Back to map Olienhout

Olienhout

Chairman / Voorsitter:
Jan Lubbe (082 421 1122)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website / Webwerf

Voorsitter Jan Lubbe 082 421 1122 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ondervoorsitter/Opleiding Johan Cromhout 083 559 8274    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kommunikasie/bewaring Henk Havenga 082 650 4340 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder Geo Olivier 083 627 3117 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder Cobus Pienaar 083 659 6369 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tesourier Hendrik Steenkamp 082 825 7232 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse Ilse Swart 079 397 8703 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jagkoördineerder Brendon Homan 082 781 1773 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Algemene nuus
So het nog ‘n nuwe jaar aangebreek. Voorspoed en goeie wense aan al ons lede! Mag 2019 vir almal ‘n besonderse goeie en geseënde jaar wees.

Op 30 Januarie 2019 hou ons ‘n algemene jaarvergadering by Willow Banks (2km op Vaal Eden pad) om 17:30 vir 18:00. Nominasies vir bestuursposte kan per hand ingedien word by Sons of Guns, of stuur dit per epos na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Al die dienende bestuurslede het hulle self weer beskikbaar gestel, maar dit staan die lede vry om ander persone te nomineer, portefeuljes is soos volg:

Voorsitter: Jan Lubbe
Ondervoorsitter: Johan Cromhout
Sekretaresse: Ilse Swart
Tesourier: Hendrik Steenkamp
Kommunikasiebeampte: Henk Havenga
Skietkoördineerder (Seniors): Geo Olivier
Skietkoördineerder (Juniors): Cobus Pienaar
Skietkoördineerder (Adissioneel): Vakant
Jagkoördineerder: Vakant

Nuwe nominasies moet minstens sewe (7) dae voor die vergadering die sekretaris bereik. Nominasievorms kan aangevra word per epos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Skiet- en jagaangeleenthede

Daar word elke eerste Dinsdag van die maand handwapen skietaktiwiteite aangebied by Sons of Guns-skietbaan.
Elke derde Saterdag van die maand hou ons ‘n geweerskiet by Ballistic Beast-skietbaan.

Opleiding
Doen navraag by die enige bestuurslid vir meer inligting oor opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus.

Bewaring
Ons is steeds besig met bewusmaking onder die puibliek oor die olienhoutboom. Die Vredefortkoepel het een van die grootste konsentrasies van natuurlike olienhoutbome. Die Tak skep voortdurend openbare bewustheid oor die koepel. Tree in verbinding met Henk Havenga vir meer inligting oor bewaringsprojekte.

Program

5 Feb:        Handwapen
11 Feb:      Bestuursvergadering & Sportskiet opleiding
16 Feb:      Geweer
5 Maart:     Handwapen
11 Maart:   Bestuursvergadering & Baanoffisier kursus
16 Maart:   Geweer
2 April:       Handwapen
8 April:       Bestuursvergadering
13 April:     Geweer
7 Mei:         Handwapen
13 Mei:       Bestuursvergadering & Sportskiet opleiding
18 Mei:       Geweer
4 Junie:      Handwapen
10 Junie:    Bestuursvergadering
15 Junie:    Geweer
2 Julie:       Handwapen
8 Julie:       Bestuursvergadering
20 Julie:     Geweer
6 Aug:       Handwapen
12 Aug:     Bestuursvergadering
17 Aug:     Geweer
3 Sept:      Handwapen
9 Sept:      Bestuursvergadering
21 Sept:    Geweer
1 Okt:       Handwapen
14 Okt:     Bestuursvergadering & Sportskiet opleiding
18/9 Okt:  Toegewyde Jagters opleiding
19 Okt:     Geweer
5 Nov:      Handwapen
11 Nov:    Bestuursvergadering
16 Nov:    Geweer & Jaareindbraai