Back to mapWitrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

 

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: Q Surmon 082 563 2668
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: A Heymans 083 745 1591
Junior opleier: A Heymans 083 745 1591
Skietkoördineerder: M Oelofse 084 417 7222
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305

 

Taknuus

Algemeen
Die bestuur en lede van die Witrenoster Tak wens  al die ander SA Jagters lede en bestuur 'n aangenaame Kersfees en voorspoedige 2019 toe.

Witrenoster-tak het op  7 November 2018 te Khora Leeuplaas vergader.
Die jaareindfunksie is op 10 November hou met ʼn pretskiet bestaande uit Blesbok- en Nyala-skietoefeninge. Die kompetisie was straf. ’n Span van Hartbees-tak naby Potchefstroom het ook deelgeneem. Die juniors het aan ʼn .22-ghongskiet oor 50 m deelgeneem.

ʼn Prysuitdeling is later die aand met die funksie gehou. Die top seniors en juniors het trofees en sertifikate ontvang. ʼn Suksesvolle veiling is ook gehou om fondse in te samel vir verbeterings by die tak in 2019.

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring
Daar is met n’ boomplantprojek begin na 'n voorstel van Nelis Badenhorst om die Witrenoster-tak se skietbaan te verfraai. Die Matlosana stadsraad het 120 bome geskenk wat ons om die skietbaan sal plant. Elke boom sal deur ʼn lid versorg word.

I Will Praise You
As Long as i Live
Lifting My Hands Up to You
In Prayer


Psalm 63:4

 

General
The management committee and members of Witrenoster Branch wish all other members of SA Hunters a wonderful Christmas and a prosperous 2019.

The branch meeting was held at Khora lion farm on 7 November. The year-end function was hoed on 10 November and coincided with a Fun Shoot comprising a Blesbuck and Nyala shooting exercise. The competion was tough. A team from HArtbees Branch also competed. The juniors participated in a .22 gong shoot over 50 m.. 

A prize-giving ceremony was held later the evening. The top senior and top juniors received trophies and certificates. We also held a successful auction to raise funds for maintenance and improvements of branch facilities in 2019.

Training
Contact Andrew Heymans on 083 745 1591 for more information.

Conservation
Folllwing a suggestion by Nelis Badenhorst, we decided to improve the shooting range. The Matlosana municipality donated 120 trees, which we planted on the shooting range. Each tree will be looked after by a member.


 

 

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za