Back to mapWitrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

 

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: Q Surmon 082 563 2668
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: A Heymans 083 745 1591
Junior opleier: A Heymans 083 745 1591
Skietkoördineerder: M Oelofse 084 417 7222
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305

 

Taknuus

Algemeen

Witrenoster-tak het ‘n vergadering gehou op die 17 Oktober waartydens die verbetering van die Witrenoster-skietbaan bespreek is. Daar is besluit om borge te kry om die koste daarvoor te dek.

Die jaareindfunksie vind op 10 November by die skietbaan plaas wanneer lede kan deelneem aan 'n pretskiet. Die jaarlikse prysuitdeling en 'n bring-en-braai sal daarna plaasvind. Alle lede en hulle gaste is welkom.  

Die skietdag op 20 Oktober was ook goed bygewoon deur die lede en almal het geoefen vir die kopskiet-kompetisie wat Saterdag 27 Oktober 2018 by die Dirk van Schalkwyk-skietbaan op Lichtenburg gehou word. Die tak se volgende amptelike takvergadering en skietdag word onderskeidelik op 7 en 10 November gehou.

Opleiding

Lede wat belangstel in opleiding, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring

Lede word aangemoedig om by bewaringsaktiwiteite betrokke te raak en die takbestuur op die hoogte te hou van waarmee hulle besig is.

In God have I put my trust
I will not be afraid what man can do to me

Psalm 56:11

 

 


General

Witrenoster Branch held a meeting on 17 October where repair work to the Witrenoster shooting range was discussed. It was agreed to look for sponsors to cover the cost of the repairs.

The year-end function will be held at the shooting range on 10 November. It wil coincide with a fun shoot. The annual prize-giving and a bring and braai will follow. All members and their guests are welcome. 

The shooting day on 20 October was well attended and members practised for the head shoot competition on Saturday, 27 October at the Dirk van Schalkwyk shooting range at Lichtenburg. The next official branch meeting and shooting day will be held on 7 and 10 November respectively. 

 Training

Contact Andrew Heymans (see number above) for more information.

Conservation

Members are encouraged to get involved in activities in the community and to keep the branch informed.

 

 

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za