Back to mapOlienhout

Olienhout

Chairman / Voorsitter:
Jan Lubbe (082 421 1122)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Voorsitter Jan Lubbe 082 421 1122 sajwv@parys.co.za
Ondervoorsitter/Opleiding Johan Cromhout 083 559 8274    parys.takbestuurder@hinterland.co.za
Kommunikasie/bewaring Henk Havenga 082 650 4340 henk@parys.co.za
Skietkoördineerder Geo Olivier 083 627 3117 geo@lantic.net
Skietkoördineerder Cobus Pienaar 083 659 6369 cobus@tw197.co.za
Tesourier Hendrik Steenkamp 082 825 7232 hendrik@antonbouwer.co.za
Sekretaresse Ilse Swart 079 397 8703 ilse@sonsofguns.co.za
Jagkoördineerder Brendon Homan 082 781 1773 brendon@sonsofguns.co.za 

 Algemene nuus
So het nog ‘n nuwe jaar aangebreek. Voorspoed en goeie wense aan al ons lede! Mag 2019 vir almal ‘n besonderse goeie en geseënde jaar wees.

Op 30 Januarie 2019 hou ons ‘n algemene jaarvergadering by Willow Banks (2km op Vaal Eden pad) om 17:30 vir 18:00. Nominasies vir bestuursposte kan per hand ingedien word by Sons of Guns, of stuur dit per epos na: sajwv@parys.co.za
Al die dienende bestuurslede het hulle self weer beskikbaar gestel, maar dit staan die lede vry om ander persone te nomineer, portefeuljes is soos volg:

Voorsitter: Jan Lubbe
Ondervoorsitter: Johan Cromhout
Sekretaresse: Ilse Swart
Tesourier: Hendrik Steenkamp
Kommunikasiebeampte: Henk Havenga
Skietkoördineerder (Seniors): Geo Olivier
Skietkoördineerder (Juniors): Cobus Pienaar
Skietkoördineerder (Adissioneel): Vakant
Jagkoördineerder: Vakant

Nuwe nominasies moet minstens sewe (7) dae voor die vergadering die sekretaris bereik. Nominasievorms kan aangevra word per epos (sajwv@parys.co.za)

 Skiet- en jagaangeleenthede

Daar word elke eerste Dinsdag van die maand handwapen skietaktiwiteite aangebied by Sons of Guns-skietbaan.
Elke derde Saterdag van die maand hou ons ‘n geweerskiet by Ballistic Beast-skietbaan.

Opleiding
Doen navraag by die enige bestuurslid vir meer inligting oor opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus.

Bewaring
Ons is steeds besig met bewusmaking onder die puibliek oor die olienhoutboom. Die Vredefortkoepel het een van die grootste konsentrasies van natuurlike olienhoutbome. Die Tak skep voortdurend openbare bewustheid oor die koepel. Tree in verbinding met Henk Havenga vir meer inligting oor bewaringsprojekte.

Program

5 Feb:        Handwapen
11 Feb:      Bestuursvergadering & Sportskiet opleiding
16 Feb:      Geweer
5 Maart:     Handwapen
11 Maart:   Bestuursvergadering & Baanoffisier kursus
16 Maart:   Geweer
2 April:       Handwapen
8 April:       Bestuursvergadering
13 April:     Geweer
7 Mei:         Handwapen
13 Mei:       Bestuursvergadering & Sportskiet opleiding
18 Mei:       Geweer
4 Junie:      Handwapen
10 Junie:    Bestuursvergadering
15 Junie:    Geweer
2 Julie:       Handwapen
8 Julie:       Bestuursvergadering
20 Julie:     Geweer
6 Aug:       Handwapen
12 Aug:     Bestuursvergadering
17 Aug:     Geweer
3 Sept:      Handwapen
9 Sept:      Bestuursvergadering
21 Sept:    Geweer
1 Okt:       Handwapen
14 Okt:     Bestuursvergadering & Sportskiet opleiding
18/9 Okt:  Toegewyde Jagters opleiding
19 Okt:     Geweer
5 Nov:      Handwapen
11 Nov:    Bestuursvergadering
16 Nov:    Geweer & Jaareindbraai

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za