Back to mapMopani

Phalaborwa

Chairman / Voorsitter:
Otto van der Star (082 568 1474)
e-mail / e-pos

Bestuur

Vice-chair/ Conservation: Gavin Meredith gavin.meredith@palabora.co.za 082 803 0945
Treasurer (tydelik):  Tina van Niekerk tinavanniekerk@hotmail.com  082 316 9178
Secretary: Denýse van der Star denyse.vanderstar@mactrading.co.za 082 457 5482
Junior secretary: Barbara Fourie    barbaraf@foskor.co.za        082 891 0336
Jnr trainer: Christo Els christo.els@palabora.co.za 082 928 5337
Add. Jnr trainer: Pieter Kotze pieterkotze7@gmail.com  082 572 6449
Snr Trainer:  Sakkie van Wyk sakkie.vanwyk@palabora.co.za  082 925 8166
Trophy co-ord: Jas Malherbe jas.malherbe@yahoo.com  082 906 6037
Shooting co-ord: Rupert Goss rupert@cranetechphalaborwa.co.za 082 929 5328
Hunting co-ord: Pierre Terblanche pierre.terblanche@palabora.co.za 082 805 2235
Shooting range co-ord: Sakkie Van Wyk sakkie.vanwyk@palabora.co.za 082 925 8166
Conservation: Sasha Mulder strauss.mulder@gmail.com 079 298 6976
Social co-ord: Heila Meredith meredith.heila@gmail.com 082 804 1188
Infrastructure: Deon Koch deon@cranetechphalaborwa.co.za 082 579 8380
Statistics: Elsabé van den Heever elsabe.vdheever@gmail.com 076 430 5034
Add. member: Rudolf Jankowitz rudolf.jankowitz@gmail.com 072 251 3320
Member administration: Ettienne Maré ejmare@vodamail.co.za 083 415 8340

 

Taknuus

Algemeen
Welkom aan die nuwe lede wat by ons tak aangesluit het. Mopani-tak se toegewyde selfoon nommer is 063 940 6850 vir enige tak- of lede-inligting of navrae. Baie geluk aan diegene wat in Desember verjaar.

Mopani-tak is weer aangewys as die top tak in die kategorie vir 400 tot 600 lede vir 2018. Baie dankie vir elke lid se bydra wat dit weer eens vir ons moontlik gemaak het om die prestasie te kon behaal.

Lief en leed

Ella Swart het op 7 November weer ‘n knievervanging ondergaan. Cleonesh Kotze het die toekenning by haar skool ontvang vir die beste junior skut: meisies. Anezka het toekenning by haar skool ontvang vir die beste meisies senior buitemuur se aktiwiteite.

Jaareindfunksie

Mopani-tak bied op 8 Desember ons jaareindfunksie en prysuitdeling by die Groenskool Lapa aan. Ons nooi al die lede uit om die aand saam met ons te kom geniet. Daar gaan ʼn spitbraai wees. Dit kos R80 per volwassene en R50 per junior. Lede wat die funksie wil bywoon kan Heila Meredith of Denyse van der Star skakel.

Opleiding

Die tak bied opleiding vir toegewyde sportskutstatus en baanoffisiere op die middelste Donderdag van elke maand. Skakel Sakkie van Wyk of Otto van der Star vir meer inligting..

Skietaangeleenthede
Skietresultate van 10 November 2018

HG03 Rooibok met rus: 1ste: Ben Vorster; 2de: Jaco Swart; 3de: Otto van der Star & Gavin Meredith
HG04 Rooibok sonder Rus: 1ste: Jaco Swart; 2de: Heila Meredith; 3de: Ettienne Mare
HG06 Buffel: 1ste: Ben Vorster: 2de:Jaco Swart; 3de: Rupert Goss
JC01-C O/18 randslag: 1ste: Anezke Els; 2de: Liam Meredith; 3de: Cleonesh Kotzé
JB01-B O/13 PCP: 1ste: Ulrich Maré; 2de: Sulet Stander; 3de: Leon Kotze
JA01 O/9 Springer: 1ste: Tehan Stander; 2de: Sone Fourie


