Back to mapBergrivier

Piketberg

Chairman / Voorsitter:
André Kennedy (083 289 6524)
e-mail / e-pos

 Algemeen

SA Jgters Bergrivier-tak die jongste toevoeging tot SA Jagters

Verskeie van ons huidige Bergrivier-tak se lede het lankal reeds aan verskillende verenigings behoort, maar het een gemeenskaplike behoefte gehad - om ons eie, naby skietplekkie te besit. Ons het vyf jaar gelede ‘n veilige terrein naby die dorp gevind wat wel vir so doel aangewend kon word. Hier waar ons ladings kon uitwerk en verstellings kon maak of net om vinnig ‘n paar skote te kon skiet. So gaaf en bereidwillig was Petrie Smith, ‘n plaaslike boer van Meintjieskraal, om sy grond aan ons beskikbaar te stel vir hierdie doel en aanvraag.

Die nederige skietbaan het tot stand gekom in samewerking met SA Jag Bergrivier en was gou ‘n gewilde skietplek vir enige skut in die dorp asook omliggende gebiede. Die baan is na die tak vernoem en by NRCS geregistreer. Hierdie skietbaan is in ‘n omgewing wat natuurlike jag lekker naboots en as teiken skietbaan ook tot sy reg kom.

Vandag kan die nuutste toevoeging van SA Jag Bergrivier Tak (no: 80) met sy groeiende ledetal, hulself maandeliks uitleef op ‘n veilige 700m skietbaan. Hierdie tak beywer homself daarvoor om met ‘n gunstige atmosfeer die families te betrek asook om vroue en en juniors die kans te bied om hul slag te toon en te ontwikkel. Die kompetisie kan warm raak omdat ons nou maar eenmaal ‘n kompeterende nasie is. Juis, waarvoor ons ope skietdae aanbied, wat sogenaamde “borgdae” genoem, word. Dit gee die topskuts weer kans om hul slag by Bergrivier-tak te wys. Alle dank aan die SA Jag Bergrivier-tak se bestuur wat hul onbaatsugtige toewyding aangebied het om ‘n bydrae te lewer, sodat ons nog ‘n tak kon stig vir ons nageslag.

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za