Back to mapBloukrans

Vanderkloof,Luckhoff, Petrusville en Orania

Chairman / Voorsitter:
Rikus Stander (082 775 5480)
e-mail / e-pos

Bestuurskomitee

Voorsitter Rikus Stander 082 775 5480 standerfp@vodamail.co.za
Ondervoorsitter PS de Jagter 082 376 0572 jagger22250@gmail.com
Sekretaresse Mariezanne Lombaard 072 834 0055 mariezannelombaard@gmail.com
Tesourier Lili Schuurman 072 830 9386 lili.schuurman@gmail.com
Kommunikasie Francois Cloete 082 618 8401 pentacloet@gmail.com
Senior/junior opleier Fanie Botha 082 824 2798 faniebotha@vodamail.co.za
Skietkoördineerder Jan-Louis Lombaard 082 431 4998 jllombaard@gmail.com
Jag/trofeekoördineerder Erik Pelser 063 771 5661 frederikjpelser@gmail.com
Bewaringskoördineerder Derik Jooste 082 411 6605 derik.jooste@gmail.com
Addisionele lede Riaan Stander 082 384 5777 riaanstander@vodamail.co.za 
  Izak Malherbe 082 412 9776 izakm1@yahoo.com
  Dup Joubert 073 532 7565 hdpjoubert@gmail.com
  Dawie du Plessis 076 545 5589 dawiedp007@gmail.com
       

Algemene inligting
Bloukranstak-is geleë in die suid Vrystaat en ons lede is wyd verspreid oor ‘n groot gebied. Die skietbaan is aan die einde van 2017 opgeknap, verbeter, geinspekteer en by die NRCS gesertifiseer. Dit voldoen nou aan al die nodige veiligheidsstandaarde soos neergelê deur SAJWV. Ons dank aan Rikus Stander, wat die leiding geneem het met hierdie projek. Die tak is ook bevoorreg om gebruik te kan maak van ‘n moderne opleidingskietbaan by The Farm. Ons bied gereeld skiet- en opleidingsgeleenthede aan vir beide semi-outomatiese en hand wapens asook haelgewere. Dankie aan Wynand Coetzer wat hierdie fasiliteit tot ons beskikking stel.

Ons ledetal staan op die oomblik op 251 lede waarvan 201 mans en 50 vroue is. Dit sluit 17 senior lede, 49 junior lede en 11 studente in. Die meeste van ons lede is hoofsaaklik betrokke in die landbousektor, maar daar is ook ‘n heelwat beroeps- en sakelui en afgetredenes.

Die tak bied minstes een skietdag per maand aan vanaf Januarie tot Oktober en lede kuier gewoonlik saam na afloop van die skietdag.
Opleiding vir toegewyde jagter- en sportskutstatus word gereeld aangebied. Die tak bied jaarliks ʼn gewilde opleidingskamp oor twee dae aan vir juniors skuts.
Die bestuur het baie idees en planne om ons geriewe verder uit te brei en sodoende ook nuwe geleenthede vir jagters en sportskuts te skep.

Bloukrans-tak se trofeewenners en spesiale toekennngs van 2018

Beste mansskut: Dup Joubert
Beste vroueskut: Charna Mare
Beste senior skut: Roelie Strauss
Beste junior skut: Jandre Lombaard
Hoogste telling geskiet: Fanie Botha
Meeste aantal bywonings: Izak Malherbe
Orde van die Buffel - Brons (toegeken deur SA Jagters) Fanie Botha
Orde van die Buffel - Brons (toegeken deur SA Jagters) Rikus Stander

Lief en Leed
Een van ons bestuurslede, Derik Jooste het ‘n tyd gelede ernstig siek geword. Dit gaan egter nou beter en ons wens hom ‘n spoedige herstel toe.

Opleiding
Fanie Botha het verskeie opleidingskursusse vir jagters, sportskuts en baanbeamptes aangebied. Van die baanbeamptes ondergaan nog praktiese opleiding. Tydens die jeugkamp is tyd afgestaan aan veilige wapenhantering en baanveiligheid.

Skiet- en Jagaangeleenthede
Een van ons junior lede, Jandré Lombaard, wat lid van die Vrystaatskolespan, het in die laaste week van September aan die SANSSU Luggeweerskietkampioenskap op Newcastle deelgeneem. Hy het in die O/16 afdeling meegeding, waarin die Vrystaatspan as die wenner uit die stryd getree het. Baie geluk aan hom en sy ouers met die besondere prestasie.

Dup Joubert, een van ons belowende jong skuts, het die afgelope tyd aan verskeie Ghong- en Veldskietkompetisies in die Vrystaat, Noord-Kaap en Noordwes gaan deelneem en goed rekenskap van homself gegee.
Die tak het op 1 September 2018 ‘n Veldskietkompetisie, op die terrein van die Bloukransskietbaan, aangebied. Drie verskillende bane is uitgelê, met ‘n verskeidenheid diere teikens. Nie net is die jagters se skietvaardighede getoets nie, maar ook hulle kennis van die wette en ordinansies wat jag in ons provinsie reguleer. Deelnemers het in 14 spanne van twee jagters elk meegeding. Die verrigtinge is afgesluit met ‘n lekker potjiekosete vir al die deelnemers. Almal het die dag baie geniet.

Op 20 Oktober 2018 het die tak sy laaste skietgeleenheid by The Farm skietbaan aangebied. Daar is met handwapens, semi-outomatiese gewere en haelgewere geskiet. Kundiges was teenwoordig, wat gratis die skuts se wapenvaardigheid en tegniek beoordeel het en raad gegee het om skietvaardighede te verbeter.

Bewaring
Verskeie van ons lede werk saam met Birdlife South Africa aan ‘n projek om sekretarisvoëlkuikens wat hier in ons omgewing uitbroei, te ring. Ons doel is egter om as SAJWV-tak, ook betrokke te raak by een of ander bewaringsprojek hier in ons omgewing. Verskillende moontlike projekte word tans ondersoek.

Ander aktiwiteite
Op 5 en 6 Oktober 2018 het ons vir die derde keer ‘n jeugkamp op die skietbaan-terrein aangebied. Die kamp is bygewoon deur 29 kinders, waarvan die ouderdom gewissel het van 5 tot 17 jaar. Die ouers het die Vrydagaand saam met die kinders in tente gekamp. Op Saterdag is daar heelwat geskiet en verskillende aspekte van veldkuns, soos spooridentifikasie, spoorsny en die bekruip van diere, is aan hulle verduidelik. Die jong jagters het ook geleentheid gekry om dit in die praktyk in te oefen. Beide ouers en kinders het die kamp baie geniet. Dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het. Dit was ‘n grootse spanpoging!

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za