Hunting News and Articles

Jag-nuus en Artikels

Die Departement van Omgewingsake het die aanbeveling van die Wetenskaplike Gesagsowerheid  ondersteun om geen jag kwota vir luiperds in 2017 beskikbaar te stel nie, maar die Departement sal wel 'n…

Jagters en misskote: Hoekom moet ek betaal?

Missed shots by hunters: why should I pay?

Licences, Permits and Proclamations

Jaglisensies, Permitte en Proklamasies

Hunting regulations from each province differs somewhat the next. Ensure that you are up to date on the regulations for the province in which you are hunting. Elke provinsie se…

Jaglisensie Inligting

SAHGCA Hunters' Code

SAJWV Jagterskode

Thursday, 23 April 2015 17:53

SAJWV Jagterskode

'n Verantwoordelikheidsverklaring gefundeer op respek vir lewe en vir die natuur As SAJWV-lede verklaar ons; Dat alle diere voelende wesens is, en dat ons daarom in die hoogste vorm van…

SAHGCA Hunters' Code

SAHGCA Hunters' Guild

SAJWV Jagtergilde

Thursday, 23 April 2015 17:43

SAJWV Jagtersgilde

Na gesprekvoering het die UK op 21 Junie 2012 goedgekeur dat die voormalige toekenning van Meesterjagter op die volgende wyse gewysig sal word en dat daar reeds vanjaar uitvoering gegee…

SAHGCA Hunters' Guild

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za