Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 hansiehelberg@gmail.com 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 baas@sb.co.za
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 neelskaren.botha@gmail.com

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop

Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. Die gewone skietoefeninge word aangebied.

Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.

Die tak gebruik 'n nuwe telkaart. Dankie vir die personeel se uitstekende bystand hiermee. Die Haelgeweergroep is deel van Brits-tak en sal binnekort ook skietdae se tellings op hul eie tabletrekenaar aanbring.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep
BHG skietdag vind plaas by Rashoop skietbaan in Februarie.  Ons begin om 08h00. Let daarop dat ons net met nommer 7, 8 en 9 haelpatrone op die baan skiet. Oor- en oogbeskerming is ‘n verpligtend. Geen haelgewere met lope korter as 22 duim word toegelaat nie. Koste vir besoekers is R210.00 vir 50 kleie. Daar is ‘n gesellige braai na die skiet.

Baanbeamptes: Henco Terblanche, Wannie Scribante, Andries de Beer, Pieter du Preez, SD Nel, Conrad de la Rey, Dirk Uys en Douw Smuts

Belangstellendes kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Skietdat by Rashoop op 2 Februarie
Ons sal net gewone skietoefeninge skiet tydens die byeenkoms op 2 Februarie.

McQueen-skiet terugvoer van 1 Desember: Dit was 'n suksesvolle byeenkos en die skuts het dit bae geniet.

Gedagte vir die maand 

Wat God doen, is volmaak.
Wat die Here sê, is suiwer
Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy

Psalm 18:31

 


 

      

Shooting days at Rashoop

Brits Branch shooting days are held on the first Saturday of the month at the Rashoop shooting range. The standard shooting exercises will be available.

Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.

The Branch implemented new scoring cards. Thanks to all the staff that assisted with this process. The Shotgun Group, which is part of Brits Branch, will start recording the scores on their own tablet computers soon.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badge
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group
The next shooting day is on 2 February, starting at 08:00.  Please note that we only shoot with number 7, 8 and 9 shot. Ear and eye protection are compulsory. No shotguns with barrels shorter than 22 inches will be allowed. Costs for visitors is R210 for 50 clays. We braai afterwards.

Range officers: Henco Terblanche, Wannie Scribante, Andries de Beer, Pieter du Preez, SD Nel, Conrad de la Rey, Dirk Uys en Douw Smuts

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.

 Shooting day at Rashoop on 2 February
We will shoot regular shooting exercises only.

Feedback on McQueen shoot held on 1 December: It was a successful event and the shottists enjoyed it.

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za