Margate

Chairman / Voorsitter:
M.D. Bester (082 856 4970)
e-mail / e-pos

Voorsitter: MD Bester  082 856 4970  manett@xsinet.co.za
Sekretaresse: Anett Bester  083 661 5778  anettbester@gmail.com
Tesourier: MD Bester  082 856 4970  manett@xsinet.co.za
Kommunikasiebeampte: Anett Bester  083 661 5778  anettbester@gmail.com
Senior opleier: Piet Venter  083 415 0384  pwv777@gmail.com
Junior opleier: Pieter Booyens 082 774 1502 pieter@scaudivw.co.za
Trofeekoördineerder: Cyril Andrews (snr) 082 464 7245  judyandrews@telkomsa.net
Bewaringskoördineerder: Hennie Keyter 083 631 6033 admin@all-nations.org.za
Jagkoördineerder: Tony Golden 083 742 8426 tonygolden69@gmail.com   
Lede-administrasie: Anett Bester  083 661 5778  anettbester@gmail.com
Skietkomitee: Roelof Meyer  083 654 5751  roelof@tja.co.za
  Nico Hartslief 082 493 0283 nico08249@gmail.com
  Werner De Beer 083 776 7798 wernerdebeer@gmail.com
  Tony Golden 083 742 8426 tonygolden69@gmail.com

 

Algemene nuus
Skietdae vind plaas op die eerste en tweede naweek van elke maand.
Kompetisiedae is op die tweede Saterdag van die maand by die Suidkus skietbaan.

Koördinate:    S 30.82850
                     O 30.35182

Program vir 2018


4 Augustus        Oop skiet dag, ladingontwikkeling en sosiale skiet
5 Augustus        Oop skiet dag asook Posliga
11 Augustus      Kompetisie dag – SAJWV-skietoefeninge
12 Augustus      Oop skiet dag asook Posliga
1 September     Oop skiet dag, ladingontwikkeling en sosiale skiet
2 September     Oop skiet dag asook Posliga
8 September     Kompetisie dag – SAJWV-skietoefeninge
9 September     Oop skiet dag asook Posliga
29 September   Oop skiet dag, lading ontwikkeling en sosiale skiet
6 Oktober         Oop skiet dag asook Posliga
7 Oktober         President en Intertak streekskietkompetisie
13 Oktober       Kompetisie dag – SAJWV-skietoefeningele
14 Oktober       Oop skiet dag, ladingontwikkeling en sosiale skiet
3 November      Oop skiet dag, ladingontwikkeling en sosiale skiet
4 November      Oop skiet dag asook Posliga
10 November    Kompetisie dag – SAJWV-skietoefeninge
11 November    Oop skiet dag asook Posliga
17 November    Jaareindfunksie
1 Desember      Oop skiet dag, ladingontwikkeling en sosiale skiet
2 Desember      Oop skiet dag asook Posliga
8 Desember      Kompetisie dag – SAJWV-skietoefeninge
9 Desember      Oop skiet dag asook Posliga

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za