Back to mapGenl De La Rey

Lichtenburg

Chairman / Voorsitter:
Jors Swanepoel (083 643 2591)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Takvoorsitter: Jors Swanepoel
Ondervoorsitter:  Jacques de Wet
Sekretaris:  Gerda Swanepoel
Tesourier:  Riaan Kriel
Kommunikasiebeampte:  Gerda Swanepoel
Senior opleier:  Martiens Pitout
Junior opleier:  Yolanda Markram
Jagkoördineerder: Jaco Alberts
Skietkoördineerder:  Martiens Pitout
Bewaringskoördineerder:   John en Yolanda Markram
Sosiaal:  Hardus Coertze
  Frik Greyvensteyn
  Piet Steinman
  Tommie Theron

 

Algemene nuus

Genl de la Reytak het hierdie jaar wees ‘n fantastiese jaar gehad. Ons bedank elke lid wat ‘n aandeel daarin gehad het.

Ons klubhuis se dak is op en nuwe toilette is gebou; nuwe klanktoerusting is aangebring; die braaiplek en die kombuis is opgradeer; die meterbaan is gebou; die pistoolbaan is verbeter; en die pad na die skietbaan is herstel. Die Dirk van Schalkwyk-skietbaan is nou in puik kondisie en is ons baie trots.

Baie dankie aan ons Skietdag borge: Eerste Nasionale Bank, Fishers Shooters, G3-Makelaars en Palkor, NWK Retail, Palm Sands Superspar, Uitkyk Vleismark en Blue Bottle Drankwinkel. Ons het groot waardering vir jul ondersteuning.

Die NWK Retail Skietdag was weereens volbespreek met 420 plekke. Die skuts het weer van heinde en verre gekom vir hierdie unieke skietdag. Ons beplan reeds 2019 se Kopskiet-kompetisie en het alreeds ‘n aanduiding van ‘n paar SAJWV-takke gekry dat hul weer hul plekke bevestig wil hê.

Ons Fishers Shooters Tonnel kompetisie was baie suksesvol en die kompetisie is gewen deur mnr. Victor Badenhorst, met die beste groepering.

Jagaangeleenthede

Genl de la Reytak het op 29 September hul eers Trofeemeetkursus aangebied. JR Raath en Carel Mienie het die kursus aangebied. Nege lede het die kursus bygewoon en suksesvol afgelê. Baie geluk aan hierdie lede en baie dankie ook aan JR en Carel. Lede is welkom om hulle trofees vir Jaco Alberts trofee te bring sodat dit op die stelsel geplaas word. Ons is baie opgewonde oor hierdie afdeling en nooi al ons lede uit om deel te word daarvan. Vir enige navrae kontak gerus die kantoor en ons sal jul verwys na Jaco.

Opleiding

Opleiding vir Toegewyde Sportskutstatus word gereeld aangebied. Skakel die kantoor om te bespreking.
Die Juniors word op hoogte gehou van die volgende byeenkoms.

Bewaring

John en Yolanda Markram is besig is hierdie afdeling en is ook veral toegespits op ons junior lede wat bewaring aanbetref.

Ons wens ons lede ‘n Geseënde Feestyd toe en ons vertrou dat 2019 ‘n voorspoedige jaar sal wees.

Program 2019
5 Jan: Pistool Skietdag
12 Jan: Pistool Skietdag SAPSA
19 Jan: Uitkyk Vleismark en Blue Bottle Borgdag
26 Jan: Semi-auto Skietdag

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za