Back to mapSpringbok

Brakpan

Chairman / Voorsitter:
Pieter de Beer (083 627 5749)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter:  Danie Momberg 082 901 2067
Tak-kantoor: Ronel Enslin 011 7441 525
Senior opleier: Theo Boonzaaier 083 412 4007

 

Taknuus   Branch News

Algemeen

Oktobermaand het sy rug op ons gedraai en oral word daar in die natuur gereed gemaak vir die komende jaar. Die Kaap het reën gekry met die broodnodige sneeu wat bergpieke versier.
Mens en dier gee uiting aan die goeie reën wat onlangs geval het. In die noorde van die land is dit egter droog en ons hoop dit reën ook binnekort daar.
Die verwoesting en verwaarlosing van ons omgewing is oral sigbaar. Waterbronne is besoedel en visvrektes is aan die orde van die dag in sommige riviere, soos wat onlangs in die Vaalrivier gebeur het. Vir ons as jagters wat die natuur respekteer is dit ‘n hartseer belewenis.

Ons ledevergadering op 1 November is ook die jaararfsluiting en word met 'n vingerete gevier. 

Skietspan
Die skietspan gaan van krag tot krag. Baie geluk aan ons juniors met hul deelname aan die opleidingsessies. Dankie aan Jors en sy manne wat hul goed van hul taak gekwyt het by die Nasionale Presidentskiet te Kroonstad.

Bewaring
Dit gaan goed met ons bewaringsprojek wat ons saam met die Universiteit van Pretoria aangepak het.

Opleiding
Gereelde opleiding word by elke skietdag aangebied en julle is welkom om Ronel by die takkantoor te skakel vir inligting oor opleiding as baanoffisiere en vir toegewyde jagter-en sportskutstatus.

Juniorkamp
Die juniorkamp was 'n groot sukses. Baie dankie aan Keagon en Maccie vir hulle betrokkenheid.

Skietaangeleenthede
Skietdae vind plaas op elke eerste Saterdag van die maand en ledevergaderings word op elke eerste Donderdag van die maand gehou. Sien julle daar. Dagfooie beloop nou R100 per seniorskut en R30 vir juniors.

Skins dag in 2019: Springbok-tak se ‘Skins’ skietdag vind op 2 Maart 2019 plaas. Inskrywingsvorms is reeds by Ronel beskikbaar.

Vir kantoorsake, stuur inligting aan  info@springboktak.co.za 

Stuur foto’s na fotos@springboktak.co.za

    

General
October is nearly over. All around us nature is preparing for summer. It rained in the Cape and the snow decorated the mountain peaks.
Humans and animals are grateful for the rain that has fallen, but it is still very dry in many parts of the country. We hope it rains soon in these areas.
The destruction and neglect of our environment are visible everywhere. Water resources are polluted and fish are dying in our rivers, such as the recent case in the Vaal river. For us as hunters that respect nature, this is indeed a sad state of affairs.

Our branch's year-end function will coincide with the member meeting on 1 November. A finger supper will be served.

Shooting team
Our shooting team is getting stronger and better. Congratulations to our juniors that participated in the training sessions. Thanks to Jors and his team that did so well at the National President Shooting event at Kroonstad. 

Conservation
Our conservation projects in collaboration with the University of Pretoria, are going well.  

Training
Training is provided at the shooting range. Get in touch with Ronel at the branch office for more information about training for range officers, dedicated hunter and sport shooter status. 

Junior camp
The junior camp was a huge success. Thanks to Keagon and Maccie for their input.

Shooting affairs
Shooting days are held on the first Saturday of the month and member evenings are held on the first Thursday of each month. We hope to see you all there. Day fees are R100 for senior shottists and R30 for juniors.

Skins day in 2019:  Springbok Branch's annual Skins day will take place on 2 March 2019. Tickets are available from Ronel.

Contact us at info@springboktak.co.za

Send your photographs to fotos@springboktak.co.za

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za