Back to mapRiemland

Bethlehem

Chairman / Voorsitter:
Kobus Maree (082 924 5565)
Co-ordinator: Free State Region
e-mail / e-pos

 Bestuurskomitee

Voorsitter Kobus Maree  082 924 5565
Ondervoorsitter en senior opleiding Danie Symington 082 563 0323
Sekretaris Anton Pienaar 082 490 2246
Tesourier Willie Kruger 083 628 5091
Logistiek en Jagkoördineerder Okkie Meyer 082 448 8445
Junior Opleiding Pieter Schuss 083 265 6538
Skietkoördineerder Brent Collie 082 850 0163
Bewaringskoördineerder Bertus Geldenhuys 083 462 7261
Trofeemeting en opleiding Andre Burger 083 632 8729
Sosiale koördineerder Neels du Toit 082 957 3551


Skiet- en Jagaangeleenthede

Sien die skietprogram vir 2018 onderaan, of besoek die Facebook-blad. Skietdae vind plaas op ons eie skietbaan by Danielsrus. Skakel Bertus Geldenhuys vir enige plaaslike jaggeleenthede.

Opleiding

Tree in verbinding met Danie Symington oor senior opleiding insluitende toegewyde status. Okkie Meyer hanteer die junior opleiding. Rig gerus navrae aan hom.

Bewaring

Riemland werk saam met die Natuurlewevereniging in Bethlehem om slangbos in die Naturrreservaat net buite Bethlehem uit te roei.
Die tak het ʼn uilprojek begin om nonnetjiesuile te hervestig. Ons het reeds groot sukses behaal.
Nog goeie nuus is dat ons Ouvolk-hervestigingsprojek op die Riemland skietbaan goed vorder met ʼn hele kolonie van die skaars reptiele op die baan te sien.

Program 2019

26 Jan: Gallery Sporting Rifle op Betlehem, gasheer is Riemland
16 Feb: Presidentskiet by Soutpan, gasheer is Sandveld
23 Feb: GAllery Sporting Rifle by Kroonstad, gasheer is Valschrivier
9 Maart: Presidentskiet by Hertzogville, Cheetah is gasheer
13 April: Presidentskiet by Betlehem, gasheer is Riemland
11 Mei: Presidentskiet by Bloemfontein, gasheer is Soutpan

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za