Witbank

Chairman / Voorsitter:
Ian Rautenbach (076 423 2375)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter: Danie Herbst 083 230 2635
Tesourier : Corné Mostert 079 498 7930
Sekretaresse: Michelle Maherry 072 832 0972
Kommunikasie:    
Opleiding senior: Ian Rautenbach 076 423 2375
Opleiding junior: Gert vd Merwe 082 802 9616
Skietkoördineerder: Thinus van Vreden 061 135 0928
Jagkoördineerder: Andries Moolman 071 686 4975
Trofeekoördineerder: Ferdi van der Tas 082 378 8658
Junior verteenwoordiger (seuns): Schalk Scheepers 084 673 1569
Junior verteenwoordiger (meisies) Karla van der Merwe 066 478 3346

 

Taknuus   Branch News

Algemeen

Dis met groot opgewondenheid dat ons aankondig dat Ian Rautenbach verkies is as die nuwe takvoorsitter tydens die AGJV op 11 September. Ons bedank die uittredende voorsitter Gert Opperman, een van die stigterslede van Sebra tak, wat n baie groot bydrae tot die groei en sukses van ons tak gelewer het. Gert is verkies as streekvoorsitter en wens ons hom voorspoed toe vir die nuwe taak wat hy aanpak.

Fotokompetisie

Onthou om foto’s vir die kompetisie in te stuur na sebrasajwv.witbank@gmail.com Ons werk saam met die Witbank Kosmos Fotografieklub wat vanjaar die beoordeling hanteer. Die klub gee ook wenke aan deelnemers oor hoe om nog beter foto's te neem.

Promosie-items

Verskeie items is beskikbaar teen billike pryse. Rig navrae aan Corné Mostert by 060 993 6084

Opleiding
Rig navrae aan Ian Rautenbach by 076 423 2375.

Program vir 2018

27 Okt Opleiding vir toegewyde jagterstatus
29 Okt Junior boogskiet
5 Nov Junior boogskiet
16 Nov Junior skietdag
19 Nov Junior boogskiet
24 Nov Opleiding toegewyde sportskutstatus

 

 

General

 We are very happy to announce that Ian Rautenbach was elected as the new chairman of the Sebra Branch. We express our greatest appreciation to outgoing chairman, Gert Opperman who is one of the founder members of the Branch, for his enormous contribution to the success of the Sebra Branch. Gert was elected as the regional chairman and we wish him well with this new task. 

Photography competition

Remember to send your best photographs to sebrasajwv.witbank@gmail.com We work with the Witbank Kosmos Photography Klub that will assist us with the adjudication this year. The club also offers tips and advice on taking better photographs.

Promotional items

Various items are available at reasonable prices. Enquiries: Corné Mostert at 060 993 6084.

Training
Direct queries to Ian Rautenbach at 076 423 2375.

Programme for 2018

27 Oct  Training for dedicated hunter status
29 Oct Junior bow shooting
5 Nov Junior bow shooting
16 Nov Junior shooting day
19 Nov Junior bow shooting
24 Nov Training for dedicated sport shooter status

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za