Back to mapWilgerivier

Frankfort

Chairman / Voorsitter :
Danie Pieterse (082 974 9382)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter Danie Pieterse daniepieterse@yebo.co.za  082 974 9382
Ondervoorsitter Gerrit Nel gerritnel1994@gmail.com  074 494 5197
Sekretaris Trudie Oosthuizen truds84@gmail.com  083 408 6343
Tesourier Shoukie Hills wilgerivier@sahunt.co.za  082 378 9206
Lede-administrasie Neels de Jager neels@agrifirst.co.za 082 788 5375
Senior opleiding Francois Taylor taylor@agrifirst.co.za  082 254 7555
Trofeekoördineerder Nico van Zijl nicovanzijl@webmail.co.za 084 512 5060
Junior opleiding Dawie van den Berg 072 878 7178
Bewaring: Rigard Lourens rigardl@hotmail.com 082 852 0447
Skietkoördineerder Gareth Oosthuizen oosthuizengareth@gmail.com  082 338 8727
Skietkoördineerder 2 Charles van Tonder rross@telkomsa.net  081 437 1481
Jagkoördinerder Albie Hills albie@agrifirst.co.za 082 774 7738
Logistiek Flippie Cronje flipcron@gmail.com  076 662 7807
Logistiek 2 Herbert Boucher hjboucher@vodamail.co.za  082 320 4841
Sosiale koördineerder Amanda Oosthuizen adnel17261@gmail.com  082 338 8726
Ondersteuningslede Vincent Biddulph fcg@webafrica.org.za 082 692 7296
  Johnie Smith jsmth@vodamail.co.za  082 443 9430
  Kobus Muller kobie@lantic.net  082 492 3378
  Reinier Muller reiniermuller1@gmail.com  072 504 4416
  Andre Viljoen bpzazz@telkomsa.net 082 494 7529
  Francois Lourens cois.lourens@gmail.com  072 691 3796

 Algemene Nuus

Die Wilgerivier-tak se bestuur wens al sy lede 'n geseende Feestyd toe.

Skiet- en jagaangeleenthede
Op 17 November 2018, was die puntestand as volg:

H Boucher:          S - 190 - 70.37&
B Taljaardt:         S - 190 - 70,37%
JJ Lourens:          B - 180 - 66.67%
C Marais:                  150 - 55.56%
JA Cronje:           B - 160 - 59.26%
C Grobbelaar:      B - 180 - 66.67%
S Pelser:             S - 190 - 70.37%
GE Oosthuizen:           80 - 27.63%
DJ Carstens:               50 - 18.52%
R Meyer:             S - 190 - 70,37%
H Bothma:                120 - 44.44%
D Nortje:                  110 - 40.74%
D Pieterse:                 60 - 22.22%
GAM Oosthuizen:  B - 160 - 59.26%
D Pieterse (Snr):  G - 220 - 81.48%
CJ de Jager:         S - 210 - 77.77%

 

Opleiding

Opleiding in toegewyde sportskutstatis is in November aangebied. Baie geluk aan Steven Norman met sy 98% en aan Douw Wentzel Knr wat 96% behaal het.

Aktiwiteite

Die tak se volgende skietaktiwiteite begin eers weer in 2019. Ons beplan heelwat interessante and pretskietdae. Sien julle daar!

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za