Probleemdiere
Waar sommige provinsies vrystelling gee vir die jag van probleemdiere wat op seker tye en met sekere metodes gejag word vereis ander wel ‘n n lisensie of permit. Dit is dus belangrik om die korrekte inligting by die provinsie se Natuurbewaringskantoor na te gaan.

Nagjag
Daar is in sommige provinsies vrystelling vir nag-jag op sekere spesies, maar oor die algemeen het jy ‘n permit nodig om in die nag te jag. Kontak die Natuurbewaringskantore in die betrokke provinsie vir meer inligting.

Waar om 'n jaglisensie of permit te bekom 

Jaglisiensies kan oor die algemeen by die kantore van die Provinsiale Departemente van Natuurbewaring gekry word. In die Noordkaap is jaglisensies by verskeie poskantore beskikbaar.

Die volgende lisensies is ook direk vanaf SA Jagters Hoofkantoor beskikbaar. Kontak Vanessa Bell direk by (012) 808 9306 of stuur ‘n e-pos na Vanessa@sahunt.co.za.

Provinsie Lisensies beskikbaar
Gauteng Slegs Voëljag
Mpumalanga Slegs Voëljag
Vrystaat Gewone wild en Voëljag
KwaZulu Natal Gewone wild, Beskermde spesie wild en Voëljag
Oos Kaap Gewone wild en Voëljag
Wes Kaap Gewone wild en Voëljag
Noord Kaap Lisensies beskikbaar by sekere poskantore in die provinsie asook Centurion in Gauteng

Bewys van die wettige verkryging en vervoer van wildvleis
Dit is die verantwoordelikheid van die jagter om te alle tye in besit te wees van die nodige dokumentasie ter bewys van die wettige verkryging asook vir die vervoer van wildsvleis

Vervoer van Wildevarksvleis
‘n Permit is nodig vir die vervoer van wildevarkvleis binne die Varkgriep Beheergebied, Hierdie geld vir varkvleis binne of buite die beheer area gejag. (Sien Kaart)

Jagter kan vooraf by die betrokke Staatsveearts reël vir ‘n permit om 3 karkasse te vervoer. Hierdie permit is vir 7 dae geldig en moontlik onderhewig aan sekere voorwaardes.

Sommige wildboere kan ook permitte uitreik. Hierdie permitte is slegs geldig vir die vervoer van een karkas.

Vervoer van karkasse vanuit ‘n Bek-en-Klouseer beheergebied
Kontak die naaste Staatsveearts vir inligting oor die vervoer van karkasse vanuit ‘n spesifieke Bek-en-Klouseer beheergebied. Lees gerus hier meer oor die beheer van Bek-en-Klouseer. (Kaart)

Vervoer van wildvleis oor landsgrense
‘n Spesiale invoer/uitvoer permit van die Departement Landbou is nodig om wildvleis oor landsgrense te vervoer.

Kontak:
Food Import & Export Standards
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Tel: +2712 319 7510
Fax: +2712 329 8292
Web: www.daff.gov.za
E-mail: TshepangM@daff.gov.za

  • Last modified on Wednesday, 13 May 2015 14:34
  • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za