Back to mapEdenvale

Edenvale

Chairman / Voorsitter:
Richard Ford (082 415 3840)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

 Bestuur

Voorsitter: Richard Ford 082 415 3840 richard@metprep.co.za
Ondervoorsitter: Vakant  
Tesourier: Chris Els 083 708 4818 christie.els@buildmax.co.za
Skietkoördineerder: Jürgen Lecki 083 327 1927 lecki2@retecon.co.za
Skietkoördineerder: David Kretzschmar 082 807 5807 dk23@me.com
Opleiding – senior: Arno Zwarts 083 278 5019 arno.zwarts@atlas360.co.za
Opleiding – junior: Vincent Killian 082 385 8931 vincent.kilian@atlas360.co.za
 Fundraiser Garry Porter 082 602 8567 garyporter1@gmail.com
 Fundraiser Richard Thackeray 072 766 0766 richard@airmove.co.za
 Conservation Tzanes Schoeman 082 957 4927 tschoeman@scaw.co.za

Activities
Member meetings: Member evenings are held monthly at 19:00 at the Edenvale Bowling Club aangebied. The next meeting is on 22 January 2019. See the programme below for dates of other activities.

Monthly shooting days:
Branch shooting days are held at the Rooikraal shooting range south of Johannesburg from 07:30.  Our shooting days are hosted on the fourth Saturday of every month from 07:30 in the morning. Range fees are R100 per person. Members of the SA Hunters from other branches are welcome to attend our shooting days. Plese contact Jurgen Lecki before hand to confirm arrangements.

Training
Our next training session will take place on 15 and 16 February. Members can contact Arno Zwarts for more information.

Our next junior event will take place on 17 March. The venue will still be confirmed. Contact Vincent Killian for more information.

Programme 2019

19 Feb Members meeting at Edenvale Bowling Club
23 Feb Branch shooting day at Rooikraal Shooting Range
19 March Member evening
23 March Branch shooting day
16 April Member evening
27 April  President Inter Banch Shoot
21 May Member evening
25 May Branch shooting day
18 June Member evening
22 June President and Inter Branch Shoot
16 July Member evening
27 July Branch shooting day
20 August Member evening
24 August Branch shooting day
17 Sept AGM
28 Sept Branch shooting day
15 Oct Member evening
26 Oct Branch shooting day
19 Nov Member evening
23 Nov Branch shooting day

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za