Back to map Witrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: Q Surmon 082 563 2668
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: A Heymans 083 745 1591
Junior opleier: A Heymans 083 745 1591
Skietkoördineerder: M Oelofse 084 417 7222
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305

 

Algemeen

Witrenoster Tak het op die 10 April 2019 by die Khora-leeuplaas vergader.
Lede van Witrenoster het ‘n suksesvolle “Macnab” gehou langs die Vaalrivier by Bothaville in die Vrystaat. Elf blouwildebeeste is gejag en baie vis is gevang en voëls geskiet. Die tak se volgende amptelike takvergadering en skietdag vind onderskeidelik op 8 en 11 Mei plaas.

Sosiaal
Ons bied na elke skietdag 'n gesellige braai aan en nooi lede om saam met ons te kuier. 

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding vir toegewyde status, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring
Die swartkaree- en kameeldoringbome op die Witrenoster-skietbaan geplant om die omgewing te verbeter, groei goed, danksy die goeie reen. Ons beplan om vlermuiskaste en byekastte by die skietbaan op te rig.  

TODAY
Will never come again
Be a blessing
Be a friend
Encourage someone
Take time to care
Let your words heal, and not wound
(Author unknown)

 

General
The Branch held its monthly meeting at the Khora Lion farm on 10 April. Members of Witrenoster Branch held a succesful McNab next to the Vaal River near Bothaville in the Free State. They shot 11 blue wildebeest, and caught lots of fish and shot birds. 

The next official branch meeting is on 8 and 11 May respectively.

Social
Members are invited to a social gathering after every shooting day and monthly meeting. Please join us..

Training
Members interested in training for dedicated status, can contact Andrew Heymans on 083 745 1591 for more information.

Conservation
The Black karee and camel thorn trees that we planted at the shooting range to improve the environment are growing well thanks to the rain we had. We want to erect bat houses nd bee boxes at the shooting range soon.