Back to mapTuinroete

George

Chairman / Voorsitter:
Gerhan Archer (082 567 6941)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter: Gerhan Archer 825676941 gerhanarcher@iafrica.com 
Ondervoorsitter:  Gerhard van As 824159344 gerhard.vanas@rclfoods.com 
Sekretaris: Charles Nel 082 445 4503 charlesnel84@gmail.com 
Tesourier: Mias Strauss 824955643 miasstr@gmail.com 
Skietkoördineerder: John le Roux 827340070 johnleroux@gmail.com 
Haelgeweer Skietkoord: Corne Potgieter 082 475 0397 corne@scasbooks.co.za 

 Algemene nuus

Die veldskiet vir jaggewere op 20 Oktober by Trutersdal was ‘n groot sukses en almal het dit terdeë geniet. Die langste afstand was 205m en die kortste 95m. Bonuspunte was toegeken en strafpunte was uitgedeel. Die grootste bonus was die Kwêvoel: as jy hom raakgeskiet het, was jou punte verdubbel maar as jy hom gemis het is jou punte halfeer. Dit was die sewe jarige Lihan Archer wat die manne gewys het hoe 'n veldskiet geskiet moet word.

Uitslae:

1. Lihan Archer
2. Gerhan Archer
3. Allen van Zuydam
4. Gerhard van As
5. Gert Oosthuizen
6. RJ Hume
7. F Eloff
8. D Kotze
9. M Blom
10.AJ van Zyl

Nuwe lede
Ons wens die volgende nuwe lede hartlik welkom

Corrie Wessels
Daniel Reardon
Izak Venter
Ben van der Walt
Cobus Erasmus
Shirley Mitchell
Andre Verwey
David Beukes
Erich Herselman
Greg Mitchell

Jaareindfunksie
Die tak se jaareindfunksie vind op 8 Desember by Outeniqua Kleiduifklub plaas. Ons gaan geweer, haelgeweer, handwapen en .22 skiet

Ledekaartjies en bestellings

Ledekaartjies en bestellings van hemde kan tydens ledevergaderings en skietdae by die sekretaris afgehaal word.

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za