Back to mapTuinroete

George

Chairman / Voorsitter:
Gerhan Archer (082 567 6941)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter: Gerhan Archer 082 567 6941 gerhanarcher@iafrica.com 
Ondervoorsitter:  Gerhard van As 082 415 9344 gerhard.vanas@rclfoods.com 
Sekretaris: Charles Nel 082 445 4503 charlesnel84@gmail.com 
Tesourier: Mias Strauss 082 495 5643 miasstr@gmail.com 
Skietkoördineerder: Frans de Winnaar 072 612 699 fdewinnaar@gmail.com 
Haelgeweer Skietkoord: Corne Potgieter 082 475 0397 corne@scasbooks.co.za 
Sosiale media: Elichia van Rensburg 078 549 3334 elichiag@yahoo.co.uk 
Jeugopleiding: Gert Oosthuizen 082 824 5371 gpo@telkomsa.net 
Opleiding: Andy Fuller 082 808 1360 andyfuller@isat.co.za 

 Algemene nuus

 Die tak is vanjaar 10 jaar oud. Daar word gekyk na ‘n aanpassing van ons logo – gepaste voorstelle sal aan lede gestuur word om daaroor te stem
 
Aktiwiteite

‘n Ledevergadering vind op 7 Maart om 19:00 by die Voortrekkersaal in Caledonstraat plaas. Jagbeplanning en basiese noodhulp vir die veld en slangbyt sal bespreek word.

Opleiding

Ons tak beplan ‘n jeugkamp vir hoërskool leerlinge in April om die jong jagter toe te rus met die nodige kennis, respek en vaardighede om ons jag-erfenis te bewaar en die toekoms van jag en bewaring te kan verseker. Opleiding sal die volgende aspekte insluit: etiese jag; skootplasing; wapenveiligheid; vuurwapens; spesies; en basiese oorlewing. Vir meer inligting, skakel Gert by 082 8245 371.

Skietaangeleenthede

Die eerste twee skietdae by On Target-skietbaan was suksesvol afgehandel. Die volgende skietdag is ʼn veldskietaktiwiteit by Trutersdal op 9 Maart.
Tuinroete-tak tak het ‘n tender ingehandig om die Nasionale Haelgeweerskiet einde Maart aan te bied. Ongelukkig was ons nie suksesvol nie, maar die aanduidings is dat ons heelwaarskynlik volgende jaar die geleentheid sal kry.

Ons herinner lede met toegewyde status daaraan dat elkeen een keer per jaar versoek word om te help met die opstel van die skietbaan. Frans sal betrokke lede vroegtydig herinner. Skakel gerus verder met Frans.

Activity

A members’ meeting will be held on 7 March at 19:00 at the Voortrekker Hall in Caledon street at 19h00. Hunt planning and basic first aid including snake bite will be discussed.

Training

Our branch is planning a youth training camp for high school students in April to equip the young hunter with the necessary knowledge, respect and skills to preserve our hunting heritage and the future of hunting and conservation. During the course the following topics will be covered: ethical hunting; shot placement; firearm safety; firearms; species identification; and basic survival. For any enquiries, please phone Gert on 082 8245 371.

Shooting Affairs

Our first two shooting events at On Target were very successful. The next shoot is a veld shoot activity at Trutersdal on 9 March.
Our branch tendered to host the national shotgun shoot at the end of March, but we were not successful. However, the chances are good that we will get the opportunity next year.
Dedicated members are once again requested to assist with setting up the range on shooting days at least once a year. Frans will remind those members timeously. Any member who is unable to help must please inform Frans.

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za