Back to mapHartbees

Potchefstroom

Chairman / Voorsitter
Johan van der Walt (082 571 6414)
e-mail / e-pos

Algemene nuus

Die bestuur doen ʼn beroep op alle lede om enige versoeke, probleme, onduidelikhede en voorstelle na ons te bring vir bespreking. Dit is die Tak se beleid dat ons lede met bogenoemde na die takbestuur sal kom om sake te bespreek wat tot almal se voordeel strek. Baie geluk aan Hartbees A-span wat gekwalifiseer het vir die nasionale spanskiet op 18 Augustus te Meerkatgat. Ons hou vir julle duimvas. Geluk aan Andrè Olivier met sy herverkiesing as Streekkoördineerder. Dit is lekker om iemand uit ons tak op daardie posisie te kan hê. Ons werk lekker saam met hom

Skietbaansake

CBS Security is verantwoordelik vir sekuriteit by die skietbaan.

Lede word herinner om Braam te skakel by 071 374 6938 voordat hulle die baan besoek. By die hek aangekom, moet lede CBS skakel by 066 307 2948 en hulle name, lidnommers en 'n wagwoord gee voordat toegang verleen word. Die wagwoord word per SMS verskaf met betaling van die baanfooi van R350.  Vir probleme rondom toegang, skakel Christi Bester by 083 800 1033. Die baan en fasiliteite is op Sondae gesluit. 

Die .22-skietbaan is steeds gesluit vir lede en sal slegs beskikbaar wees op amptelike skietdae soos per die kalender en wanneer ’n oefening onder die toesig van ’n baanoffisier plaasvind. Die sluiting van die .22 baan sal opgehef word sodra die keerwal die nodige aandag kry en verhoog kan word. Enige voorstelle of hulp is welkom. Kom gesels met bestuur. Besoek die webwerf by www.hartbees.co.za vir meer inligting.

Syferfontein-plaas

Toegang tot die hoofingang by die Syferfonteinplaas word met biosekuriteit beheer. Voertuie word met 'n gif/watermengsel ontsmet.
Beskerm en bedek dus enige toerusting wat agterop bakkies vervoer word indien dit nie mag nat word nie.

Daar mag ook geensins op wilde diere op die skietbaan geskiet word nie. Dit sluit in geveerde spesies (tarentale), blou ape, jakkalse, en bokke. Dit is ‘n skietbaan en nie ‘n jagplaas nie.

Jagaangeleenthede

Baie dankie aan die lede wat die koedoeveiling ondersteun het. Ons opregte dank aan Jan de Wit (Kumkani) wat die koedoes geskenk het. Dankie ook aan die Van der Walts (Waldz) vir die skenking van 'n knaldemper wat opgeveil is. 'n Bedrag van R33 000 is ingesamel en 'n gedeelte daarvan sal gebruik word vir opknapping van die .22 baan se keerwal. 

Plaaslike kantoor van die SAPD

Die plaaslike polisiestasie is ons tak se lede steeds baie goedgesind en gaan uit hul pad om ons te help. Respekteer asseblief ook hulle posisie om ons verhouding te versterk. Lede wat uitstaande lisensiekaarte het moet dit so gou moontlik gaan afhaal om te voorkom dat dit terug gestuur word. Lede wat langer as ses maande wag vir lisensiekaarte kan Petrus Swart (petrus@sahunt.co.za) by SA Jagters se nasionale kantoor kontak vir hulp en inligting.

Lees gereeld die nuusbrief wat Fred Camphor, SA Jagters se HUB aan lede stuur om hulle op die hoogte te hou van verwikkelinge rondom die vuurwapenlisensies.

Internet
Die tak het nou ook ʼn Facebook-blad waarby ons alle lede wil aanmoedig om inligting te bekom oor takvergaderings, tak-skietdae, promosies en allerlei inligting. Alle inligting is beskikbaar by www.hartbees.co.za 

Navrae moet die volgende inligting bevat : Naam, voorletters, van, lidnommer en e-posadres.
Sonder hierdie inligting kan ons geen navrae beantwoord nie. Daar is by elke takvergadering 'n lid van die rekenaarspan beskikbaar om navrae te hanteer.

Onthou om jou teenwoordigheid op die tablet te registreer. Om enige advertensies te plaas op die webtuiste, skakel asb die webwerfadministrateur. Kontak besonderhede is beskikbaar op die webtuiste.

Opleiding

Die pistool en semi-auto-kursus wat op 19 Mei aangebied was, was ‘n groot sukses. Lede het ‘n opvolgkursus versoek. Hou dié spasie dop vir meer reëlings en beplanning hiervoor. 

Vir inligting oor die volgende kursus kontak Johan Oelofse (074 791 0668). Meer inligting is ook op ons kalender op die webwerf beskikbaar.

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za