Back to mapPretoria Oos

Pretoria Oostelike Buurte 

Chairman / Voorsitter:
Dieter Labuschagne (082 654 3280)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Algemene nuus

Voorsitter/Bewaring: Dieter Labuschagne 082 6543 280 dlabuschagne@mweb.co.za
Ondervoorsitter/ Ren Fourie 083 2895 069 rennici.fourie@gmail.com 
Kommunikasie/Senior opleiding  Ren Fourie  083 2895 069  rennici.fourie@gmail.com 
Tesourier: Pieter Herbst 074 1381 177 pieter@taxphacts.co.za 
Jnr Opleiding & Kommunikasie: Fanie Ungerer 083 2819 780 fanieugerer@yahoo.com 
Skietkoördineerder: Vakant    
Jnr Opleiding & Kommunikasie: Hardu Buys 082 8505 719 hardubuys@gmail.com 
Bemarking: Jaco Herbst  076 0458 720 jaco@mobilemarineservices.co.za
Sekretaresse/Administrasie: Mia Vermeulen 084 5815 194 ptaoosjagters@gmail.com 
Haelgeweerskietkoörd/Trofee: Andy Sutton 083 6113 953 asutton6@ford.com 
Jagkoörd/Aardwolf Vert: Jaco Berch 083 4095 279 Jaco@mecad.co.za 

Aktiwiteite
Pretoria-Oos-tak het ‘n vaste program elke maand. Die tak se skietdae vind op die tweede Saterdag van elke maand vanaf 08:00 by Generaal Piet Joubert-skietbaan plaas.
Lede-aande vind op die derde Woensdag van die maand om 19:00 plaas. Vir die volgende vier maande vergader lede by Rafters Pub & Grill. Ons sal eers weer vanaf September by Rietvlei Natuurreservaat byeenkom. 

Jay se konsert: Op Woensdag, 27 Junie bied Pretoria-Oos-Tak saam met Rafters 'n konsert met Jay. Toegang vir volwasssenes enkinders ouer as 12 jaar, is R100. kinders onder 12 jaar, betaal R50. Kaartjies sal by die deur beskikbaar wees op die aand van die konsert, of vooraf by Rafters. Ons hoop om al ons lede daar te sien.

Opleiding vir toegewyde status
Die volgende opleiding vir toegewyde status vind in Augustus plaas. Vir meer inligting tree in verbinding met Mia by ptaoosjagters@gmail.com

Skietsake
Die tak se skietkoordineerder het bedank. Ons soek na 'n lid wat bereid is om hierdie taak by Pieter oor te neem. ’n Skiet-koördineerder is verantwoordelik vir die reël van alle skietdae en alles wat daarmee gepaard gaan. Die nuwe skiet-koördineerder sal baie ondersteuning kry, nie net van die komitee nie, maar ook van vorige skiet-koördineerders. 

Enige persoon wat homself wil beskikbaar stel kan dit doen deur vir Dieter te kontak by: dlabuschagne@mweb.co.za

Trofeeregister
Ons herinner lede dat hulle trofees na die lede-aande kan bring vir meting en registrasie.  REgistreer trofees self by http://www.ptaooshunters.co.za/index.php/2013-07-16-12-52-11/trophy-register

Jagfoto's
Besoek ons webwerf om lede se jagfoto's te sien. Stuur asb. vir ons julle foto’s na ptaoosfotos@gmail.com sodat ons dit op die webblad kan plaas. Onthou om ook foto’s vir die junior jagfotokompetisie in te stuur. Gaan kyk gerus by http://www.ptaooshunters.co.za/index.php/2013-07-16-13-06-01/tips-for-better-hunting-photos vir goeie wenke om beter foto’s te neem.

Program

14 Julie:  Skietdag
18 Jule:  Lede-aand
11 Aug:  Skietdag
15 Aug:  Lede-aand
8 Sept:   Skietdag
19 Sept:  Lede-aand

 

 

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za