Back to mapGamtoos

Patensie

Chairman / Voorsitter:
Gustav Bell (082 462 0755)
e-mail / e-pos

 

Bestuurskomitee

Voorsitter Gustav Bell 082 462 0755 gustav@endulini.co.za
Ondervoorsitter Seeff Hermans 082 771 1397 seeff@cadutoitc.co.za
Sekretaris Yolande Vermaak 072 877 1033 yolande.v@gamtooswater.co.za
Tesourier Yolande Vermaak 072 877 1033 yolande.v@gamtooswater.co.za
Kommunikasiebeampte Yolande Vermaak 072 877 1033 yolande.v@gamtooswater.co.za
Opleiding - senior Marthinus Colesky 084 508 0277 mcolesky@igen.co.za
Opleiding - juniors Kobus V Jaarsveld 082 334 3539 kobus.vj.kvj@gmail.com
Skietkoördineerder Louwrens Bezuidenhout 082 551 7879 louwrens@gamtoos.co.za 
Bewaringskoördineerder Gustav Bell 082 462 0755 gustav@endulini.co.za
Trofeekoördineerder Waldo Kleyn 072 671 3559 waldo@hankeypack.co.za
Jagkoördineerder Waldo Kleyn 072 671 3559 waldo@hankeypack.co.za
Takadministrasie Gustav Bell 082 462 0755 gustav@endulini.co.za
Lede-admin koördineerder Yolande Vermaak 072 877 1033 yolande.v@gamtooswater.co.za
Logistieke koördineerder Gustav Bell 082 462 0755 gustav@endulini.co.za & gamtoosjagters@gmail.com
Webwerfkoördineerder Yolande Vermaak 072 877 1033 yolande.v@gamtooswater.co.za
Bemarkingskoördineerder Yolande Vermaak 072 877 1033 yolande.v@gamtooswater.co.za

 

Algemene nuus
Die nuwe pistool-aandskietaktiwiteit wat elke tweede Dinsdagaand plaasvind, is op dreef en nuwelinge sluit by elke geleentheid aan. Hou die WhatsApp groep dop vir meer inligting.

Hemde en pette is beskikbaar op bestelling van Yolande Vermaak by 072 877 1033.

Tak se bankbesonderhede:
SAJWV Gamtoos
Fnb
Rek nr: 62675874848
Tak:210415

 Program

Gamtoos-tak se aktiwiteitsprogram is aan alle lede gestuur. Kyk uit vir die skietdag by Fairview op 9 Maart en die ledevergadering op 20 Maart.

16-Mar:   Kwagga - Presidentskiet Koedoeskloof, Uitenhage

20-Mar:   Ledevergadering, Ripple Hill Hotel, Patensie
06-Apr:   Skietoefeninge, Fairview, Patensie
13-Apr:   Gamtoos – Presidentskiet Fairview, Patensie
24-Apr:   Ledevergadering, Ripple Hill Hotel, Patensie
11-Mei:   Skietoefeninge,  Fairview, Patensie
18-Mei:   Kamdeboo - Presidentskiet Kaapse Poortjie, Aberdeen
29-Jun:   Tuinroete - Presidentskiet On Target, George
21-Aug:   Ledevergadering, Ripple Hill Hotel, Patensie
31-Aug:  Skietoefeninge Fairview, Patensie
18-Sep:  AGM Ripple Hill Hotel, Patensie
21-Sep:  Skietoefening,e Fairview, Patensie
19-Okt:  Skietoefeninge, Fairview, Patensie
23-Okt:   Ledevergadering, Fairview, Patensie
09-Nov:  Skietoefeninge, Fairview, Patensie
29-Nov:  Prysuitdeling, Patensie

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za