Back to map Witrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: A Heymans 083 745 1591
Tesourier: J Brink 083 295 2950
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: K Kotze 072 839 7560
Junior opleier: M Badenhorst 079 492 0246
Skietkoördineerder: FJ de Klerk 083 298 1503
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305
Sosiale koördineerder HT Fourie 083 409 4696
Ledesake/Bewaring/bemarking N Badenhorst 082 739 7107

 

Algemeen

Daar was sedert die aanvang van die grendeltyd geen algemene aktiwiteite nie. Die meeste van ons lede het in kontak gebly d.m.v. sosiale media.
Aan die positiewe kant, is daar onder die lede tans groot opwinding om te hoor of ons sal kan gaan jag op vlak 3 van die grendeltyd, maar aan die ander kant is daar ook die angs en vrees wat almal vashou oor die toestand van ons land en sy burgers se toekoms.
Ek glo dat alle lede van SA Jagters is baie ernstig besig om te bid vir ons toekoms in Suid Afrika en dat ons glo in ‘n positiewe uitkoms vir ons almal.

Wees veilig en bedagsaam met jou medemens!

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding, kan Kolie Kotze skakel om reëlings te tref.

Bewaring
Ons beplan om vlermuiskaste te bou en op te rig. Meer inligting sal later beskikbaar wees.  

 Program 2019/2020

 Meer inligting volg na die opheffing van grendeltyd.

And Hope does not put us to shame, because God’s love
Has been poured out into our hearts through the Holy Spirit
Who has been given to us
Romans 5:5

 

General

All activities have been suspended since lockdown had started. Most of our members kept in touch using social media. 
There is hope that we will be able to hunt in level 3 of lockdown, but there is also anxiety about the state of health of the nation and the future of our contry and its people. 
I trust that all members of SA Hunters are prayig for a good outcome for us all. 

Stay safe and be kind to your fellow man!

Training
Members interested in training for dedicated hunters and sport shooter status, can contact Kolie Kotze for more information.

Conservation
We are planning to build and erect bat boxes soon. More information will be available later.