Back to mapSpringbok

Brakpan

Chairman / Voorsitter:
Pieter de Beer (083 627 5749)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter:  Danie Momberg 082 901 2067
Tak-kantoor: Ronel Enslin 011 7441 525
Senior opleier: Theo Boonzaaier 083 412 4007

 

Taknuus   Branch News

Algemeen

Ons “SUPER SKINS” kolskoot-skietdag vind op Saterdag 2 Maart 2019 by Blue Gum Valley-skietbaan plaas. Lede het nou die geleentheid om saam met die hele gesin die dag te kom geniet, tevrede dat ma se prys in die kattebak lê.

30 fantastiese pryse is op die spel en enigeen staan 'n kans om iets te wen. Avroy Shlain se borgskap van grimeer en velsorgprodukte sal menige deelnemende skuts se gades breed laat glimlag.Ander pryse sluit in handemaakte messe, rekenaardrukkers van hoogstaande gehalte en ‘n magdom ander pryse, vir die gelukkige skuts. ‘n Gesogte prys is die wildsbok jag en ander jagpakette.

Die kompetisie is geskoei op die ‘Skins’ beginsel wat beteken dat skuts wat plekke 1,4,7,10,13,16,19,22 behaal in hul aflos elk ‘n skins prys vir hul poging ontvang. Hierdie pleknommers kan egter ten enige tyd na goeddunke verander.
Onthou dis ‘n “Skins Pretskiet”.  

Ons begin stiptelik om 08.00 uur tot sowat 15.00 waarna die hoof pryse uitgedeel word. Ons maak voorsiening vir 660 skietgeleenthede wat reeds uitverkoop is.

Die inskrywingsgelde is R250.00 vir eerste rondte, met 6 teikenareas elk. Dus ses skote na 6 teikens of kolle. Met die daaropvolgende probeerslag kos inskrywings slegs R100. 

Selfgelaaide of gekoopte ammunisie word toegelaat in enige geweer solank dit senterslag is, is welkom. Teleskope word beperk tot 12 x vergroting. Trompremme en knaldempers word toegelaat maar Harris bi-pods mag nie gebruik word nie maar mag aan geweer geheg wees.
Die skietafstand sal op dag van kompetisie aangekondig word  en kan wissel van 120 tot 170 meter. 

Terrein
Tans word daar geswoeg en gesweet om die baan beter af te rond en die klubhuis is vergroot met ekstra plaveisel en dak. Ons hoop om deelnemers met die hongerpyne te hulp te kan wees.
Baie dankie aan die manne wat daarmee gemoeid is en dankie aan Danie, Gert, Pieter, Jakes, Trevor en Kurt vir die voorloop met gedagtes en daad. Dankie aan Trevor en sy span vir hul harde werk en oophand beleid.
Dankie aan die hele komitee vir die opoffering en tyd en afstande wat afgelê is om die vele vergaderings en dies meer by te kon woon. Julle is werklik ysters.

 Vir kantoorsake, stuur inligting aan  info@springboktak.co.za 

Stuur foto’s na fotos@springboktak.co.za

Sien die aktiwiteitsprogram op ons tak se webwerf.

 

    

General

Our Super Skins shooting day will be held on Saturday 2 March 2019 at the Blue Valley shooting range. Members are invited to bring the whole family along and enjoy a delightful day of fun and prizes.

Anyone can win something. Avroy Shlain's sponsorship of cosmetics will certainly put a smile on the faces of participants, expecially the female partners. There are a total of 30 prizes that can be won and include handmade knives, printers, and hunting packages.

The Skins shooting event is structured in such a manner that anyone can win a big prize, irrespective of how wel you shoot. Places 1,4,7,10,13,16,19,22 will earn you a prize. These places are changed randomly at any time. Remember, it is a fun event.

We start at 08:00 sharp and the prize-giving will start around 15:00.We prepared for 660 shooting opportunities that have all been sold out.

The entry fee is R250 for the first round of six target areas which gives you six shots at six targets or bulls. Subsequent entries cost R100 each.

Purchased and self-loaded ammunition are allowed provided you shoot with a centre-fire firearm . Telescopes are restricted to 12 X magnification. Silencers and muzzle breaks are allowed, but not Harris  bi-pods. The bi-pod can be on the firearm but not used.

Shooting distances vary from 120  to 170m wand ill be announced on the day of the competition.

Shooting range and surroundings
We are working hard to prepare the range and add paving to the clubhouse area. Food will be available to purchase and to keep hunger at bay.
Thanks to all the members for helping us. A special word of thanks to Danie, Gert, Pieter, Jakes, Trevor and Kurt for their assistance and advice. Thanks to Trevor and his team, and the committee members for travelling to and attending numerous meetings. 

Contact us at info@springboktak.co.za

Send your photographs to fotos@springboktak.co.za

See our annual programme on our branch website.

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za