Back to mapEdenvale

Edenvale

Chairman / Voorsitter:
Richard Ford (082 415 3840)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

 Bestuur

Voorsitter: Richard Ford 082 415 3840 richard@metprep.co.za
Ondervoorsitter: Vakant  
Tesourier: Chris Els 083 708 4818 christie.els@buildmax.co.za
Skietkoördineerder: Jürgen Lecky 083 327 1927 lecki2@retecon.co.za
Skietkoördineerder: David Kretzscmar 082 807 5807 dk23@me.com
Opleiding – senior: Arno Zwarts 083 278 5019 arno.zwarts@atlas360.co.za
Opleiding – junior: VC Killian 082 385 8931 vincent.kilian@atlas360.co.za
Ondersteuningsdienste: Bennie Botha 082 565 8365 ben@nationalsafe.co.za
  Garry Porter 082 602 8567 garyporter1@gmail.com
  Richard Thackeray 072 766 0766 richard@airmove.co.za
  Tzanes Schoeman 082 957 4927 tschoeman@scaw.co.za

Activities
Member meetings: Member evenings are held monthly at 19:00 at the Edenvale Bowling Club aangebied. The next meeting is on 18 September. See the programme below for dates of other activities.

Monthly shooting days:
Branch shooting days are held at the Rooikraal shooting range south of Johannesburg from 07:30.  Our shooting days are hosted on the fourth Saturday of every month from 07:30 in the morning. Range fees are R200 per person. Members of the SA Hunters from other branches are welcome to attend our shooting days. Plese contact our shooting co-ordinator before the date. See the programme below for more information about shooting days.

Training
Members can conact Arno Zwarts for more information about training opportunities.

Juniors
We introduced the Adopt a Junior programme for branch development and growth. The programme aims to encourage juniors that are interested in attending our activities, to join the branch and get involved. Please contact any committee member if you want to be part of this awesome initiative.

Programme

27 Oct: Branch Shoot
20 Nov: Member evening
24 Nov: Branch shoot

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za