Back to map Mopani

Phalaborwa

Chairman / Voorsitter:
Otto van der Star (082 568 1474)
e-mail / e-pos

Bestuur

Vice-chair/ Conservation: Gavin Meredith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 803 0945
Treasurer (tydelik):  Tina van Niekerk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 316 9178
Secretary: Denýse van der Star This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 457 5482
Junior secretary: Barbara Fourie    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        082 891 0336
Jnr trainer: Christo Els This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 928 5337
Add. Jnr trainer: Pieter Kotze pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 572 6449
Snr Trainer:  Sakkie van Wyk sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 925 8166
Trophy co-ord: Jas Malherbe jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 906 6037
Shooting co-ord: Rupert Goss This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 929 5328
Hunting co-ord: Pierre Terblanche This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 805 2235
Shooting range co-ord: Sakkie Van Wyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 925 8166
Conservation: Sasha Mulder This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 079 298 6976
Social co-ord: Heila Meredith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 804 1188
Infrastructure: Deon Koch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 579 8380
Statistics: Elsabé van den Heever This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 076 430 5034
Add. member: Rudolf Jankowitz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 072 251 3320
Member administration: Ettienne Maré This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 083 415 8340

 

Taknuus

Algemeen

Welkom aan al die nuwe lede wat by ons tak aangesluit het. Baie geluk aan lede wat gedurende April verjaar.
Die juniors en hulle ouers het die voorsiening van verversings op skiet dae oorgeneem en ons doen ʼn beroep op al ons skuts om hulle asb. te ondersteun.
Lede neem asb. kennis dat Ettienne Maré die tak se lede administrasie hanteer. Skakel dus met hom oor enige navrae rakende endossemente, ledegelde ens.
Vir alle opleiding navra of belang stelling kontak vir Sakkie van wyk of Otto van der Star. Ons versoek alle lede om Mopani-tak se program te bestudeer en hulself te vergewis van al die aktiwiteite van ons tak.

Opleiding
Opleiding in toegewyde sportskutstatus word op 3 April aangebied. Lede wat belangstel kan Otto van der Star kontak.
Ons het ʼn fasiliteit gekry waar ons die kursus vir toegewyde jagterstatus kan aanbied. Meer inligting oor die datum en plek sal mettertyd aan lede gestuur word.

Bewaring
ʼn Navorser van die Trust vir Bedreigde Wildlewe spreek die tak op 4 April toe oor EWT se aasvoëlnavorsingsprojek waarby ons tak graag wil inskakel. Ons doen ʼn beroep op lede om hierdie belangrike en insiggewende aanbieding by te woon.

Skietaangeleenthede
Lede word versoek om SAJWV se nuwe universele skiet reëls te bestudeer sodat hulle dit verstaan. Ons pas die reëls streng toe by al ons skietdae.

Maandwenners - Februarie
O/9 - 1ste: Rupert-Luke Goss; 2de: Alex Mulder; 3de: Ricardo Cronjé
O/13 - 1ste: Dillon Kotze, 2de: Leon Kotze; 3de: Sulet Stander
O/18 - 1ste: Anezka Els; 2de: Danielle Sinden; 3de: Pieter Fourie
Sportskut  -1ste: Jas Malherbe; 2de: Heila Meredith; 3de: Otto van der Star
Jagskut  -1ste: Deon Nieuwoudt; 2de: Douw Oosthuizen; 3de: Ben Vorster

Skietresultate van 16 Maart 
President 12- skootoefening
HO03 Bosveld
1ste: Jaco Swart; 2de: Andre Myburg; 3de: Otto van der Star
HO004 Vlakte
1ste: Otto van der Star; 2de: Jaco Swart; 3de: Tina van Niekerk

  

Branch News

General News
Welcome to our new members.  Best wishes to members that celebrate their birthdays in April.
The juniors and their parents took over the provision of refreshments at shooting days. Please support them.
Please note that Ettiene Mare takes care of member administration. Contact him with queries on endorsements, membership fees, etc. Direct all queries regarding training to Sakkie van Wyk or Otto van der Star.
We request members to consult the event programme for detail on our activities for the next six months.

Training
Training in dedicated sport shooter status will be given on 3 April. Interested members can contact Otto an der Star. We found a facility to host the training for dedicated hunter status . More information on the venue and dates will be sent to members shorly.

Conservation
A researcher from the Endangered Wildlife Trust (EWT) will visit us on 4 April to tell us more about their vulture research project that our branch wants to support. We call on all members to make an effort to attend this interesting presentation. 

Shooting affairs
We urge members to study SA Hunters' universal shooting rules and to make sure that they understand it fully. These rules are applied strictly during our shooting activities.

Month winners - February

U/9 - 1st: Rupert-Luke Goss; 2nd: Alex Mulder; 3rd: Ricardo Cronjé
U/13 - 1st: Dillon Kotze, 2nd: Leon Kotze; 3rd: Sulet Stander
U/18 - 1st: Anezka Els; 2nd: Danielle Sinden; 3rd: Pieter Fourie
Sport shooter  -1st: Jas Malherbe; 2nd: Heila Meredith; 3rd: Otto van der Star
Huntert  -1st: Deon Nieuwoudt; 2nd: Douw Oosthuizen; 3rd: Ben Vorster

 Shooting results of 16 March
President 12- shot exercise
HO03 Bosveld
1st: Jaco Swart: 2nd: Andre Myburg;, 3rd: Otto van der Star
HO004 Plains
1st: Otto van der Star; 2nd: Jaco Swart; 3rd: Tina van Niekerk