Back to mapImpala

Bredell, Kempton Park

Chairman / Voorsitter:
Anita Stegmann
e-mail / e-pos


Portefeulje Naam Nr E-pos
Voorsitter Anita Stegmann 082 498 6708 anitastegmann1@gmail.com
Ondervoorsitter Jacques Scholtz 082 467 9292 jacquessc@joburg.org.za  
Sekretaris Loura Stegmann 082 897 8982 loura@kunene.co.za
Tesourier Cisca van Staden 079 956 1555 cvs@polka.co.za
Skietbaankoördineerder Roy Joubert 084 246 4848 rjoubrt@bt-sa.co.za
Adjunk-skietbaankoördineerder Carlos de Sousa  82 451 2639  
Senior opleiding André Agenbag 071 680 2154 aagenbacg@justice.gov.za
Adjunk senior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 faanhavenga@gmail.com
Junior opleiding Tewie Pretorius 082 550 7877 tewie.lucele@gmail.com
Adjunk junior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 faanhavenga@gmail.com
Bewaring Hubert Dujardin 072 261 3325 hdjuardin@villacrop.co.za
Adjunk bewaring Lourens van Staden 079 956 1555 cvs@polka.co.za
Jag- en trofeesake Johan Swart  083 491 5531  lizjoe7@live.com 
dj Jag- en Trofeesake Etienne vd Heever 082 552 2806 eetee0865@gmail.com 
Skakeling Loura Stegman  082 897 8982  loura@kunene.co.za
Adj Skakeling Anita Stegman  082 498 6708  anitastegmann1@gmail.com
Promosie Annemarie Dercksen 084 510 9548 telengin@telkomsa.co.za
Adj Promosie Cisca van Staden  079 956 1555  cvs@polka.co.za
Redakteur Loura Stegman 082 897 8982 loura@kunene.co.za
Jeugsameroeper Alwyn Fouche 083 304 2756 alwynenlinda@telkomsa.net

 

 

Taknuus    Branch News

Algemene nuus

Vir elke lid wat ons aktiwiteite bywoon wil ons sê baie dankie, julle maak dit vir ons as bestuur die moeite werd. Geniet julle vakansie, veilig reis en sien julle in die nuwe jaar!
 
Sosiale aand/ledevergadering
Die sosiale vergaderings word gehou by Main Straat 78, Pomona Landbouhoewes, Kemptonpark gehou. Trofeemeting sal by elke sosiale aand plaasvind. Bring gerus die trofees saam.

Kom haal jou sertifikaat/balkies af by die registrasie tafel tydens die sosiaal.
Bestel jou takhemp, onderbaadjie en logboek beskikbaar by die promosie tafel sowel as ʼn groot verskeidenheid jagmesse, boeke, musse en ander promosie items.
Neem kennis van ons Jaareindfunksie op Vrydag, 30 November om 19h00. Bring jou familie, vriende en kom kuier saam.

Skietdae
Baanoffisiere word versoek om te kom diens doen. Skietdae vind op die laaste Saterdag van die maand by Blue Gum-skietbaan plaas. Die koste is R100 per skut, R60 vir juniors en R30 per teiken wat die skut tydens die skietdag gebruik.
Daar is ook baie nuwe sportskietoefeninge beskikbaar. Onthou die skietbrille. Geen trompremme word op gewere op die skietbaan toegelaat nie. Skuts mag slegs op die skietbaan skiet indien 'n baanoffisier teenwoordig is.

Juniorkamp

Die Tak beplan weer ‘n junior jagkamp in Oktober. Dit kos R500 en sluit kos en verblyf vir ʼn week in. Belangstellendes kan hulle name opgee. Daar is slegs plek vir ʼn beperkte aantal juniors. Kontak vir Tewie Pretorius by 082 550 7877.

Opleiding
Impala-tak bied op Saterdag, 16 Februarie 2019, die eerste opleidingskursus vir toegewyde sportskutstatus en baanoffisiere vir 2019 aan. Bevestig teen 6 Januarie 2019 of skakel André by 071 680 2154 vir besprekings.

    

General News

Social evenings and member meetings

Our branch social meetings are held at 78 Main Street, Pomona Agricultural holdings, Kempton Park. Members can bring their trophies to be measured at the social evenings.

Shooting days
Range officers are requested to report for duty. Shooting days are held on the last Saturday of the month at Blue Gum range. It costs R100 per shottists and R30 per target used during the day.
The branch has new shooting exercises available. Remember to bring your shooting glasses. No muzzle-breaks are allowed on firearms at the shooting range. Shottists may only shoot at the  range when a range officer is on duty.

Dedicated status
We remind members that they must comply with the requirements to retain dedicated hunter and sport shooter status by the end of October.

Promotion
Place your order for shirts, sleeveless jackets and log books at the social evenings. A variety of hunting knives and other items are also available. Contact Annemarie Dercksen at 084 510 9548.

Junior camp
The branch is planning a junior camp for October. It will cost R500 to cover food and accommodation for a week. Anyone interested in going, can contact the branch to have their names put on the list. Only a limited number of juniors can attend. Phone Tewie Pretorius, 082 550 7877

Training
Training for dedicated hunter and sport shooter status, and range officers is offered throughout the year.  Phone André Agenbag on 071 680 2154 for  information.

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za