Maandwenners vir November 2018

Juniors O/9:
1ste: Tehan Stander; 2de: Sone Fourie
Juniors O/13:
1 ste: Ulrich Mare; 2de: Sulet Stander; 3de: Leon Kotze
Juniors O/18:
1ste: Anzezke Els; 2de: Liam Meredith; 3de: Cleonesh Kotze

Seniors

1ste: Jaco Swart; 2de: Ben Vorster; 3de: Rupert Goss

 Skietdae vir Janurie 2019

12 Jan:   Randslag ope, Posliga-skietoefeninge en juniors bankrus 
26 Jan:   Vlakvark HG07; Vlakte Springbok HG08; Jaghandwapen Karoo HH03; Jaghandwapen Bos HH01; Haelgeweer fisant HS02 en Juniors

 

 

  

Branch News

General News
Welcome to our new members. Mopani Branch has a dedicated mobile number: 063 940 6850 that members can use for information or enquiries. Best wishes to members that celebrate their birthdays in December.

Mopani Branch was the winner in the category for 400 - 600 members in 2018. Thanks to every member for contributing to our success.

Personalia

Ella Swart underwent a knee replacement on 7 November. Cleonesh Kotze won the award for the best junior shot among the girls at her school. Anezka won the award for the best senior girl extra-mural activities at her school. 

Year-end function

Our year-end function and prize-giving will be held at the Groenskool Lapa on 8 December. All members are welcome to join us. It costs R80 per adult and R50 per junior. Please book/confirm wit Denuse van der Star.

Training

The branch offers training for dedicated status and range officers training on the middle Thursday of the month.  Contact Sakkie van Wyk or Otto van der Star for more information. 

Shooting affairs
Shooting results of 10 November 2018

HG03 Impala with rest: 1st: Ben Vorster; 2nd: Jaco Swart; 3rd: Otto van der Star & Gavin Meredith 
HG04 Impala without rest: 1st: Jaco Swart; 2nd: Heila Meredith; 3rd: Ettienne Mare
HG06 Buffalo: 1st: Ben Vorster: 2nd:Jaco Swart; 3rd: Rupert Goss
JC01-C O/18 rimfire: 1st: Anezke Els; 2nd: Liam Meredith; 3rd: Cleonesh Kotzé
JB01-B O/13 PCP: 1st: Ulrich Maré; 2nd: Sulet Stander; 3rd: Leon Kotze
JA01 O/9 Springer: 1st: Tehan Stander; 2nd: Sone Fourie

Month winners for November 2018

Juniors U/9:
1st: Tehan Stander; 2nd: Sone Fourie
Juniors U/13:
1 st: Ulrich Mare; 2nd: Sulet Stander; 3rd: Leon Kotze
Juniors U/18
1st: Anzezke Els; 2nd: Liam Meredith; 3rd: Cleonesh Kotze

Seniors

1st: Jaco Swart; 2nd: Ben Vorster; 3rd: Rupert Goss

Shooting days for January 2019

12 Jan: Rimfire open; Postal league shooting exercises and junior bench rest
26 Jan: Warthog HG07; Plains Springbok HG08; Hunting handgun Karoo HH03; Hunting handgun Bush HH01; Shotgun francolin HS02 and Juniors 

 

 

 

27 Okt Vlakte, Bosveld, Swartkruik, jaghandwapen
Nasionale Sportskiet by Welkom
28 Okt Komiteevergadering om 18:00
1 Nov Takvergadering on 18:00
5 Nov Juniorvergadering on 17:00
10 Nov Buffel, rooibok met en sonder rus, en junior skietoefeninge
24 Nov Jaareinde pretskietdag
29 Nov Komiteevergadering
8 Des Jaareindfunksie en prysuitdeling
 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za