Back to mapWitrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

 

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: Q Surmon 082 563 2668
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: A Heymans 083 745 1591
Junior opleier: A Heymans 083 745 1591
Skietkoördineerder: M Oelofse 084 417 7222
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305

 

Algemeen

Witrenoster-tak het op die 13 Februarie by die Khora Leeuplaas vergader.
Duane Heymans het lede ingelig oor die nuwe fondsimsamelingsprojek. Dit behels die verkoop van kaarrtjies waarin jagpakette gewen kan word. Eerste Prys is 'n Blouwildebees; tweede tot vierde pryse is Blesbokke. Die geld wat ingesamel word sal gebruik word om afdakke by die 100m en 300m skiettafels by die skietbaan op te rig. Die tak se volgende amptelike takvergadering en skietdag is onderskeidelik op die 13 en 16 MAart onderskeidelik.

Sosiaal
Lede kry kans om saam te kuier na afloop van die skietdae en die ledevergaderings. Kom sluit by ons aan.

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring
Die swartkaree- en kameeldoringbome op die Witrenoster-skietbaan geplant om die omgewing te verbeter, groei goed, danksy die goeie reen. Ons beplan om vlermuiskaste by die skietbaan op te rig.  

Ask and it shall be given you; seek, and ye shall
Find; knock, and it shall be opened unto you.
For everyone that asketh receiveth; and he that seeketh, findeth
And to him that knocketh, it shall be opened
Matthew 7: 7-8

 

General
The Branch held its monthly meeting at the Khora Lion farm on 13 February. Duane Heymans informed members about our new fundraising project. We are selling tickets in which hunting packages can be won. The first prize is a bluewildebeest; and the second, third and fourth prizes are Blesbuck. The money raised will be used to erect shelter at the 100m and 300m shooting points.  The next official branch meeting is on 13 March and the shooting day is on 16 March.

Social
Members are invited to a social gathering after every shooting day and monthly meeting. Please join us.

Training
Contact Andrew Heymans on 083 745 1591 for more information.

Conservation
The Black karee and camel thorn trees that we planted at the shooting range to improve the environment are growing well thanks to the rain we had. We want to erect bat houses at the shooting range soon. 


 

 

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za