Back to mapImpala

Bredell, Kempton Park

Chairman / Voorsitter:
Anita Stegmann
e-mail / e-pos


Portefeulje Naam Nr E-pos
Voorsitter Anita Stegmann 082 498 6708 anitastegmann1@gmail.com
Ondervoorsitter Jacques Scholtz 082 467 9292 jacquessc@joburg.org.za  
Sekretaris Loura Stegmann 082 897 8982 loura@kunene.co.za
Tesourier Cisca van Staden 079 956 1555 cvs@polka.co.za
Skietbaankoördineerder Roy Joubert 084 246 4848 rjoubrt@bt-sa.co.za
Adjunk-skietbaankoördineerder Carlos de Sousa  82 451 2639  
Senior opleiding André Agenbag 071 680 2154 aagenbacg@justice.gov.za
Adjunk senior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 faanhavenga@gmail.com
Junior opleiding Tewie Pretorius 082 550 7877 tewie.lucele@gmail.com
Adjunk junior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 faanhavenga@gmail.com
Bewaring Hubert Dujardin 072 261 3325 hdjuardin@villacrop.co.za
Adjunk bewaring Lourens van Staden 079 956 1555 cvs@polka.co.za
Jag- en trofeesake Johan Swart  083 491 5531  lizjoe7@live.com 
Adjunk Jag- en Trofeesake Etienne vd Heever 082 552 2806 eetee0865@gmail.com 
Skakeling Loura Stegman  082 897 8982  loura@kunene.co.za
Adjunk Skakeling Anita Stegman  082 498 6708  anitastegmann1@gmail.com
Promosie Annemarie Dercksen 084 510 9548 telengin@telkomsa.co.za
Adjunk Promosie Cisca van Staden  079 956 1555  cvs@polka.co.za
Redakteur Loura Stegman 082 897 8982 loura@kunene.co.za
Jeugsameroeper Alwyn Fouche 083 304 2756 alwynenlinda@telkomsa.net

 

 

Taknuus    Branch News

Algemene nuus

Aktiwiteite

Op Saterdag, 9 Maart 2019, vind ons Jagtersfees plaas te RustiCorner,  Main Str 78, Brentwoodpark AH, vanaf 10:00 tot laat. Daar is stalletjies met ʼn verskeidenheid items te koop, musiek, demonstrasies, kosstalletjies, speelplek vir die kinders en baie pryse te wen.

Die musiekvertoning met Sorina Flooze begin om 19:00. Toegang is R50 per persoon bo tien jaar. Parkering kos R5 per motor.  Kom stal jou produkte uit teen R250 per uitstaller. Elektrisiteitaansluiting kos R100. Skakel Anita 082 4986 708, Cisca 079 9561 555 of Loura 082 8978 982 vir besprekings.

Sosiale aand/ledevergadering

Die sosiale vergaderings word gehou by Main Straat 78, Pomona Landbouhoewes, Kemptonpark gehou. Trofeemeting sal by elke sosiale aand plaasvind. Bring gerus die trofees saam.

Skietsake

Ons skietdae vind plaas op elke laaste Saterdag van die maand vanaf 8h00 – 15h00 by Blue Gum Valley. Ons verwelkom alle skuts en alle skietoefeninge word aangebied. Skietbaanveiligheid is noodsaaklik en ons vra dat alle skuts die reëls volg. Skakel Roy op 084 246 4848 vir inligting.

Jagsake

Mansjag vind in April plaas. Skakel Johan op 083 491 5531 vir besprekings. 'n Vrouejag word tydens Junie aangebied. Skakel Anita op 082 498 6708 vir besprekings.

Bewaring

Ons beplan ‘n Ploegdag vir bewaring op 6 April op die Erasmus-plaas. Verdere inligting sal bekend gemaak word. Skakel Hubert by 072 261 3325.

Opleiding

Die 2019 datums vir opleiding is op die program gemerk. Let asb op die afsnydatum vir die opleiding. Skakel André by 071 680 2154.

Program

7 Maart: Sosiaal en prysuitdeling
30 Maart: Skietdag
4 April: Sosialebyeenkoms
6 April: Ploegdag, bewaringsaktiwiteit
13 April: Opleiding, herlaai
25 - 28 April: HuntEx
27 April: Skietdag
27 April -1 Mei: Mansjag
2 Mei: Sosiale byeenkoms
11 Mei: Vleisverwerking
18 Mei: Opleiding TSS en BO
25 Mei: Skietdag
6 Junie: Sosiale byeenkoms
7-9 Junie Opleiding Toegewyde jagterstatus
13 - 17 Mei: Vrouejag
29 Junie: Skietdag
    

General News

Activities

The branch is holding its Hunters Fair at Rusti Corner, 78 Main Road, Brentwood Park AH on Saturday, 9 March from 10:00 to late.  A variety of stands, demonstrations, food stalls, play are for the kids will be available. Prizes can also be won.

A music event with Sorina Flooze starts at 19:00. Join us. Entrance is R50 per day visitor. Parking costs R5 per vehicle. Exhibitors can rent a stand for R250, plus R100 for an electrical point. Phone Anita at 082 498 6708, or Cisca on 079 956 1555 or Loura at 082 897 8982 to book.

Social evenings and member meetings

Our branch social meetings are held at 78 Main Street, Pomona Agricultural holdings, Kempton Park. Members can bring their trophies to be measured at the social evenings.

Shooting days

Our shooting days are held on the last Saturday of the month from 08:00 - 15:00 at Blue Gum range. We welcome all shottists to join us. Shooting range safety is of utmost importance and we call on all members to take extra care and follow the rules.  Phone Roy on 084 246 4848 for more information. 

Hunting Affairs

A hunting excursion for men will be held at the end of April. Phone Johan on 083 491 5531 to book. A hunting outing for women is scheduled for June. Phone Anita on 082 498 6708 to book. 

Conservation

We are planning a conservation activity on 6 April at the Erasmus farm. More information will be made available, or phone Hubert at 072 261 3325.

Training

The 2019 training programme is available. Please note the cut off dates for bookings.  Phone André  on 071 680 2154 for more  information.

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za