Back to mapSpringbok

Brakpan

Chairman / Voorsitter:
Pieter de Beer (083 627 5749)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter:  Danie Momberg 082 901 2067
Tak-kantoor: Ronel Enslin 011 7441 525
Senior opleier: Theo Boonzaaier 083 412 4007

 

Taknuus   Branch News

Algemeen
Nog ‘n jag-jaar is verby en net goeie herinneringe bly oor om later uit te haal en af te stof.  Ons bly dankbaar vir die voorreg om deel te wees van die natuur en dit met wysheid te bestuur.

Hoogtepunte
Ons ledevergadering in November het baie goed afgeloop met sowat 200 lede wat die geleentheid bygewoon het. Die Springbok-tak tel nou onder een van die grootste takke met ʼn ledetal van 1935. Ons het ook die trofee ontvang vir die Kampioen-tak met takke van meer as duisend lede, en die erkenning gekry as Kampioen van kampioene.

Springbok-tak het die Orde van die Berghaan ontvang vir ons werk op bewaringsveld. Baie geluk aan Eric en sy span. Dit is ʼn groot prestasie. Baie dankie aan ons lede wat ons gehelp het om sulke hoogtes te bereik, en aan die komitee wat die pas volhou. Julle is ware ysters!
‘n Geseënde Kerstyd aan julle almal. Geniet die breek en span die seile. Sien julle almal hopelik weer in 2019.
Reis asseblief versigtig en kom veilig tuis.

Skietspan
Baie geluk aan ons skietspan wat algeheel tiende geeindig het. Dankie ook aan die lede wat ons skietbane help veilig hou.

Bewaring
Dit gaan goed met ons bewaringsprojek wat ons saam met die Universiteit van Pretoria aangepak het. Ons het nuwe uilkaste gebou en uile vrygelaat in die natuur. Baie dankie aan Lizanne Nel en haar span, en aan Eric en sy span vir insette en raad.

Opleiding
Gereelde opleiding word by elke skietdag aangebied en julle is welkom om Ronel by die takkantoor te skakel vir inligting oor opleiding as baanoffisiere en vir toegewyde jagter-en sportskutstatus.

Skietaangeleenthede
Skietdae vind plaas op elke eerste Saterdag van die maand en ledevergaderings word op elke eerste Donderdag van die maand gehou. Sien julle daar. Dagfooie beloop nou R100 per seniorskut en R30 vir juniors.

Skins dag in 2019: Springbok-tak se ‘Skins’ skietdag vind op 3 Maart 2019 plaas. Inskrywingsvorms is reeds by Ronel beskikbaar. Ons wil die vorms op die webwerf laai sodat lede dit van daar af in die hande kan kry. Ons het reeds verskeie borge vir die Skins ontvang.

Lief en leed
Ons het vanjaar Neil van der Merwe, Marina Smuts en Bernie Barry aan die dood afgestaan. Michelle de Beer en Trevor van Vuuren se moeders is oorlede.

Vir kantoorsake, stuur inligting aan  info@springboktak.co.za 

Stuur foto’s na fotos@springboktak.co.za

Sien die aktiwiteitsprogram op ons tak se webwerf.

    

General
Another hunting year has come to an end. All that remains are the memories that we can recall whenever we feel like it. It remains a privilege to be part of nature and to look after it. 

Highlights
Our member meeting in November went well and nearly 200 members attended. Springbok Branch is one of the biggest branches with 1935 membes. We received the trophy for the Champion branch for branches with more than 1000 members. We were also acknowledged as champion of champions.

The branch received the Order of the Bateleur for its work in conservation. Congratulations to Eric and his team. This is a huge achievement. Thanks to all the members for helping us to be so successful, and for the management committee for their dedication and hard work. You rock!
We wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. See you in 2019. Travel safely!

Shooting team
Our shooting team was overal tenth. Congratulations! Thank you to the members that help to keep our shooting range safe.

Conservation
Our conservation projects in collaboration with the University of Pretoria, are proceeding smoothly. We built more owl boxes and released owls back in nature. Thank you to Lizanne Nel and her team and to Eric for their input and advice.  

Training
Training is provided at the shooting range. Get in touch with Ronel at the branch office for more information about training for range officers, dedicated hunter and sport shooter status. 

Shooting affairs

Shooting days are held on the first Saturday of the month and member evenings are held on the first Thursday of each month. Day fees are R100 for senior shottists and R30 for juniors.

Skins day in 2019:  Springbok Branch's annual Skins day will take place on 3 March 2019. ENtry forms are available from Ronel. We will add the forms to the website from where members can download it. We already received sponsors for the Skins day.

Personalia
During this year we bade a sad farewell to Neil van der Merwe, Marina Smuts and Bernie Barry who passed away. Michelle de Beer and Tervor van Vuuren lost their mothers.

Contact us at info@springboktak.co.za

Send your photographs to fotos@springboktak.co.za

See our annual programme on our branch website.

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za