Back to mapValschrivier

Kroonstad

Chairman / Voorsitter:
Jaap Erasmus (084 4481 578)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter:  Jaap Erasmus 084 448 1578
Ondervoorsitter:   Jaco Els 082 787 8770
Tesourier:  Willie Harbor 083 412 8770
Sekretaris: Corne Erasmus 083 626 6771
Kommunikasie: Susan Erasmus 083 486 8055
Skietkoördineerder: Johan Smiedt 071 451 7020
Pistoolskiet: Christo Hamman 082 786 4043
Opleiding Snr Jaco Els 082 787 8770
Opleiding Jnr Frans Marx 083 568 1407
Haelgeweerskiet Gerrie Erasmus 083 294 4818
Sosiale koördineerder: Johan Fourie 082 610 7626
Bewaring: Jaap Erasmus 084 448 1578
Steynsrus sekretaris Ella Marx 083 765 1301

 

Taknuus   Branch News

Algemeen
Ons tak bied in September die Nasionale Presidentskiet aan. Meer inligting volg mettertyd.
Die haelgeweer streekskietbyeenkoms vind in Augustus by Valschrivier-klub plaas.

Bewaring
Ons beplan om uilkaste te maak om by verskeie plekke op te sit.
Die proklamasie vir die komende jagseisoen is onveranderd.

Opleiding
Opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus word van tyd tot tyd aangebied. Doen navraag by die bestuur.

Skietaktiwiteite
Amptelike tak-skietdae is steeds op die derde Saterdag van die maand. Ons nooi lede uit om te kom deelneem. Haelgeweerskietoefeninge word ook nou aangebied tydens elke tweede maand se skietdae.

Program
7 Julie:     Juniorskietdag by Soutpan
9 Julie:     Bestuursvergadering
21 Julie:   Skietdag

Gedagte vir die maand

No matter where you are in life, if you let love and kindness be your guide,
you'll always find a way

 

 

 

General
We will be hosting the National PResident Shooting Event in September. More information to follow soon. The shotgun regional shooting event will be held at the Valschrivier Club in August. 

Conservation
We plan to erect owl boxes at strategic places. The hunting proclamations for the next hunting season are unchanged.

Training
Training for dedicated hunter and sport shooter status are offered from time to time. Enquire at the branch office for more information.

Shooting activities
The official branch shooting days are still held on the third Saturday of the month. We invite all members to participate. Shotgun shooting exercises are available every second month.

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za