Back to mapKwagga

Despatch, Port Elizabeth

Chairman / Voorsitter:
Ockert Barnard (082 906 9253)
e-mail / e-pos

Bestuur

Tesourier: Phillip Pieterse 083 417 6123 ppieterse@pfpfinancial.co.za
Sekretaris: Pieter Van Der Smit    
Senior opleiding: Faan Hechter 082 874 4708 faan@healthgroup.co.za
Senior opleiding: Morne Manefeldt 076 178 3905 mornemanefeldt@gmail.com
Junior opleiding: Kosie Smit 072 844 6258  
NASP: Chris Oelofse 084 519 9945 chris.oelofse@hotmail.com
Skietspankoördineerder: Rehan Strydom 082 334 4724  
Skietkoördineerder: Jacques v Greunen 083 270 9047 vgreunen.jacques@gmail.com
Baanoffisier: Cedric Vermaak 083 703 1900 cvermaak@oddy.co.za
Jag-skietkoördineerder: Willie Pio 082 854 9387  
Sportskietkoördineerder: Deon De Vos 083 236 2716  
Haelgeweerskietkoörd: Roland Thompson 083 377 4617  
Bewaring: Marius Cloete 084 997 6645 marius@ilingo.co.za
Jagsake: vakant vakant  

Skietaangeleenthede

Daar was ‘n groei in die belangstelling van haelgeweer- en pistoolskietaktiwiteite. Die Tak bou ‘n pistoolskietbaan by Koedoeskloof. Ons soek veral skenkings van vragmotorbuitebande.
Ons bedank die volgende lede wat hul hulp verleen het met die opgradering van die skietbaan:
Marchant Mulder, Hein Potgieter en Elmo Smit.

Opleiding

Die tak bied deurgaans opleiding vir die toekenning van Toegewyde Status. Skakel die volgende persone indien u die kursus wil doen:
Toegewyde Sportskut: Faan Hecter, 082 8744 708
Toegewyde Jagter: Morne Mannefeldt, 076 178 3905
Die koste van die opleiding is R1000

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za