Back to mapCheetah

Hertzogville

Chairman / Voorsitter:
Johan van Rensburg (082 374 7898)
e-mail / e-pos

Ondervoorsitter: Pieter van den Berg 082 829 5153
Sekretaresse: Salomé van Rensburg 082 404 1686
Tesourier: Liesel de Kock 082 731 1308
Bewaring: Dr. Andre Janse van Rensburg 082 416 1789
Skietsake: Dries Steyn 083 388 8728
Opleiding: Rig navrae aan die voorsitter  
Addisionele lede Jenice van Huyssteen 076 984 2664
  Johan du Toit 082 411 8422
  NP Muller 082 3979096

Algemeen

Baie van ons lede het seker klaar gejag. Aan diegene wat nog gaan jag, hou ons naam hoog en skiet raak! Geniet dit!

Vuurwapenlisensies: Lede wie se vuurwapenlisensies verval het en vergeet het om te hernu, is ongelukkig deel van die statistiek in die vuurwapenbedryf wat nou met ‘n beklemming in die hart sit oor wat nou gaan gebeur. Hou SA Jagters se e-posse aan die lede dop. As jy steeds wonder, kontak die voorsitter, Johan van Rensburg, wat sal probeer om raad te gee.
Enige lede wat hulp met endossemente of enige takaangeleenthede nodig het, kan Johan saans tussen 20:00 en 22:00 skakel. Hy help graag.

Pienk-skietdag
Baie dankie aan almal wat bygedra en deelgeneem het aan die baie geslaagde PIENK skiet wat ons op 21 Julie aangebied het. Sowat 15 vroue het opleiding ontvang in die hantering van ʼn vuurwapen - hetsy pistool, rewolwer of geweer. Al die vroue was dit eens dat dit baie goed was dat hulle mans nie teenwoordig was nie. Die opleiding het gefokus op die hantering, veiligheid en om gemaklik met die wapen te wees. Die terugvoer was oorweldigend positief en almal het gevra dat dit ‘n vaste datum op ons kalender moet wees.

2018 Program vir skietaktwiteite

 

25 Augustus Balkieskiet, Koppel
22 September Bultfontein / Bloemhof
12 Oktober Jaarafsluiting Hertzogville
20 Oktober Koppel
17 November Bultfontein / Bloemhof

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za