Back to mapMarico Bosveld

Rustenburg

Chairman / Voorsitter:
Jaco Volschenk (082 330 6607)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuurslede / Management

Vice-chairman: Vacant    
Treasurer: Jomarie Volschenk 082 786 3768 Jomarie.volschenk@wmw.co.za
Secretariat: Alecia du Toit 014 592 6268 maricobosveld@gmail.com
Training: JP Deyzel 071 364 8594 jp@outdoorfanatix.co.za
Conservation: JP Deyzel 071 364 8594  jp@outdoorfanatix.co.za
Shooting affairs: Johan Mitchel 083 264 4719 Johan.mitchell08@gmail.com
Shooting co-ordinator: Michiel Kruger 083 554 9656 michiel@exactus.pro
Hunting affairs: Hannes Terblanche 083 400 9232 Hannes.Terblanche@sibanyeplatinum.co.za
Trophy co-ordinator: Ferdi Neumeyer 082 651 6393 Fer.neumeyer@gmail.com
Mooinooi range: Rassie van der Merwe 082 453 5858 rassietokal@mweb.co.za

 

Taknuus    Branch News

Vergaderings
Marico Bosveld-tak se ledevergaderings word op 18:30 vir 19h00 op die tweede Woensdag van die maand by Hoërskool Rustenburg se lapa gehou. Daar is ‘n kontantkroeg en kole vir vleisbraai. Bring jou eie vleis dan kuier ons lekker saam na afloop van die vergadering. 

Ledekaartjies, klerasie en skietbaankaartjies is by Alecia beskikbaar by Marais Straat 59.

Skietsake
Die tak se amptelike skietdae vind plaas op die Saterdag na die ledevergadering. Meer inligting word per e-pos uitgestuur.

Die skietresultate van ons Top Skut-dae word op ons Facebook-blad gelaai.

Opleiding

Vir bespreking of inligting oor Toegewyde Jagters- en Sportskutstatus, skakel Alecia du Toit by 014 592 6268 of stuur e-pos na  maricobosveld@gmail.com .

Aktiwiteite
Alle aktiwiteite en kontakbesonderhede kan op www.sahunters.co.za – lede admin gelaai word. Bevestig asb. dat jou epos-adres opgedateer is. Vir enige navrae, tree in verbinding met Jaco by jaco.volschenk@wmw.co.za of maricobosveld@gmail.com

 

Meetings
Marico Branch meetings are held every second Wednesday of the month from 18:30 for 19:00 at the lapa, Rustenburg High School. A cash bar and fires are available. Bring your own meat and enjoy a pleasant social evening with branch members. 

Membership cards, clothing and shooting range tickets are available from Alecia at 59 Marais Street.

Shooting affairs
Shooting days are held on the second Saturday of the month. More information about shooting days will be sent to members by e-mail.

The results of our top shot day is loaded on our Facebook page.

Training

For any information on training courses for Dedicated Hunter and Dedicated Sport Shooter, phone Alecia du Toit at 014 592 6268 or send an email to maricobosveld@gmail.com

Activities
All activities and contact information can be updated at www.sahunters.co.za via the member administration portal. Contact Jaco at jaco.volschenk@wmw.co.za or to maricobosveld@gmail.com for further information on any branch activities.

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za