Back to mapGenl De La Rey

Lichtenburg

Chairman / Voorsitter:
Jors Swanepoel (083 643 2591)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Takvoorsitter: Jors Swanepoel
Ondervoorsitter:  Jacques de Wet
Sekretaris:  Gerda Swanepoel
Tesourier:  Riaan Kriel
Kommunikasiebeampte:  Gerda Swanepoel
Senior opleier:  Martiens Pitout
Junior opleier:  Yolanda Markram
Jagkoördineerder: Jaco Alberts
Skietkoördineerder:  Martiens Pitout
Bewaringskoördineerder:   John en Yolanda Markram
Sosiaal:  Hardus Coertze
  Frik Greyvensteyn
  Piet Steinman
  Tommie Theron

 

Algemene nuus

Genl de la Rey-tak spits hom toe op die ontwikkeling van skiet.  Ons bied skietdae aan wat hoofsaaklik borg-skietdae is en ons probeer om vir ons lede die dae so lekker moontlik te maak. Baie dankie aan ons borge, nl: Eerste Nasionale Bank, Fishers Shooters, G3-Makelaars en Palkor, NWK Retail, Palm Sands Superspar,  Uitkyk Vleismark en Blue Bottle Drankwinkel. Ons waardeer jul ondersteuning baie.

Skiet- en Jagaangeleenthede

Elke skietdag van Genl de la Rey-tak is oop en ons verwelkom skuts om by ons takskietdae te kom skiet.

Die Sannieshofgroepie het weer ‘n skietdag op 13 Oktober aangebied by die Verdiend-skietbaan. Die gees tussen die klompie is altyd lekker en ons skiet lekker daar. Hierdie keer het ons deelgeneem aan die vlakvark-, haelgeweer, .22, semi-automaties asook pistoolskietoefeninge. Baie geluk aan al die pryswenners en dankie vir die groot pryse wat geskenk is. Die foto’s is op ons Facebook-blad geplaas en die tellings is op ons webwerf beskikbaar. Gaan kyk gerus daarna. Dankie Vic, Reinette en Francois asook die span baanoffisiere en baanbeamptes wat die dag sukesvol laat verloop het.

Op 20 Oktober is die langafstand Ghong kompetisie by die Dirk van Schalkwyk-skietbaan aangebied wat deur Rolf Freitag georganiseer was. Die tak se grootste skietdag van die jaar het op 27 Oktober plaasgevind en was deur NWK Retail geborg wat baie groot pryse geskenk het.

Ons het in Augustus 2018 die Fishers Shooters Kompetisie geloods.  Die kompetisie behels ‘n groeperingskiet by die binneshuise skietbaan.  Talle inskrywings is reeds ontvang en daar word op ‘n daaglikse basis geskiet.  Charles le Roux is ons baanoffisier by die tonnel.  Om aan die kompetisie deel te neem kontak gerus die kantoor, waar u teiken uitgereik en die inskrywingsgeld betaal word. Die kompetisie sluit op 31 Oktober 2018.  Die nuwe kompetisie begin dan weer op 1 November 2018.

Genl de la Rey-tak het op 29 September sy eerste trofeemeetkursus aangebied. JR Raath en Carel Mienie het die kursus kom aanbied. Nege lede het die kursus bygewoon en suksesvol afgelê. Baie geluk aan hierdie lede en baaie dankie ook aan JR en Carel.

Jaco Alberts staan aan hoof daarvan en lede is welkom om hul trofees in te bring, sodat dit op die stelsel geplaas word. Ons is baie opgewonde oor hierdie afdeling en nooi al ons lede uit om deel te word daarvan. Vir enige navrae kontak gerus die kantoor en ons sal jul verwys na Jaco.

Almal is nou hard besig om hul jagaktiwiteitete vir die jaar op die stelsel te plaas om te voldoen aan die vereistes om Toegewyde status te behou. Indien u al vergeet het daarvan is hierdie herhinnering dat die afsluitingsdatum 31 Oktober is.

Opleiding
Sportskutopleiding word gereeld aangebied by ons kantoor en lede wat die kursus wil doen kan ons kontak vir ‘n bespreking. Die juniors word op hoogte gehou van die volgende byeenkoms.

Bewaring
John en Yolanda Markram is besig is hierdie afdeling en is ook veral toegespits op bewaringsaktiwiteite vir juniorlede.

Program 

3 Nov:     Skietdag - pistool
10 Nov:   Skietdag - pistool
10 Nov:   Prysuitdeling en jaarafsluiting
1 Des:     Skietdag - pistool

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za