Back to mapCenturion

Centurion

Chairman / Voorsitter:
Fanie van Wyngaard (083 646 3324)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Management

Ondervoorsitter: Jan Boshoff 083 222 5646 ondervoorsitter@jagters.co.za
Sekretariaat: Vakant   sekretaris@jagters.co.za
Tesourier:    Dr Karen Nienaber 083 948 2585 finansies@jagters.co.za
Opleiding: Charl Naudé 083 289 2496  snr.opleiding@jagters.co.za
Junior opleiding: Carel Viljoen 083 538 1940 jnr.opleiding@jagters.co.za
Bewaring: Vakant   bewaring@jagters.co.za
Skietsake: Morris Fox 072 371 5574 6811 skiet@jagters.co.za
Jagsake: Cliffie Holmes  083 408 5325 jag@jagters.co.za
Sosiaal: Dr Christo Joubert  076 999 7766 sosial@jagters.co.za
Kommunikasie: Dr Willem Smuts +65 8409 5506 kommunikasie@jagters.co.za

 

Taknuus

 

Branch News

Sosiale aande
Sosiale aand vind die Donderdag vóór die derde Saterdag van die maand om 18:40 vir 19:00 by die Polsslag Voortrekkersaal plaas. Vleispakkies en koeldrank is te koop; pap, sous en vure word voorsien. Onthou jou eie koelsak!

Besoek ons webblad by www.jagters.co.za vir meer nuus en aktiwiteite

Bewaring
Tree in verbinding met bestuurslede vir navrae en inligting oor bewaringsaangeleenthede.

Skietsake 
Die tak bied elke maand twee takskietdae aan. Die eerste Saterdag van die maand, skiet ons by die Militêre Skietbaan in Eeufeeslaan. Skietoefeninge sluit in:

 1. Randslag .22
 2. Jaghandwapen (Blouwildebees- en Sebrateiken)
 3. Sportskiet, posliga, handwapens (Senter- en randslag)
 4. Sportskiet, SAJWV/Safari & Outdoor Uitdaagreeks, randslag .22 gewere
 5. Toegewyde Jagter (3-skoot skiettoets op Rooibok-teiken)

Die derde Saterdag van die maand, skiet ons by Welgegund-skietbaan by NECSA. Skietoefeninge sluit in:

 • Rooijakkals
 • Vlakte (springbokteiken)
 • Bosveld (BWB/sebrateiken)
 • Bekwame Jagter Skiettoets (rooibokteiken)
 • Vlakvark
 • Swaarkaliber (buffelteiken)
 • Boogskiet (boogskuts moet eie ‘butts’ saambring)

By die eerste Saterdag Skietdag doen ons ook die vlakvark en buffel-skietoefeninge en lede kan die skiettoets vir Toegewyde Jagterstatus aflê.

Ons versoek dat skuts reeds 06:45 by die onderskeie skietbane arriveer om met baanvoorbereiding te help en die nodige administratiewe take af te handel. Ons begin amptelik om 08:00. Skuts word herinner dat skietbrille verpligtend is by alle SAJWV skietgeleenthede. Dit val nie binne die diskresie van die baanoffisiere om jou toe te laat om daarsonder te skiet nie.

Opleiding 
Vir bespreking of inligting oor Toegewyde Jagters- en Sportskutstatus, skakel Charl Naudé of stuur e-pos na snr.opleiding@jagters.co.za

Jaggeleenthede
Vir jagaangeleenthede kontak Cliffie Holmes. Geleenthede is ook op die webblad te vind.

Algemene nuus vir lede
Indien jy nuus het wat jy graag dringend met taklede wil deel, kontak dr. Willem Smuts by kommunikasie@jagters.co.za

Program

4 Aug:           Eeufeesskiet
3-4 Aug:        Opleiding vir Toegewyde Jagterstatus
16 Aug:          Takaand by Voortrekkersaal - AJV/AGM
21 Aug:          Skietdag by NECSA

 

General
Branch evenings are held on the Thursday at 19:00 prior to the third Saturday of the month at the Polsslag Voortrekker Hall. Braai packs, cold drinks are available to buy. Pap, gravy and fires are on the house.

Visit our website at www.jagters.co.za  for more news and activities.

Conservation
Contact the management committee for enquiries and information about conservation activities.

Shooting affairs
The branch hosts two shooting events per month. The first Saturday shoot takes place at the Military Shooting Range in Eeufees Road. Shooting exercises include:

 • .22 rimfire
 • Hunting handgun (BWB/Zebra target)
 • Sportshooting, postal league, handguns (centre and rimfire)
 • Sportshooting, SAHGCA/Safari & Outdoor Challenge series, .22 rimfire
 • Dedicated hunter test (3 shot shooting test on impala target)

Every third Saturday of the month we shoot at Welgegund shooting range at NECSA.  Shooting exercises include:

 • Jackal
 • Plains ( Springbok target)
 • Bosveld (BWB/zebra-target)
 • Dedicated hunter test (3 shot shooting test on impala target)
 • Warthog
 • Heavy calibre (buffalo target)

Warthog and buffalo shooting exercises are also available at the shooting day on the first Saturday of the month. Members can do the shooting test for dedicated hunter status.

Shottists must be at the various shooting ranges at 06:45 to assist with preparation and to finalise administrative tasks. Official starting time is 08:00. We remind members that eye protection at the shooting range is compulsory at all SAHGCA shooting activities. Range officers do not have any discretionary powers to allow shottists on the range without eye protection.

Training
For any information on training courses for Dedicated Hunter and Dedicated Sportshooter, phone Charl Naudé at 083 289 2496 or send an email to nr.opleiding@jagters.co.za

Hunting opportunities 
Phone Cliffie Holmes for hunting opportunities. We also advertise opportunities on the website.

News for members
Please submit any urgent news items that you wish to share with members, to Dr Willem Smuts at kommunikasie@jagters.co.za

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za