Back to mapKamdeboo

Graaff-Reinet, Aberdeen en Somerset-Oos

Chairman / Voorsitter:
Johan Dorfling (082 847 6615)
e-mail / e-pos
Facebook

Bestuur

Ondervoorsitter: Marius v/d Westhuizen 082 773 3302 marius@xtt.co.za
Sekretaresse: Olive Klue
Tesourier: Sekretaresse: 082 928 3200 lomuller@telkomsa.net
Opleiding: Tesourier: 082 820 2571 don@vanwyktheron.co.za
Skietkoördineerder Christo Lategan 082 412 6909 kaapsepoortjie@gmail.com

Algemene nuus
Ons aktiewe ledetal het gedaal tot 163 opbetaalde lede. Ons doen ‘n ernstige beroep op die lede om hul status aktief te hou aangesien hulle toegewyde status in die gedrang kan kom indien lidmaatskap verval.
Ons wens alle lede wat in die pasafgelope maand verjaar het hartlik geluk en bid dat die Here sy hand van bewaring oor julle sal hou deur die komende jaar.

Jagaangeleenthede
Ons distrik is bitter droog en die kondisie van die wild is maar swak. Ons bid dat ons Hemelse Vader ons sal seën met die nodige reën en sodoende sy skepping sal voed wat broodnodig is vir ‘n goeie jagseisoen. Kom ons maak mekaar opnuut bewus daarvan dat ons bewaring en benutting moet balanseer om dit volhoubaar te maak.

Opleiding
Opleiding vir toegewyde jagter- en sportskutstatus word deurlopend aangebied soos die vraag daarna onstaan. Marius van der Westhuizen bied bevoegdheidsopleiding aan vir voornemende wapeneienaars.
Ons bedank Beyers vir die luggeweerskiet en NASP wat hy by die skole aanbied en omdat hy die Volkskool-spannetjie so mooi afrig.

Jeug ontwikkeling
Die algemene en sosiale ontwikkeling van ons jeug hang af van die voorbeeld wat ons as lede aan hulle stel. Op hierdie vlak is dit dan ook nodig dat ons in die komende jaar die ouer/kind naweek of kampe sal hou.

Bewaring
Kamdeboo-tak fokus sy bewaringsaktiwiteite op die bewaring van die kraanvoël wat ook ons kenteken is. Tans is die getalle in ons gebied redelik stabiel. Ons verwelkom ook vir Phillip McNaughton as die nuwe bewaringskoördineerder. Phillip is sterk gefokus op skaliegas en uraanontginning in ons distrik.
Bewaring van die fauna en flora vorm deel van ‘n jagter se etos en ons versoek ons lede om dit te eerbiedig en ‘n prioriteit te maak.

Program (Datums vir die Roodebloem haelgeweerskiet kan met die Graaff Reinet Gun Club bevestig word.)

   
9 Junie: Vlakte; Bosveld, Kaapse Poortje
8 Sept: AJV – Kaapse Poortje  
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem
13 Okt: Vlakte; Bosveld; Uitdaag; .22 Posliga; rewolwer en pistool posliga, Kaapse Poortje
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem
31 Okt: Voltooi vereistes vir handhawing van toegewyde status (https://secure.sahunters.co.za/ 
  Haelgeweer (kleiteikenskiet) Roodebloem
10 Nov: Vlakte; Bosveld; Uitdaag; .22 Posliga; rewolwer en pistool posliga, Kaapse Poortje
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem
8 Des: Vlakte; Bosveld; Uitdaag; .22 Posliga; rewolwer en pistool posliga, Kaapse Poortje
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za