Back to mapSandrivier-58

Welkom

Chairman / Voorsitter:
Gert de Necker (082 348 1959)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: S Potgieter 083 357 0847
Sekretaris: M van Heerden 072 868 9186
Tesourier: M Potgieter 079 878 6345
Dames: Y van Jaarsveld 083 345 0122
Skietkoördineerder: D Smit 082 457 5705
Juniors Robin Crabb 083 787 7706

Algemeen

Takvergadering
Maandelikse takvergaderings word elke derde Dinsdag van die maand om 18:30 by Excalibur-skietbaan gehou. Ons braai na afloop van die vergadering. Bring jou vleis en drinkgoed saam. Vure word verskaf.

Skietaangeleenthede
Skietdae vind plaas by Excalibur-skietbaan op elke derde Saterdag van die maand.
Gekwalifiseerde baanoffisiere is vanaf 09:00 aan diens.
Lede en nie-lede is welkom vir die volgende skietoefeninge: randslag, haelgeweer, handwapen, jaggeweer. Bring alle belangstellendes en vriende saam.

Opleiding
Skakel Deon van Jaarsveld by 083 623 0236 vir inligting oor opleiding van baanoffisiere, Toegewyde Jagter-, Sportskutstatus en kursusse vir juniors.

Lief en Leed
Baie geluk aan lede wat in die afgelope maand verjaar het. Ons wens julle 'n vreugdevolle en gesonde lewensjaar toe.
Sterkte aan almal wat siek is en / of operasies ondergaan het – ons wens julle 'n spoedige herstel toe.

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za