Back to map Witrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: Q Surmon 082 563 2668
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: A Heymans 083 745 1591
Junior opleier: A Heymans 083 745 1591
Skietkoördineerder: M Oelofse 084 417 7222
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305

 

Algemeen

Vanwee die jagseisoen is die geskeduleerde bestuursvergadering van 12 Junie gekanselleer. Ons wens ons lede in die jagveld 'n goeie en veilige jagervaring toe.
Beplanning aan die 300m uitdaagskiet op 14 September vorder goed. Die wenner sal 'n jagwapen as prys ontvang. Met hierdie geleentheid beoog die tak om fondse in te samel om noodsaaklike onkostes te dek. 
Sosiaal
Ons bied na elke skietdag 'n gesellige braai aan en nooi lede om saam met ons te kuier. 

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring
Die aanplant van inheemse bome is tans die fokusaktiwiteit.  

 Program
17 Julie:    Bestuursvergadering
14 Aug:     Algemene Jaarvergadering
17 Aug:     Skietdag - Groepering; buffel;, jaghandwapen; handwapen en .22 skietoefeninge
11 Sept:    Vergadering en sosiale byeenkoms
14 Sept:    Witrenoster 300m uitdaag skietbyeenkoms
16 Okt:      Vergadering en sosiale byeenkoms
19 Okt:      Skietdag - groepering, buffel, jaghandwapen, handwapen en .22 skietoefeninge.

Do not be anxious
About anything

Philipians 4:16

 

General
The scheduled meeting of the management committee on 12 June was cancelled owing to the hunting season. We wish or  hunting members a safe and prosperous hunting experience. 
Planning for our 300m shooting challenge on 14 September is progressing well. The winner will walk away with a hunting weapon. This event is also an important fundraising exercise for the branch to assist with essential expenses. 

Social
Members are invited to a social gathering after every shooting day and monthly meeting. Please join us.

Training
Members interested in training for dedicated hunters and sport shooter status, can contact Andrew Heymans on 083 745 1591 for more information.

Conservation
Our current conservation activit is to plant indigenous trees.