Back to mapHartbees

Potchefstroom

Chairman / Voorsitter
Johan van der Walt (082 571 6414)
e-mail / e-pos

Algemene nuus

Voorspoed vir al ons lede in 2019. Mag dit 'n jaar wees van vele jagte en suksesvolle skietdae. Baie dankie aan die bestuur se hulp en bystand in 2018.

Die datums van vergaderings, skietdae, asook opleiding is op die webblad (www.hartbees.co.za) beskikbaar.
Lees gereeld die nuusbrief wat Fred Camphor, SA Jagters se HUB aan lede stuur om hulle op die hoogte te hou van verwikkelinge rondom die vuurwapenlisensies.

Skietbaan- en skietaangeleenthede
Die tak het veral groot waardering vir Ibert en Braam wat so mooi na die skietbaan omsien.

Ons herinner lede aan die volgende reels vir die gebruik van die skietbaan:

 •  Die baan is nie beskikbaar op godsdienstige vakansiedae en Sondae nie.
 •  Geen ligspoor ammunisie (tracers) mag gebruik word op die baan nie.
 •  Daar mag nie na diere (ape, bobbejane, jakkalse, koedoes, tarentale, ens.) op die baan geskiet word nie.
 •  Skakel die baanopsigter (Braam le Roux) voordat u die dorp verlaat en bevestig of die baan beskikbaar is vir die tydperk.
 • Lede word herinner om Braam te skakel by 071 374 6938 voordat hulle die baan besoek.
 • By die hek aangekom, moet lede CBS skakel by 066 307 2948 en hulle name, lidnommers en 'n wagwoord gee voordat toegang verleen word.
 • Die wagwoord word per SMS verskaf met betaling van die baanfooi van R350.
 • Vir probleme rondom toegang, skakel Christi Bester by 083 800 1033.
 • Die .22-skietbaan is steeds gesluit vir lede en sal slegs beskikbaar wees op amptelike skietdae soos per die kalender en wanneer ’n oefening onder die toesig van ’n baanoffisier plaasvind. Die sluiting van die .22 baan sal opgehef word sodra die keerwal die nodige aandag kry en verhoog kan word. Enige voorstelle of hulp is welkom. Kom gesels met bestuur.

Let asseblief daarop dat die koepon bedrag verhoog het na R100 per koepon. Die baanfooi vir 2019 is verhoog na R400 per jaar. Senior lede se baanfooi beloop R300 vir die jaar.

Die Multi Dissipline Sportskiet (MDSS) is deur SAJWV en sy lede aanvaar en sal in die toekoms ook aangebied word. Ons verwelkom graag die nuwe lede (voorheen IDPA lede). Kontak gerus vir Johan Oelofse sou u belangstel om in te skakel. Multi dissipline skietsport nuus: Daar word ‘n nuwe skutorientering aangebied op Saterdag 26 Januarie 2019. Dit is gratis en begin op 09:00. Kontak vir Johan Oelofse (082 446 2262) vir meer inligting.

 Vuurwapenwet

‘n Versoek vanaf hoofkantoor is dat almal wat met vuurwapens ry/beweeg die wet gehoorsaam. Handwapens moet bedek wees. Wapens mag nie in voertuie gestoor word nie. As jou lisensie verval het, los die wapen toegesluit tuis.

Ons plaaslike kantoor is ons taklede steeds baie goedgesind en gaan uit hul pad om ons te akkommodeer sover hulle kan. Respekteer asseblief ook hulle posisie om ons verhouding te versterk. Let wel:
1) Die plaaslike kantoor aanvaar nie lisensie-aansoeke op Vrydae nie. Dit is ‘n interne reëling wat hulle gemaak het om agterstallige administrasie op te vang. 
2) Alle afskrifte moet gesertifiseer word. Doen dit vooraf. Geen aansoeke gaan hanteer word as dit nie gedoen is nie.

Lede wat uitstaande lisensiekaarte het moet asb verseker dat dit afgehaal word so gou moontlik om te voorkom dat dit terug gestuur word. Lede wat langer as ses maande wag vir lisensiekaarte moet asb vir Petrus Swart (petrus@sahunt.co.za) by SAJWV hoofkantoor kontak. Hy sal jou bystaan en terugvoer gee. Let wel dat die aansoeke vir Semi-automatiese gewere nou strenger ondersoek gaan word. Ons verwag probleme met aansoeke.

Internet

Die tak het nou ook ʼn Facebook-blad waarby ons alle lede wil aanmoedig om inligting te bekom oor takvergaderings, tak-skietdae, promosies en allerlei inligting. Alle inligting is beskikbaar by www.hartbees.co.za 

 

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za