Back to map Impala

Bredell, Kempton Park

Chairman / Voorsitter:
Anita Stegmann
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Portefeulje Naam Nr E-pos
Voorsitter Anita Stegmann 082 498 6708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ondervoorsitter Jacques Scholtz 082 467 9292 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris en Tesourier Cisca van Staden 079 956 1555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietbaankoördineerder Roy Joubert 084 246 4848 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk-skietbaankoördineerder Carlos de Sousa  82 451 2639 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Senior opleiding André Agenbag 071 680 2154 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk senior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Junior opleiding Tewie Pretorius 082 550 7877 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk junior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bewaring Hubert Dujardin 072 261 3325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk bewaring Lourens van Staden 079 956 1555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jag- en trofeesake Johan Swart  083 491 5531  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adjunk Jag- en Trofeesake Etienne vd Heever 082 552 2806 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skakeling Cisxa van Staden 079 956 1555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk Skakeling Anita Stegman  082 498 6708  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Promosie Annemarie Dercksen 084 510 9548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk Promosie Cisca van Staden  079 956 1555  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redakteur Jacques Scholtz 082 467 9292 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jeugsameroeper Alwyn Fouche 083 304 2756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Taknuus    Branch News

Algemene nuus

Aktiwiteite

Die tak se Jagterfees op Saterdag, 9 Maart 2019, was ‘n groot sukses. Ons bedank alle uitstallers, sangers, besoekers, taklede sowel as die bestuur wat hard gewerk het. Baie geluk aan al die pryswenners en veral aan Martin van Staden wat die Savage mod 14 ac 243 win geweer gewen het.

Sosiale aand/ledevergadering
Die sosiale vergaderings word by Main Straat 78, Pomona Landbouhoewes, Kemptonpark gehou. Trofeemeting sal by elke sosiale aand plaasvind. Bring gerus die trofees saam.
Donderdag, 4 April 2019, vind die tak se prysuitdeling plaas. Ons vra alle lede om die spogaand by te woon.
Lede kan solank die volgende datums aanteken. Neem kennis van die gassprekers by ledevergaderings wat beloof om baie interessant en leersaam te wees.
2 Mei: Kelly Marnewick – Wildehonde en Leeus (Tshwane University of Technology)
11 Mei: vleisverwerkingskursus word beplan. Skakel Andre Agenbach by 071 680 2154

4 Julie: Ernest Seamark – Vlermuise (AfricanBats NPC)
1 Aug: AJV/Verkiesing
5 September: Teresa Kearney – Klein soogdiere (Ditsong National Museum)

Skietsake
Ons skietdae vind op elke laaste Saterdag van die maand te BlueGum Valley plaas vanaf 8h00 – 15h00. Let op die volgende fooie: gewone lede - R120, pensioenarisse en juniors -  R80. Teikens kos R40. Alle skietoefeninge word aangebied. Neem kennis dat veiligheid belangrik is en ons vra dat alle skuts die reëls volg. Skakel Roy op 0842464848 vir inligting.

Jagsake
Mansjag vind in Junie plaas. Skakel Johan op 083 491 5531 vir besprekings. 'n Vrouejag word gereel en meer inligting sal later beskikbaar wees. Skakel Anita op 082 498 6708 vir besprekings.

Bewaring
Ons beplan ‘n Ploegdag vir bewaring op 6 April op die Erasmus-plaas. Verdere inligting sal bekend gemaak word. Skakel Hubert by 072 261 3325.

Opleiding
Die 2019 datums vir opleiding is op die program gemerk. Let asb op die afsnydatum vir die opleiding. Skakel André by 071 680 2154.

Program

7 Maart: Sosiaal en prysuitdeling
30 Maart: Skietdag
4 April: Sosialebyeenkoms
6 April: Ploegdag, bewaringsaktiwiteit
13 April: Opleiding, herlaai
25 - 28 April: HuntEx
27 April: Skietdag
27 April -1 Mei: Mansjag
2 Mei: Sosiale byeenkoms
11 Mei: Vleisverwerking
18 Mei: Opleiding TSS en BO
25 Mei: Skietdag
6 Junie: Sosiale byeenkoms
7-9 Junie Opleiding Toegewyde jagterstatus
13 - 17 Mei: Vrouejag
29 Junie: Skietdag
    

General News

Activities

The branch held a very successful Hunters Fair AH on Saturday, 9 March. We wish to thank all exhibitors, performers, visitors and members that supported this event. Congratulations to all the prize winners, and especially to Martin van Staden for winning the Savage mod 14 ac 243 Win.

Social evenings and member meetings

Our branch social meetings are held at 78 Main Street, Pomona Agricultural holdings, Kempton Park. Members can bring their trophies to be measured at the social evenings.

Our prize-giving will be held on Thursday  4 April 2019, and we invite all our members to attend this special event.
Members can diarise the following dates when we will have special guests to talk to us about interesting topics that promise to be very educational. .
2 May: Kelly Marnewick – Wild ogs and lionss (Tshwane University of Technology)
11 May: A meat processing course is being planned. Phone Andre Agenbach on 071 680 2154 for more information.

4 July: Ernest Seamark – Bats (AfricanBats NPC)
1 Aug: AGM and election
5 September: Teresa Kearney – Small mammals (Ditsong National Museum)

Shooting days
Our shooting days are held on the last Saturday of the month from 08:00 - 15:00 at Blue Gum range. We welcome all shottists to join us. Shooting range safety is of utmost importance and we call on all members to take extra care and follow the rules.Fees are as follows: regular members -R120; pensioners and juniors - R80; targets cost R40.  Phone Roy on 084 246 4848 for more information. 

Hunting Affairs
A hunting excursion for men will be held in June. Phone Johan on 083 491 5531 to book. A hunting outing for women is being planned.  Phone Anita on 082 498 6708 to book. 

Conservation
We are planning a conservation activity on 6 April at the Erasmus farm. More information will be made available, or phone Hubert at 072 261 3325.

Training

The 2019 training programme is available. Please note the cut off dates for bookings.  Phone André  on 071 680 2154 for more  information.